Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
206 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3286-1 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000242677
Obsah // Úvod...5 // 1 Kvalita života - teoretická východiska...7 // 1.1 Pojem kvalita...7 // 1.2 Kvalita života...8 // 1.3 Pohled do historie kvality života...8 // 1.4 Vymezení kvality života...9 // 1.5 Definice kvality života a osobní pohody...11 // 1.6 Přístupy vybraných vědních disciplín ke kvalitě života...14 // 1.7 Měření kvality života...18 // 1.8 Osoby se zdravotním postižením a kvalita života...24 // 2 Kvalita života dětí se zrakovým postižením // s akcentem na kvalitu života dětí s ROP...33 // 2.1 Ideová východiska...35 // 2.2 Design výzkumu...39 // 2.3 Charakteristika výzkumného souboru...40 // 2.4 Dílčí výzkumné otázky...42 // 2.5 Metody sběru kvalitativních dat...42 // 2.6 Data management...48 // 2.7 Analýza a interpretace výsledků výzkumu...49 // 2.8 Ilustrativní výstupy výzkumu...54 // 2.9 Závěr...59 // 3 Kvalita života žáků // se zrakovým postižením...65 // 3.1 Vymezení pojmů, vztahů a souvislostí...65 // 3.2 Vzdělávání žáků se zrakovým postižením...66 // 3.3 Projekt se zaměřením na výstupní kompetence // žáků odpovídající vymezenému obsahu v RVP pro ZŠ...76 // 3.4 Závěr...89 // 4 Kvalita života pracovníků ve školských poradenských zařízeních... 91 // 4.1 Kvalita života...91 // 4.2 Školská poradenská zařízení - speciálněpedagogická centra...94 // 4.3 Pracovníci SPC...99 // 4.4 Výsledky dotazníkového šetření...101 // 4.5 Závěr...115 // 5 Kvalita
života studentů se zrakovým a sluchovým // postižením na Univerzitě Palackého v Olomouci...119 // 5.1 Základní východiska kvality života...119 // 5.2 Metody měření kvality života...120 // 5.3 Specifika kvality života ve vztahu // ke zrakovému a sluchovému postižení...123 // 5.4 Specifika vysokoškolského vzdělávání studentů // se sluchovým a zrakovým postižením... 127 // 5.5 Empirické šetření...135 // 5.6 Závěr...142 // 6 Profesní uplatnění jako jeden z indikátorů // kvality života osoby se sluchovým postižením v dospělosti...147 // 6.1 Podporované zaměstnávání...149 // 6.2 Právní úprava...153 // 6.3 Možnosti zaměstnávání osob se sluchovým postižením...158 // 6.4 Poradenská činnost...161 // 6.5 Výzkumná činnost...166 // 6.6 Závěr...172 // 7 Kvalita života seniorů se zrakovým postižením // ve vztahu k míře a kvalitě informovanosti...177 // 7.1 Specifika seniorského věku...177 // 7.2 Charakteristika seniorů se zrakovým postižením...182 // 7.3 Kvalita života ve vztahu k seniorské populaci...185 // 7.4 Výzkumné šetření - uvedení do problematiky...187 // 7.5 Výsledky výzkumného šetření...188 // 7.6 Závěr...199 // Resumé...203 // Summary...205
(OCoLC)829662023
cnb002435430

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC