Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Smíšené literární formy
Vyd. 2., V nakl. Pavel Mervart 1.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013
370 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-046-8 (váz.)
Pro Oriente ; sv. 20
ruština, slovanské jazyky
Část. přeloženo z ruštiny a staroslověnštiny
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
1. vyd. vyšlo pod názvem Písemnictví ruského středověku
000242614
Úvodem 11 // Počátky literární vzdělanosti na Kyjevské Rusi (Z. H.) 13 // Dílo Ilariona, metropolity kyjevského (Z. H.) 39 // O zákoně daném Mojžíšem a o milosti a pravdě, která se stala skrze Ježíše Krista, a o tom, jak pominul zákon a jak milost a pravda naplnily veškerou zemi a víra se rozšířila mezi národy i k našemu ruskému národu, a pochvala našemu chánu Vladimírovi, od něhož jsme byli pokřtěni, a modlitba k Bohu od vší naší země 45 // I. O zákoně a milosti 45 // II. Pochvala Vladimírovi 53 // Ruští prvomučedníci Boris a Gleb (V. K.) 61 // Vyprávění o svátých mučednících Borisi a Glebovi a o jejich utrpení i jejich pochvala 70 // O Borisovi, jakého byl vzhledu 83 // Vyprávění o zázracích svátých mučedníků Kristových Romana a Davida 84 // Služba ke cti svátých mučedníků Borise a Gleba. Dílo Jana, metropolity ruského 97 // Nestorův Život Feodosije Pečerského (Z. H.) 115 // Život Feodosije Pečerského 120 // Novgorodské letopisectví (Z. H.) 127 // První novgorodský letopis 132 // Příběhy ruských svatých otců (Z. H.) 143 // Kyjevskopečerské paterikon 147 // O ctihodném Moisiji Uhřínovi 147 // O ctihodném pekaři prosfor Spiridonovi a o malíři ikon Alimpijovi 152 // Ruské zpracování byzantské epické látky // o Digenisovi (Z. H.) 157 // Skutky dávných časů a chrabrých mužů, o statečnosti, chrabrosti a udatnosti krásného Děvgenije 163 // Ruský poutník ve Svaté zemi (V. K.) 175 //
Kniha zvaná Poutník od Daniela, igumena ruského 186 // Kyjevské ohlasy velkého církevního rozkolu (V. K.) 239 // Georgij, metropolita kyjevský: Pře s latiníky (úhrnem sedmdesát obvinění) 247 // Na okraji společnosti - Daniel Zatočnik, vyhnanec a ztracenec (V. K.) 257 // Připiš, který napsal svému knížeti Jaroslavu Vladimíroviči vyhnanec Daniel 264 // Výňatky z „Molenija“ 277 // Andrej Bogoljubskij a legenda o jeho zavraždění (Z. H.) 279 // O zavraždění Andreje Bogoljubského 284 // Dílo Kirila Turovského (Z. H.) 291 // Slovo hříšného mnicha Kirila o koncilu tří set a osmnácti svátých otců, svědectví svátých knih o Kristu, Synu Božím, a pochvala otcům svátého koncilu nikajského, v neděli před letnicemi 296 // Vyprávění o Alexandru Něvském a Michailu Černigovském (E. B.) 303 // Život knížete Alexandra, syna Jaroslavova, a smrt Michaila Černigovského a jeho bojara Feodora v Hordě 308 // Kázání Serapiona Vladimírského (Z. H.) 319 // Slovo svátého ctihodného Serapiona 323 // O Sergiji Radoněžském (E. B.) 325 // Život ctihodného a bohonosného otce našeho, igumena Sergije divotvůrce, sepsaný Přemoudrým Epifanijem 329 // Dmitrij Donský a bitva na Kulikově poli (K. B.) 353 // Sepsání Sofonije, starce Rjazance. Zádonština velikého knížete pana Dmitrije Ivanoviče a jeho bratra knížete Vladimíra Andrejeviče 362 // Ediční poznámka 369
cnb002447388

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC