Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
V Olomouci : Univerzita Palackého, 2012
153 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm + errata ([1] l.)

objednat
ISBN 978-80-244-3126-0 (brož.)
Odborná publikace
Obsahuje bibliografii na s. [154]
Studijní text určen pro studenty denního i kombinovaného studia oboru radiologický asistent, studentům lékařských fakult a lékařům zabývajícím se zobrazovacími metodami
000242681
OBSAH // Seznam zkratek...6 // ’ edmluva...7 // 1 OBECNÁ RADIOLOGIE // 9 // 1 Úvod, historie oboru // 11 // 2 Vznik a vlastnosti rentgenového záření, radiační hygiena...13 // 2.1 Vznik a vlastnosti rentgenového záření...13 // 2.2 Radiační hygiena...14 // 3 Základy konvenční rentgenové techniky ...15 // 3.1 Rentgenka...15 // 32 Zesilovač štítového obrazu, televizní řetězec...17 // 33 Primární a sekundární clony...17 // 3.4 Generátor a ovladač...20 // 33 Rentgenové přístroje pro analogové a digitální zobrazování...22 // 4 Vznik a tvorba rentgenového obrazu...26 // 4.1 Fotografické základy analogového zobrazování ...26 // 42 Rentgenový obraz...28 // 43 Rozlišovací schopnost rentgenového obrazu...30 // 5 Digitální radiografie...33 // 5.1 Nepřímá digitální radiografie - CR...33 // 53 Přímá digitální radiografie - DR...34 // 6 Projekce, obecné zásady... // 7 Ultrasonografie (diagnostický ultrazvuk) ... // 7.1 Princip ultrasonografie... // 72 Složení ultrasonografických přístrojů, vyšetrovňa... // ~ 3 Moderní trendy v ultrasonografické diagnostice ipdijcacfi.. // // .v. V)lJ // 8 // Výpočetní tomografie... // 8 ’ Základní princip metody... // 83 Multidetektorová výpočetní tomografie... // 5 3 Postprocessing, vyšetřovací protokol, specializované techniky vyšetření 8.4 Indikace ? CT vyšetřením... // .* // v // // 42 // 42 // 43 // 44 // 45 // 5 Magnetická rezonance...47 // 9 ’ Teorie magnetické
rezonance...47 // 93 MR sekvence...51 // 93 MR přístroje, paramagnetické kontrastní látky...52 // ř MR zobrazování krve, MR angiografie, speciální vyšetřovací postupy...54 // 93 Biologické účinky, kontraindikace MR vyšetření...56 // řJb Indikace ? MR vyšetřením...57 // ‘ : Intervenční radiologie...58 // 10.1 Vaskulární intervence...58 // ‘ 03 Nevaskulární intervence...61 // ‘ 03 Příprava pacienta před a po výkonu...61 // 10.4 Vybavení pracoviště intervenční radiologie...61 // 10.5 Úloha radiologického asistenta při intervenčních výkonech...’...63 // 11 Systémy PACS a NIS...65 // 12 Kontrastní látky ...67 // 12.1 Pozitivní kontrastní látky...67 // 12.2 Vedlejší reakce, prevence...68 // 12.3 Negativní kontrastní látky...70 // 12.4 Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci a ultrasonografii...70 // 13 Farmakologická radiologie...72 // 13.1 Farmaka užívaná v intervenční radiologii...72 // 13.2 Farmakologie ostatních oblastí ...72 // 13.3 Farmakologie alergických reakcí...72 // 14 Organizace práce na radiologickém pracovišti...73 // 14.1 Vlastní organizace práce...73 // 14.2 Principy manažerského řízení...74 // Literatura - obecná radiologie...75 // II SPECIÁLNÍ RADIOLOGIE...77 // 1 Muskuloskeletální systém...78 // 1.1 Zobrazování kostí a kloubů...78 // 1.2 Zobrazování měkkých tkání...82 // 2 Radiodiagnostika dýchacího ústrojí...83 // 2.1 Zobrazování plic...85 // 2.2 Zobrazovací
metody v diagnostice mezihrudí a hrudní stěny...86 // 3 Trávicí trubice...87 // 3.1 Příprava před vyšetřením, kontrastní látky, přístroje ...87 // 3.2 Rentgenové snímky, náhlé příhody břišní...88 // 3.3 Flltanajícen...89 // 3.4 Žaludek a duodenum...89 // 3.5 Tenké střevo, enteroklýza...90 // 3.6 Tlusté střevo, irigoskopie, virtuální CT kolonoskopie...91 // 3.7 Játra a žlučové cesty, pankreas, slezina...92 // 4 Uroradiologie a zobrazování pohlavních orgánů...96 // 4.1 Zobrazování ledvin a vývodných močových cest ...96 // 4.2 Pohlavní orgány ženy, prenatální diagnostika...99 // 4.3 Pohlavní orgány muže...100 // 5 Zobrazovací metody v oblasti hlavy a krku...101 // 5.1 Konvenční zobrazovací metody...101 // 5.2 Moderní zobrazovací postupy...101 // 6 Dentálni radiologie...104 // 6.1 Intraorální skiagrafie...104 // 6.2 Extraorální snímky...104 // 6.3 Ostatní zobrazovací metody...105 // 7 Radiologie srdce a intervenční kardiológie...106 // 7.1 Ultrasonografie v diagnostice onemocnění srdce...106 // ? // 7 J CT v diagnostice onemocnění srdce ...107 // 7.3 MR v diagnostice onemocnění srdce...107 // 7.4 Metody nukleární medicíny v kardiológii...108 // 7.5 Intervenční kardiológie - intervence na koronárním řečišti...108 // 7.6 Endovaskulární léčba chlopenních a zkratových srdečních vad...109 // 7.7 Endovaskulární léčba arytmií...110 // 8 Mamologická diagnostika...111 // 8.1 Sonomamografie...111
// 8.2 Mamografický screening... 112 // 8.3 Mamografie...113 // 8.4 Ostatní zobrazovací metody v diagnostice mam...114 // 9 Zobrazovací metody v diagnostice mízního systému...115 // 9.1 Zobrazování mízních uzlin...115 // 9.2 Zobrazování lymfedému...116 // 10 Neuroradiologie...117 // 10.1 Radiografie lebky a páteře...117 // 10.2 CT mozku...117 // 10.3 MR mozku...119 // 10.4 CT páteře...121 // 10.5 MR páteře a myelografie...121 // 11 Pediatrická radiologie...123 // 11.1 Specifika zobrazovacích metod, indikace...123 // 11.2 Plíce a srdce, trávicí trubice...123 // 11.3 Urogenitální systém...124 // 11.4 Muskuloskeletální systém a neuroradiologie...125 // 11.5 Prenatální diagnostika...127 // 12 Vaskulární intervence...128 // 12.1 Intervenční výkony v neurologii a neurochirurgii...128 // 12.2 Intervenční výkony v pneumologii...132 // 12.3 Intervenční metody v GIT...133 // 12.4 Intervenční výkony v urologii a gynekologii...135 // 12.5 Intervenční výkony v traumatológii ...136 // 12.6 Intervenční výkony na žilním systému...138 // 12.7 Endovaskulární léčba aorty a tepen dolních končetin...140 // 13 Nevaskulární intervence...143 // 13.1 Léčba benigních stenóz GIT...143 // 13.2 Léčba maligních stenóz jícnu ...144 // 13.3 Perkutánnítranshepatálnídrenáž žlučových cest...144 // 13.4 Drenáže tekutinových kolekcí, punkce a biopsie...146 // 13.5 Perkutánní vertebroplastika...147 // 13.6 Radiofrekvenční ablace
ložiskových lezi...148 // 14 Urgentní medicína...149 // 14.1 Neodkladná diagnostika v neuroradiologii ...149 // 14.2 Zobrazovací metody v urgentní diagnostice polytraumat...149 // ’4.3 Ostatní urgentní výkony v rámci zobrazovacích metod...152 // _ teratura - speciální radiologie // 155
(OCoLC)827259876
cnb002397688

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC