Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
272 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3420-0 (brož.)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000242649
Obsah // Předmluva...11 // i Fyziologické funkce a jejich sledování (Petra Sedlářová) ... 13 // 1.1 Tělesná teplota... 14 // 1.1.1 Hodnocení tělesné teploty... 15 // 1.1.2 Měření tělesné teploty... 16 // 1.1.3 Měření teploty v axile... 20 // 1.1.4 Měření teploty v rektu... 21 // 1.1.5 Měření teploty v zevním zvukovodu (tympanické měření)... 22 // 1.1.6 Měření teploty v ústech... 23 // 1.1.7 Měření teploty v třísle... 24 // 1.1.8 Měření teploty na kůži pomocí bezdotykového // infračerveného teploměru ... 24 // 1.1.9 Měření teploty na kůži pomocí jednorázových // nalepovacích teploměrů... 24 // 1.1.10 Měření teploty na kůži pomocí čidla a monitoru ... 25 // 1.1.11 Měření teploty v pochvě... 25 // 1.2 Pulz... 26 // 1.2.1 Hodnocení pulzu... 27 // 1.2.2 Měření pulzu... 27 // 1.2.3 Měření periferního pulzu... 28 // 1.2.4 Měření apikálního pulzu... 30 // 1.2.5 Měření apiko-radiálního pulzu ... 31 // 1.2.6 Měření pulzu pomocí EKG monitoru... 32 // 1.3 Krevní tlak... 33 // 1.3.1 Hodnocení krevního tlaku... 33 // 1.3.2 Měření krevního tlaku... 34 // 1.3.3 Auskultační metoda... 38 // 1.3.4 Palpační metoda... 39 // 1.3.5 Nepřímé měření krevního tlaku oscilační metodou... 39 // 1.3.6 Přímé kontinuální monitorování arteriálního tlaku ... 40 // 1.3.7 Centrální venózní tlak... 43 // 1.4 Dýchání... 45 // 1.4.1 Hodnocení dechu... 46 // 1.4.2 Měření dechu... 49
1.4.3 Měření dechu pohledem ... 50 // 1.4.4 Měření dechu pohmatem... 50 // 1.4.5 Měření dechu poslechem... 50 // 1.4.6 Pulzní oxymetrie... 51 // 1.5 Vědomí... 53 // 1.5.1 Poruchy vědomí a jejich hodnocení... 54 // 1.5.2 Glasgow Coma Scale... 55 // 5 // 1.5.3 Reakce a velikost zornic... 56 // 1.6 Kontinuální monitorace fyziologických funkcí... 57 // 2 Péče o dýchací cesty a dýchání (Petra Sedlářová)... 62 // 2.1 Polohy usnadňující dýchání... 63 // 2.2 Inhalace... 63 // 2.2.1 Podávání inhalačních roztoků stolními inhalátory... 64 // 2.2.2 Podávání léků pomocí kapesních inhalátorů... 66 // 2.3 Dechová rehabilitace... 71 // 2.3.1 Aktivní techniky... 71 // 2.3.2 Pasivní techniky... 73 // 2.4 Odstranění sekrece z dýchacích cest... 74 // 2.4.1 Smrkání... 74 // 2.4.2 Kašlání ... 75 // 2.4.3 Odsávání... 75 // 2.5 Podávání kyslíku... 79 // 2.5.1 Zdroje kyslíku... 81 // 2.5.2 Pomůcky ? podávání kyslíku... 83 // 2.5.3 Způsoby podávání kyslíku... 86 // 2.5.4 Domácí kyslíková terapie... 91 // 2.6 Zajištění dýchacích cest pomůckami... 91 // 2.6.1 Péče o pacienta s tracheostomií ... 92 // 2.6.2 Tracheální intubace... 94 // 3 Vyprazdňování stolice (Vlasta Wírthová)... 98 // 3.1 Anatomie tlustého střeva... 98 // 3.2 Fyziologie vyprazdňování... 99 // 3.2.1 Faktory ovlivňující vyprazdňování stolice... 99 // 3.3 Patofyziologie vyprazdňování stolice... 100 // 3.3.1 Zácpa, obstipace...
100 // 3.3.2 Průjem... 102 // 3.3.3 Paradoxní průjem...103 // 3.3.4 Bolest při vyprazdňování...103 // 3.3.5 Inkontinence stolice a její druhy... 104 // 3.3.6 Plynatost ... 104 // 3.3.7 Krvácení při vyprazdňování... 104 // 3.3.8 Příměsi ve stolici... 104 // 3.4 Činnosti sestry... 104 // 3.5 Klyzma... 105 // 3.5.1 Definice klyzmatu... 106 // 3.5.2 Účel a druhy klyzmat... 106 // 3.5.3 Očistné klyzma... 106 // 3.5.4 Projímavé a léčebné klyzma... 109 // 3.5.5 Diagnostické klyzma ...112 // 3.5.6 Aplikace klyzmatu u dětí...112 // 3.6 Digitální odstranění - vybavení stolice...112 // 3.7 Moderní systémy v péči o vyprazdňování stolice nemocného...113 // 6 // 4 Vyprazdňování močového měchýře (Renata Vytejčková)...116 // 4.1 Základní terminologie...117 // 4.2 Fyzikální vyšetření vylučovacího systému a hodnocení moči...119 // 4.3 Možnosti vyprazdňování močového měchýře... 120 // 4.3.1 Vyprazdňování pacienta na toaletě... 120 // 4.3.2 Vyprazdňování pacienta na toaletním křesle...121 // 4.3.3 Vyprazdňování na podložní míse u žen...121 // 4.3.4 Vyprazdňování za použití močové lahve u mužů a zřídka u žen . . 122 // 4.3.5 Vyprazdňování za použití pomůcek pro inkontinenci... 122 // 4.3.6 Použití urinálních kondomů... 123 // 4.3.7 Reflexní močení... 124 // 4.3.8 Katetrizace močového měchýře... 124 // 4.3.9 Suprapubická punkce...141 // 4.3.10 Suprapubická drenáž (epicystostomie)
...141 // 4.3.11 Intermitentní katetrizace močového měchýře... 142 // 4.3.12 Urostomie... 144 // 5 Inkontinence moči a stolice (Vlasta Wírthová)...147 // 5.1 Definice inkontinence...147 // 5.2 Inkontinence moči...147 // 5.3 Příčiny vzniku inkontinence moči...149 // 5.4 Vyšetřovací metody při inkontinenci moči...149 // 5.5 Možnosti léčby inkontinence moči...151 // 5.6 Pomůcky pro inkontinentní...151 // 5.6.1 Rozdělení inkontinenčních pomůcek pro ženy a muže // podle mobility...152 // 5.7 Cviky na posílení pánevního dna...153 // 5.8 Trénink močového měchýře...153 // 5.9 Inkontinence stolice...153 // 6 Ošetřování nemocného se stomiina trávicím a močovém traktu (Iva Otradovcová).156 // 6.1 Rozdělení stomií... 157 // 6.1.1 Stomie výživné... 158 // 6.1.2 Derivační stomie... 159 // 6.2 Okluze stomie ...165 // 6.3 Komplikace stomií...165 // 6.4 Pobyt nemocných se stomií v zahraničí...169 // 6.5 Edukační proces stomickou sestrou...170 // 6.6 Stomické zdravotnické prostředky...172 // 7 Enterální výživa (Renata Vytejčková) ...177 // 7.1 Definice a terminologie... 177 // 7.2 Přípravky enterální výživy...178 // 7.2.1 Popíjení perorálních nutričních doplňků, tzv. sipping...179 // 7.2.2 Modulární dietetika... 180 // 7.2.3 Tekutá strava připravená kuchyňskou technologií...181 // 7.3 Hodnocení stavu výživy...182 // 7.4 Patologické důsledky nevhodně vedené výživy...185 // 7 // 7.5 Indikace
enterální výživy... 186 // 7.6 Kontraindikace zahájení enterální výživy...187 // 7.7 Způsoby aplikace enterální sondové výživy... 188 // 7.7.1 Sondy vedené do gastrointestinálního traktu ... 188 // 7.7.2 Výživové stomie... 195 // 7.8 Režimy aplikace enterální výživy... 199 // 7.9 Komplikace enterální výživy... 200 // 8 Odběry biologického materiálu (Pavla Pavlíková, Renata Vytejčková)...203 // 8.1 Obecné zásady správného odběru biologického materiálu... 204 // 8.2 Druhy biologického materiálu... 205 // 8.3 Faktory ovlivňující vyšetření biologického materiálu... 205 // 8.4 Ďruhy vyšetření... 206 // 8.4.1 Biochemická laboratorní vyšetření... 207 // 8.4.2 Hematologické vyšetření... 207 // 8.4.3 Imunologické vyšetření... 207 // 8.4.4 Sérologické vyšetření... 208 // 8.4.5 Mikrobiologické vyšetření... 208 // 8.4.6 Histologické a cytologické vyšetření... 208 // 8.4.7 Genetické vyšetření... 208 // 8.5 Odběry krve na vyšetření... 208 // 8.5.1 Druhy vyšetření krve a jejich charakteristika...210 // 8.5.2 Praktické provedení krevního odběru...214 // 8.6 Odběr moči... 225 // 8.6.1 Druhy vyšetření moči... 225 // 8.6.2 Technika odběrů moči ... 227 // 8.7 Odběr stolice... 229 // 8.7.1 Druhy vyšetření stolice... 229 // 8.8 Odběr biologického materiálu z dýchacích cest... 232 // 8.8.1 Odběr sputa... 232 // 8.8.2 Výtěry z dýchacích cest... 233 // 8.9 Odběr materiálu z chorobných
ložisek a ran... 234 // 8.10 Odběr ostatního biologického materiálu... 234 // 8.11 Výplach žaludku... 235 // 9 Péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého (Renata Vytejčková)...238 // 9.1 Smrt... 239 // 9.2 Umírání... 240 // 9.2.1 Období pre finem ... 240 // 9.2.2 Období in finem... 243 // 9.2.3 Období post finem... 244 // 9.3 Přístup sestry ? umírajícímu pacientovi... 246 // Slovník cizích slov...248 // Zkratky...257 // 8 // Prílohy...259 // Odběry biologického materiálu - referenční meze... 259 // Indikace používání rukavic... 263 // Souhrn...264 // Summary...265 // Rejstřík...266 // 0 autorech...271 // 9
(OCoLC)842344356
cnb002444369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC