Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
V Plzni : Západočeská univerzita, 2012
351 s., [12] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 25 cm

ISBN 978-80-261-0071-3 (brož.)
250 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 298-348 a bibliografické odkazy
Anglická a německá resumé
000242550
Obsah // Jana Coufalová: Viktor Viktora patří k Pedagogické fakultě... /5/ // Václav Bok: Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník Viktor Viktora /6/ // Marie Sobotková - Jiří Fiala: Všichni svati Viktorové /9/ // Jiří Novotný: Svatý Prokop a vyšehradská škola /30/ // Václav Bok: „Jakž sě čte též o Rulantovi“ - Kronika tzv. Dalimila, kapitola 52, verš 19 /44/ // Jiří Hošna: Vita Caroli - duchovní portrét vládce /51/ // Beata Gaj: Humanismus ve Slezsku /59/ // Jan Malura: Josef Truhlář a bádání nad humanismem v českých zemích /69/ // Josef Peřina: Nad třemi rukopisy ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Příspěvek k poznání doby českého baroka) /77/ // Michaela Solciman pour Hashemi: K vývojovému pojetí postavy Alexandra Makedonského /88/ // Hana Bočková: Cherubín Jan Sarkander /94/ // Václav Jindráček: Vybrané básně z Puchmajerových almanachů jako materiál ke zkoumání negativní a analogické vazby k německému národu /103/ // Jiří Staněk: Filmová pouť Karla Hynka Máchy /118/ // Aleš Haman: Cizinec mezi svými (Dvě povídky Jana Nerudy) /124 / // Bohumil Jirásek: Z korespondence Zikmunda Wintra (Nepublikované dopisy Antonínu Randovi) /128/ // Jiří Kudmáč: K poetice českého románu přelomu 19. a 20. století /144/ // Vladimír Novotný: Úřednické téma u Františka Xavera Svobody (úředníka) /151/ // Miloš Zelenka: Hanuš Jelínek jako literární historik a propagátor
české a slovenské kultury ve francouzském kontextu /159/ // František Všetička: K poetice Fráni Šrámka /165/ // Hana Voisine-Jechova: Soudce a spravedlnost u Františka Langra a Alberta Camuse /170/ // Bohuslav Hoffmann: Poezie Ladislava Stehlíka a Jaroslava Seiferta inspirovaná výtvarnými díly Mikoláše Alše (Alšova Vlast, // Šel malíř chudě do světa) /178/ // Ladislava Lederbuchová: Zrcadlový prostor v prózách Ladislava Fukse /203/ // Dobrava Moldanová: Svědectví zmizelého času (K dílu Františka Hobizala) /214/ // Ivo Pospíšil: „Domácí“ a „cizí“ filologie jako problém literárněvědný /220/ // Jaroslava Nováková: Poezie v rukou etopeda /228/ // Milan Hrdlička: K problematice překladatelových zásahů do překládaného textu /240/ // Zbynčk Holub: K problematice specifických prozodických poměrů v některých lokalitách západních a jižních Čech /248/ // Helena Chýlová: Astronomická terminologie Františka Smetany v díle Základové hvězdářství čili astronomie /261/ // Marie Majtánová: Několik zamyšlení nad českými jmény hub /271/ // Jitka Málková: Vox humana - nástroj nejznamenitější /278/ // Zdeněk Suda: Ke slovní zásobě plzeňských žáků /287/ // Biogram prof. PhDr.Viktora Viktory, CSc. /296/ // Bibliografie prací prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc. /298/ // Autoři kapitol /350/
cnb002430271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC