Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Encyklopedie
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
2 sv. (477 s., s. 479-936) ; 25 cm

objednat
ISBN 80-244-0579-2 (brož.)
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Obsahuje bibliografii na s. 909-930 a bibliografické odkazy
000242671
OBSAH // ÚVOD I ZÁVĚR...5 // 1 VYSTĚHOVALECTVÍ...21 // 1.1 Autori 19. století, bez osobní znalosti USA...21 // 1.2 Autoři 20. století, s osobní znalostí USA...27 // 1.3 Důvody k vystěhování...30 // 1.3.1 Náboženské důvody...30 // 1.3.2 Sociální důvody...31 // 1.3.3 Důvod: svoboda a volnost...33 // 1.3.4 Důvod neuveden...36 // 1.4 Imigrace...37 // 1.4.1 Amerika - vzdálený kontinent...37 // 1.4.2 Cesta přes oceán...37 // 1.4.3 Imigrační postupy...40 // 1.5 Těžké začátky...43 // 1.5.1 Iluze o rychlém zbohnatnutí...43 // 1.5.2 Tvrdé začátky, chudoba za hospodářské krize...44 // 1.5.3 Podvodem ke kariéře...:...47 // 1.5.4 V Americe na čas...47 // 1.6 Nostalgie, návrat...47 // 1.7 Asimilace, občanství...48 // 1.7.1 Taviči kelímek...48 // 1.7.2 Získání občanství...52 // 1.8 Americká čeština...53 // 1.9 Amerika jako azyl...54 // 1.9.1 Azyl před nacismem...55 // 1.9.2 Azyl před komunismem...55 // 1.10 Návštěvy...57 // 1.10.1 Příbuzní v Americe...57 // 1.10.2 Návštěvy Cechoameričanů ve staré vlasti...57 // 1.10.3 Návštěvy Čechů v USA po r. 1989...59 // 1.10.4 Návraty do vlasti a návštěvy emigrantů po r. 1989...59 // 2 ZEMĚPIS...61 // 2.1 Vody a hory...61 // 2.1.1 Řeky...61 // 2.1.2 Jezera, přehrady, bažiny...78 // 2.1.3 Zálivy, vodopády, úžiny...84 // 2.1.4 Horstva, hory...90 // 2.1.5 Údolí, zlomy, pouště...98 // 2.1.6 Mysy...104 // 2.1.7 Národní parky...104 // 2.2 Státy...106 // 2.2.1 New
England...107 // 2.2.2 Středozápad...Ill // 2.2.3 Jih...119 // 2.2.4 Západ (Jihozápad a Severozápad)...127 // 2.2.5 Hawaii...145 // 2.2.6 Alaska...147 // 2.2.7 Virgin Islands...150 // 2.2.8 Puerto Rico...151 // 2.3 Města...151 // 2.3.1 New York...152 // 2.3.1.1 Oblasti New Yorku...152 // 2.3.1.2 Třídy, náměstí, ulice New Yorku...171 // 2.3.1.3 Budovy, pamětihodnosti...191 // 2.3.1.4 New York obecně...213 // 2.3.2 Chicago...229 // 2.3.3 Washington...248 // 2.3.3.1 Washington obecně...248 // 2.3.3.2 Pamětihodnosti Washingtonu...255 // 2.3.4 Města...258 // 2.3.5 Univerzity...343 // 2.3.5.1 Obecně...343 // 2.3.5.2 Jmenovitě...344 // 3 INDIÁNI...357 // 3.1 Češi s osobní zkušeností s Indiány...358 // 3.2 Spisovatelé bez osobní zkušenosti s Indiány...380 // 4 OSOBNOSTI...397 // 4.1 Politikové...397 // 4.1.1 Osobnosti koloniálního období...397 // 4.1.2 Prezidenti...399 // 4.1.3 Viceprezidenti...433 // 4.1.4 Poradci prezidenta...433 // 4.1.5 Ministři...434 // 4.1.6 Senátoři, soudci...440 // 4.1.7 Velvyslanci, diplomaté...446 // 4.1.8 Guvernéři...448 // 4.1.9 Starostově New Yorku a Chicaga...449 // 4.2 Sociální vůdci...451 // 4.2.1 Sociální reformátoři...451 // 4.2.2 Dělničtí předáci, komunističtí vůdci...451 // 4.3 Etničtí vůdci...453 // 4.3.1 Indiánští...453 // 4.3.2 Černošští...455 // 4.4 Vojáci, letci, námořníci...459 // 4.5 Vykonavatelé a porušovatelé zákona...467 // 4.5.1 Šerifové...467 // 4.5.2 Policie, FBI,
CIA...467 // 4.5.3 Americká věznice...470 // 4.5.4 Americká velvyslanectví (Praha, Moskva)...471 // 4.5.5 Desperáti z Dalekého západu, zločinci, vyzvědači...473 // 4.6 Vědci a technici...479 // Astronauti...494 // 4.7 Podnikatelé, finančníci...496 // 4.7.1 Průmysloví podnikatelé, finančníci...496 // 4.7.2 Obchodní značky, názvy podniků...514 // 4.8 Humanitní obory...525 // 4.9 Náboženské osobnosti...536 // 4.10 Cestovatelé...539 // 4.11 Sportovci...540 // 4.12 Hudebníci...543 // 4.12.1 Vážná hudba: skladatelé, dirigenti, operní pěvci...543 // 4.12.2 Džez a populární hudba: skladatelé, hráči, zpěváci...545 // 4.12.3 Muzikály, opery...566 // 4.12.4 Písně...566 // 4.12.5 Tanec... 571 // 4.13 Výtvarné umění...573 // 4.13.1 Architekti, malíři, sochaři...573 // 4.13.2 Fotografové, užité umění...576 // 4.14 Divadlo, film, televize...577 // 4.14.1 Herci ...577 // 4.14.2 Režiséři, producenti...601 // 4.14.3 Filmové tituly...606 // 4.14.4 Postavy z fantastických filmů...614 // 4.14.5 Televizní seriály...615 // 4.15 Spisovatelé...615 // 4.15.1 Próza...615 // 4.15.2 Poezie...669 // 4.15.3 Drama...683 // 4.15.4 Tisk...686 // 4.15.5 Rozhlas, Voice of America...702 // 4.15.6 Televizní zpravodajství...705 // 5 HISTORIE, POLITIKA...707 // 5.1 Objevení Ameriky...707 // 5.2 Vnitřní historie USA...711 // 5.2.1 První osídlení...711 // 5.2.2 Válka o nezávislost...712 // 5.2.3 Válka s Anglií 1812...714 // 5.2.4 Rozvoj demokracie...714
// 5.2.5 Zlatá horečka...714 // 5.2.6 Občanská válka...715 // 5.2.7 Kapitalismus: klady a zápory...718 // 5.2.8 Etnické vztahy...721 // Afro-Američané...721 // Asiaté (Asian Americans)...740 // Situace Eskymáků...744 // Hispanikové...744 // 5.2.9 Ku-klux-klan...745 // 5.2.10 Prohibice...746 // 5.3 Zahraniční politika...749 // 5.3.1 Předválečná Kuba...749 // 5.3.2 Monroeova doktrína, expanze...749 // 5.3.3 První světová válka...479 // 5.3.4 Poválečný izolacionismus...751 // 5.4 Druhá světová válka...751 // 5.4.1 Válka a domácí situace USA...751 // 5.4.2 Válka mimo USA...752 // Válka v Evropě...752 // Válka v Asii, atomová bomba...757 // 5.5 Poválečný vývoj...758 // 5.5.1 Studená válka...759 // 5.5.2 Válka v Koreji...762 // 5.5.3 Konflikt USA - SSSR a „mírová ofenzíva“ SSSR...763 // 5.5.4 Válka ve Vietnamu...765 // 5.5.5 Šedesátá a sedmdesátá léta doma...768 // 5.5.6 Kosmický program...773 // 5.5.7 Détente, SALT, Star Wars...776 // 5.5.8 Ohniska neklidu: Blízký východ, Grenada, Libye...777 // 5.5.9 Political correctness...778 // 5.5.10 Vývoj po 1989 ...778 // 5.5.11 Budoucnost Ameriky...779 // 5.6 Státní znak a vlajka...779 // 6 NÁBOŽENSTVÍ...781 // 6.1 Náboženství a církve obecné...781 // 6.2 Církve jmenovitě...786 // 7 STEREOTYP AMERIČANA...793 // 7.1 Chování, vzezření...793 // 7.2 Oblékání...798 // 7.3 Fyzická zdatnost, sportování...802 // 7.4 Životní styl...806 // 7.4.1 Bydlení...806
// 7.4.2 Doprava...809 // 7.4.3 Hygiena, čistota...820 // 7.4.4 Strava, nápoje, stolování...821 // 7.4.5 Drogy, kouření...831 // 7.4.6 Vztah к přírodě, cestování...833 // 7.4.7 Blahobyt, země příležitosti...833 // 7.4.8 Zvyklosti...834 // 7.5 Povahové vlastnosti...835 // 7.5.1 Aktivita, sebedůvěra, odvaha, praktičnost, přizpůsobivost...835 // 7.5.2 Životní optimismus...838 // 7.5.3 Nezávidění, nestěžování si...838 // 7.5.4 Důvěřivost, otevřenost...839 // 7.5.5 Konzervativnost...839 // 7.5.6 Úsměvnost, veselost, smysl pro humor...839 // 7.5.7 Smysl pro napětí a riziko...840 // 7.5.8 Smysl života...840 // 7.6 Společenské chování...840 // 7.6.1 Volnost, neformálnost...840 // 7.6.2 Společenskost, snadnost spřátelení, pohostinnost...843 // 7.6.3 Slušnost, zdvořilost, ohleduplnost, dvornost...844 // 7.6.4 Pomáhání si, smysl pro dobročinnost, štědrost...847 // 7.6.5 Vztah к autoritám, vlastenectví .’...848 // 7.6.6 Citovost...849 // 7.7 Vztah к práci...849 // 7.7.1 Práce a odpočinek, spěch, peníze...849 // 7.7.2 Tvrdost v životě a podnikání...861 // 7.8 Vztah ke vzdělání a kultuře...862 // 7.8.1 Vzdělání...862 // 7.8.2 Kultura...865 // 7.9 Záporné vlastnosti...866 // 7.9.1 Neznalost malých národů...866 // 7.9.2 Prüderie...868 // 7.9.3 Bláznivost...869 // 7.9.4 Další záporné vlastnosti...869 // 7.9.5 Záporné vlastnosti pozorované českými komunisty...870 // SPOLEČENSKÉ ZAŘAZENÍ...873 // 8.1 Rodina...873
// 8.2 Společenské vrstvy...874 // 8.3 Členství ve společnostech...874 // UCHOVÁVÁNÍ TRADIC...879 // 935 // 10 MONOGRAFIE O USA - TRANSFORMACE PERCEPCE...887 // 10.1 Profily děl o Americe za posledních 150 let...887 // 10.2 Percepce Ameriky jako celku...905 // 11 BIBLIOGRAFIE...909 // 11.1 Citovaní čeští spisovatelé (abecední seznam)...909 // 11.2 Zdroj citací (chronologický seznam spisovatelů a dél)...911
(OCoLC)54352608
cnb001250712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC