Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
527 s. : il., portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-244-2570-2 (váz.)
Učebnice
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 515-527
Určeno pro studující Lékařské fakulty Univerzity Palackého a lékaře
000242675
1 Úvod ...11 (Ján Praško) // 1.1 Historie psychiatrie ...14 (Ján Praško) // 1.2 Psychiatrická péče a postavení psychiatrie // mezi ostatními lékařskými obory ...27 (Ján Praško, Aleš Grambal) // 2 Etiologie a etiopatogeneze psychických PORUCH ...35 (Ján Praško, Klára Látalová, Aleš Grambal) // 2.1 Etiologie a etiopatogeneze psychických poruch ...35 // 2.2 Biopsychosociální model ...37 // 2.3 Biologické faktory ...39 // 2.4 Psychosociální faktory ...46 // 3 PSYCHOPATOLOGIE ...53 (Ján Praško, Adam Suchý, Radim Kubínek) 3.1 Komplexnost lidského prožívání a jeho jednota ...53 // 3.2 Vědomí a jeho poruchy ...55 // 3.3 Orientace a její poruchy ...69 // 3.4 Vnímání a jeho poruchy ...70 // 3.5 Emotivita a její poruchy ...85 // 3.6 Paměť a její poruchy ...109 // 3.7 Intelekt a jeho poruchy ...113 // 3.8 Myšlení a jeho poruchy ...116 // 3.9 Pozornost a její poruchy ...124 // 3.10 Pudy a jejich poruchy ...127 // 3.11 Volní jednání a jeho poruchy ...130 // 3.12 Osobnost a její poruchy ...131 // 4 Vyšetření pacienta ...141 // 4.1 Komplexní psychiatrické vyšetření ...141 (Ján Praško, Barbora Buliková, Aleš Grambal, Klára Látalová, Anežka Ticháčková) // 4.2 Laboratorní a pomocná vyšetření ...156 (Anežka Ticháčková, Aleš Grambal, Ján Praško) // 4.3 Formulace případu jako východisko pro léčbu ...173 (Ján Praško, Aleš Grambal, Barbora Buliková) //
5 Léčení duševních poruch ...193 // 5.1 Klinické vedení pacienta ...193 (Ján Praško, Klára Látalová, Zuzana Sigmundová) // 5.2 Psychofarmakologická léčba ...207 (Klára Látalová, Ján Praško) // 5.3 Psychoterapie ...246 (Ján Praško, Snežana Cakirpaloglu, Andrea Cinculová, Adam Suchý, Kristýna Vrbová) // 5.4 Biologické metody léčby ...314 (Anežka Ticháčková, Aleš Grambal, Ján Praško) // 6 Koncepce a organizace psychiatrické péče ...325 (Ján Praško, Martina Hrnková) // 6.1 Koncepce a organizace ambulantní psychiatrické péče ...326 // 6.2 Koncepce a organizace extramurální psychiatrické péče a denní sanatoria ...328 // 6.3 Organizace akutní lůžkové psychiatrické péče ...331 // 6.4 Organizace dlouhodobé lůžkové psychiatrické péče ...332 // 6.5 Koncepce dětské psychiatrie ...333 (Martina Hunková) 6.6 Organizace léčby závislostí ...335 (Petr Jeřábek) // 7 Právní a forenzní aspekty psychiatrie ...339 // 7.1 Právní otázky duševně nemocných ...339 (Martina Hunková, Ján Praško) // 72 Soudní psychiatrie ... 342 (Ján Praško, Martina Hunková) // 8 Sociální psychiatrie ...351 (Ján Praško, Aleš Grambal) // 8.1 Sociální psychiatrie a její předmět ...351 // 8.2 Postavení psychicky nemocných ve společnosti ...352 // 8.3 Sociální potřeby nemocného ...360 // Obsah 9 // 8.4 Stigmatizace psychicky nemocných ...363 // 8.5 Autostigmatizace ...370 // 8.6 Destigmatizace ...371 // 8.7 Integrace psychicky nemocného do společnosti ...373 //
8.8 Spolupráce s nezdravotnickými institucemi ...378 // 8.9 Svépomocné skupiny a organizace pacientů a jejich rodin ...379 // 9 Psychoterapeutické směry a postupy ...383 // 9.1 Psychoterapie a její základní aspekty ...383 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová, Barbora Buliková) // 9.2 Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie ...386 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.3 Analytická psychologie ...393 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová) // 9.4 Individuální psychologie ... 398 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.5 Dynamická psychoterapie a kulturní analýza ...402 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová) // 9.6 Transakční analýza Erika Berneho ...409 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová) // 9.7 Přístup zaměřený na člověka ...420 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová) // 9.8 Ericksonovská hypnoterapie ...425 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.9 Kognitivně behaviorální terapie ...428 (Ján Praško, Zuzana Sigmundová) // 9.10 Gestalt terapie ...465 (Snežana Cakirpaloglu) // 9.11 Terapie zaměřená na schémata ...468 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.12 Interpersonální psychoterapie ...488 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.13 Existenciálni a humanistické psychoterapie ...492 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.14 Eklektická a integrativní pojetí ...500 (Ján Praško, Barbora Buliková) // 9.15 Transpersonální psychoterapeutické směry ...502 (Aleš Grambal) // 9.16 Hypnóza ...508 (Aleš Grambal, Ján Praško) // 10 ZÁVĚR ...513 // Literatura ...515
// 515
(OCoLC)757679652
cnb002223213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC