Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
116 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2993-9 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 114-116
000242680
Předmluva 7 // 1 CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ, PORADENSKÉ SYSTÉMY A PŘÍSTUPY, // MÍSTO PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE 9 // 1.1 Charakteristika poradenství 9 // 1.2 Poradenské přístupy a systémy 12 // 1.2.1 Poradenské systémy 15 // 1.3 Místo poradenské psychologie 17 // 2 PORADENSKÝ TÝM 19 // 2.1 Klient přichází poprvé 20 // 2.1.1 Klient v poradenském procesu 20 // 2.2 Struktura poradenského procesu 22 // 2.3 Někdo klepe 24 // 2.4 Když běží čas v poradenství 25 // 3 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU 27 // 3.1 Důležité komponenty dialogu 28 // 4 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PORADENSKÉM PROCESU 31 // 4.1 Gestikulace 31 // 4.2 Haptika 31 // 4.3 Mimika 32 // 4.4 Proxemika (fyzická blízkost) 33 // 4.5 Posturologie 34 // 4.6 Kinezika 34 // 4.7 Teritorialita 34 // 4.8 Paralingvistické projevy 35 // 4.9 Produkce 35 // 4.10 Pláč 35 // 5 RIZIKOVÍ KLIENTI V PORADENSKÉ PRÁCI ANEB KOHO TAKÉ POTKÁVÁME 36 // 5.1 Depresivní klient 36 // 5.2 Suicidální klient 37 // 5.3 Nedobrovolný klient 38 // 5.4 Klient v odporu 39 // 5.5 Mlčenlivý klient 40 // 5.6 Klient s manipulativním chováním 41 // 5.7 Agresivní klient 42 // 6 PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI (ŠKOLNÍ ZRALOSTI) 45 // 6.1 Školní zralost z hlediska vývojové psychologie 46 // 7 ŽÁCI S RŮZNÝMI TYPY PROBLÉMŮ, JEJICH KLASIFIKACE, // PREVENCE PORADENSTVÍ 49 // 7.1 Otázka normy a normality 49 // 7.2 Žák s konkrétním typem problému 50 // 7.3 Skupiny problémů 50 // 7.4 Prevence a poradenství 53 // 8 PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PORUCH UČENÍ 55 // 8.1 Etiologie poruch učení 55 // 8.2 Stručná charakteristika specifických poruch učení 57 // 8.3 Psychosociální postavení dětí s poruchami učení 60 // 8.4 Některé metody nápravy poruch učení 61 //
9 PORADENSTVÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ 64 // 9.1 Etiologie poruch chování 64 // 9.2 Poradenství v oblasti neposlušnosti a opozičního chování 66 // 9.2.1 Způsoby intervence 67 // 9.3 Vyrušování ve škole a ve třídě 68 // 9.3.1 Intervence na úrovni dítěte 69 // 9.3.2 Intervence na úrovni učitel-žák 70 // 9.3.3 Intervence na úrovni školy 70 // 9.4 Dětské krádeže a psychologické poradenství 71 // 9.5 Poradenství v oblasti hyperkinetické poruchy (ADHD) 73 // 9.5.1 Diagnostická kritéria ADHD 74 // 9.5.2 Typy ADHD 75 // 9.6 Psychologická problematika dětí s ADHD 75 // 9.6.1 Vývoj dětí s ADHD 75 // 9.6.2 Socializace předškolního dítěte s ADHD 77 // 9.6.3 Specifické projevy chování u dětí s ADHD 78 // 9.7 ADHD v sociálním prostředí 79 // 9.7.1 Dítě s ADHD v rodině 79 // 9.7.2 Dítě s ADHD ve škole 79 // 9.7.3 Dítě s ADHD a vztahy s ostatními dětmi a okolím 80 // 9.8 Jak pracovat s ADHD 81 // 9.8.1 Informovanost a příprava rodičů 81 // 9.8.2 Kognitivně-behaviorální přístup 81 // 9.8.3 Pozitivní posilování 82 // 9.8.4 Některé zásady práce s dětmi s ADHD ve škole 83 // 10 PORADENSTVÍ PRO NADANÉ A TALENTOVANÉ 84 // 10.1 Nadání 84 // 10.2 Přístupy práce s talentovanými a nadanými 87 // 11 PORADENSTVÍ VE VOLBĚ POVOLÁNÍ A PROFESIONÁLNÍM VÝVOJI 89 // 11.1 Psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání 90 // 11.2 Profesní poradenství na středních školách 93 // 4 // 12 PORADENSTVÍ V OBLASTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU // 95 // 13 PORADENSTVÍ VE SFÉŘE DROGOVÝCH A DALŠÍCH ZÁVISLOSTÍ 99 // 13.1 Klient závislý na návykových látkách 102 // 13.2 Cyklus motivace k léčbě 104 // 14 PROBLEMATIKA PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVÍ 107 // 14.1 Vývoj patologického hráčství 108 // 15 DŮVĚRNÉ INFORMACE, MLČENLIVOST, OHLAŠOVACÍ POVINNOST 110 // 15.1 Ohlašovací povinnost aneb na co také musíme myslet 110 // Použitá literatura 1147
(OCoLC)796019920
cnb002367359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC