Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011
264 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm

ISBN 978-80-7013-535-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 259-264
Určeno pro specializační vzdělávání
000242640
REHABILITACE...7 // Léčebná rehabilitace...7 // Sociální rehabilitace...8 // Pedagogická rehabilitace...9 // Pracovní rehabilitace...10 // ERGOTERAPIE...13 // Historie ergoterapie... 13 // Vzdělávání ergoterapeutů...17 // Standardy praxe ČAE...19 // Uplatnění ergoterapeuta v praxi...23 // Profesní zátěž a požadavky na ergoterapeuta...23 // Podmínky k poskytování ergo terapeutických služeb...24 // Ergoterapeutické postupy...27 // Metody ergoterapeutických postupů...29 // Postup práce s klientem...31 // Skupiny klientů v ergoterapii...32 // Práva pacientů...34 // Úkoly ergoterapie z hlediska věkových skupin...35 // VLIV PRÁCE NA LIDSKÝ ORGANIZMUS...38 // Druhy pracovních činností...38 // Polohy v pracovní praxi...41 // Poznámky k otázkám zátěže v ergoterapii...43 // VLIV IMOBILITY NA ORGANIZMUS ČLOVĚKA...46 // Imobilita z hlediska času a rozsahu...46 // Prevence komplikací a sekundárních změn...48 // ARCHITEKTONICKÉ BARIÉRY...50 // Základní požadavky na jednotlivé části bytu...51 // Úkoly ergoterapeuta při řešení bariér...53 // Bariéry na pracovištích...53 // KOMPENZAČNÍ POMŮCKY - adjuvatika... 55 // ERGONOMIE V PRÁCI ERGOTERAPEUTA... 56 // 3 // 1 // Pracovní polohy v ergoterapii...57 // Vybrané kapitoly ergoterapie v klinických oborech: // ERGOTERAPIE V CHIRURGII, TRAUMATOLÓGII A ORTOPÉDII 61 // Ergoterapie u postižení HKK...62 // Ergoterapie u poruch v oblasti ramenního kloubu...65
Ergoterapie u poruch v oblasti lokte a předloktí...66 // Ergoterapie u poruch v oblastí zápěstí a ruky...66 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // Algodystrofický syndrom...67 // Amputace HK...69 // Aloplastiky ramenního kloubu...72 // Poranění měkkých tkání HK...73 // Dupuytrenova kontraktura...75 // Popáleniny HKK...76 // Ergoterapie u postižení DKK...78 // Ergoterapie u poruch v oblasti kyčelního a kolenního kloubu...80 // Ergoterapie u poruch v oblasti nohy...82 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // Artrózy nosných kloubů DKK...83 // Náhrady kyčelních kloubů...84 // Náhrady kolenních kloubů...86 // Amputace dolních končetin...88 // Ergoterapie u dětí s vadným držením těla...92 // Ergoterapie u dětí s vybočením páteře (skoliózy)...96 // Ergoterapie u onemocnění páteře v dospělosti (vertebrogenní onemocnění) 99 // ERGOTERAPIE U INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ...108 // Ergoterapie u onemocnění zažívacího traktu...108 // Ergoterapie u poruch látkové výměny...109 // Ergoterapie u onemocnění respiračního systému...109 // Ergoterapie u kardiovaskulárního onemocnění...112 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // Hypertenze...115 // Vrozené a revmatické vady srdeční...116 // Stavy po operacích srdce...116 // 4 // K // Ischemická choroba srdeční...117 // Stav po infarktu myokardu...117 // ERGOTERAPIE V REVMATOLOGII...119 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // Progresivní poly artritida...120
Ankylozující spondylitida (Morbus Bechtěrev)...124 // ERGOTERAPIE V ONKOLOGII...127 // ERGOTERAPIE V NEUROLOGII ...128 // Následky postižení CNS...129 // Rehabilitační terapeutické prostředky...129 // Význam týmové spolupráce...130 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // CMP s následnou hemiparézou...131 // Poranění mozku... 134 // Dětská mozková obrna (DMO)...136 // Parkinsonova choroba (syndrom)...143 // Roztroušená skleróza mozkomíšní...148 // Míšní léze (paraplegie, tetraplegie)...150 // Parézy periferního nervového systému...160 // Ergoterapie u vybraných diagnóz: // Polyradikuloneuritis (syndrom Guillain-Baré)...161 // Polyneuritis - polyneuropatie...162 // Paréza brachiálního plexu...162 // Paréza n.thoracicus longus...165 // Paréza n.accesorius...166 // Paréza n.axillaris...166 // Paréza n.musculocutaneus...167 // Paréza n.radialis... 167 // Paréza n.medianus...169 // Paréza n.ulnaris...170 // Paréza n femoralis...174 // Paréza n.ischiadici...174 // Paréza n.tibialis...174 // Paréza n.fibularis (peroneus)...175 // 5 // Paréza n.facialis...175 // Percepční poruchy, vyšetření a terapie v ergoterapii...177 // Poruchy řeči a komunikačních funkcí...184 // ERGOTERAPIE V PSYCHIATRII...187 // Psychózy...190 // Neurózy...191 // Mentální retardace (duševní opoždění)...192 // ERGOTERAPIE V GERIATRII...194 // ERGOTERAPIE V PEDIATRII...199 // Druhy her a jejich uplatnění v rehabilitaci... 201 // Ergoterapie u poruch grafomotoriky...205 // Hlavní zásady jednání terapeuta s klienty těžce zdravotne postiženými... 212 // Příloha...217 // Literatura...259
(OCoLC)761169258
cnb002222421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC