Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
Příručka
3., dopl. vyd.
Praha : Grada, 2013
192 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4751-4 (brož.)
Management
Obsahuje bibliografii na s. 189-191
000242650
Is // Obsah // O autorovi...7 // Než začnete číst...9 // O knize... // 1. Zdroje v nás...15 // 1.1 Úspěch...16 // 1.2 Vitalita...18 // 1.3 Anatomie úspěchu...20 // 1.4 Lidské zdroje...22 // 1.5 Lidská práce...24 // 1.6 Péče o zdroje...26 // 1.7 Struktura osobnosti...28 // 2. Zděděné zdroje...31 // 2.1 Sdílené dědictví...32 // 2.2 Preference podnětů ...34 // 2.3 Účel a prostředky...36 // 2.4 Výzvy a bezpečí...38 // 2.5 Motivační založení...40 // 2.6 Práce s podněty...42 // 2.7 Zdroje informací...44 // 2.8 Příjem informací...46 // 2.9 Zpracování informací...48 // 2.10 Rozhodování...50 // 2.11 Řešitelské založení...52 // 3. Osvojené zdroje...55 // 3.1 Proč se učíme...56 // 3.2 Jak se učíme...58 // 3.3 Čemu se učíme ...60 // 3.4 Vztah ? principům...62 // 3.5 Vztah ? lidem...64 // 3.6 Vztahové založení...66 // 3.7 Skupinové chování...68 // 3.8 Preference rolí...20 // 3.9 Obsazování rolí...22 // 3.10 Shrnutí: zděděné a osvojené bohatství...24 // 4. Management změny...27 // 4.1 Vznik požadavků...28 // 4.2 Požadované schopnosti...80 // 4.3 „Měkké“ schopnosti...82 // 4.4 Požadované postoje ...84 // 4.5 Rozhodování o změně...86 // 4.6 Umění možného...88 // 4.7 Zdroje kolem nás ...90 // 4.8 Řízení změny ...92 // 6 I SEBEPOZNÁNÍ, SEBEŘÍZENÍ A STRES // 5. Management cílů...95 // 5.1 Člověk v rolích...96 // 5.2 Relativní důležitost rolí ...98 // 5.3 Strategické cíle...?0 // 5.4 Relativní
důležitost cílů...?2 // 5.5 Dílčí a postupné cíle...?4 // 5.6 Pravidelné činnosti...106 // 6. Management času...?9 // 6.1 Posuzování činností...HO // 6.2 Přemisťování činností...?2 // 6.3 Výběr a utřídění činností...?4 // 6.4 Distribuce času ...?6 // 6.5 Vnitřní faktory kvality času...?8 // 6.6 Vnější faktory kvality času...120 // 6.7 Přidělování času činnostem ...122 // 6.8 Shrnutí: od času ke stresu...124 // 7. Svět stresu...127 // 7.1 Zátěž a stres...128 // 7.2 Fyziologie stresu...150 // 7.3 Eustres a distres...152 // 7.4 Působení stresu ...154 // 7.5 Motor aktivit ...156 // 7.6 Psychologie stresu...158 // 7.7 Stresové situace ...140 // 7.8 Sociologie stresu...142 // 8. Zvládání distresu...145 // 8.1 Cyklus zvládání distresu...146 // 8.2 Poznání...148 // 8.3 Předpověď...150 // 8.4 Další postup...152 // 8.5 Prevence...154 // 8.6 Příprava...156 // 8.7 Připravenost...158 // 8.8 Percepce...160 // 8.9 Stres a sebeřízení...162 // 8.10 Příklad a poučení...164 // 9. Eustres a klid...167 // 9.1 Hledání štěstí...168 // 9.2 Hledání rovnováhy...120 // 9.3 Hledání svobody...122 // 9.4 Hledání míry ...124 // 9.5 Hledání synergic...126 // 9.6 Hledání smyslu...128 // 9.7 Hledání kontextu...180 // 9.8 Hledání rozumu...182 // 9.9 Hledání hodnot...184 // 9.10 Hledání nesmrtelnosti...186 // Doporučená literatura a další zdroje...189 // Přehled tabulí...192
cnb002446006

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC