Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
207 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0373-5 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000242758
Obsah // Úvod...9 // 1 Lidská sexualita a její zmčny (Martina Vcngláŕová) ...13 // Historie zájmu o lidskou sexualitu ...13 // Vývoj oboru Sexuologie...15 // Sexuologie v Čechách...16 // Sexualita ...17 // Sexuální chování ...19 // Sexuálni identiß kače...21 // Sexuální orientace...21 // Sexuální emoce...24 // Principy přístupu k scxualite klientů různých typů služeb...24 // 2 Psychosexuální vývoj a jeho poruchy (Jana Spilková)...27 // 3 Sexuální poruchy (Martina Venglářová) ...35 // Sexuální dysfunkce...35 // Organické (somatické) příány ...36 // Psychogenní příčiny (funkční poruchy)...37 // Přehled a léčba sexuálních dysfunkcí...38 // Sexuálni deviace ...39 // Přehled deoiarí...39 // Sexuologická léčba sexuálních deviací...41 // 5 // Sexualito osob s postižením o znevýhodněním // 4 Práce se sexualitou v rámci organizace (Petr Eisner) ...43 // Práce se sexualitou jako součást poskytovaných služeb...43 // Začátek práce se sexualitou v rámci organizace / sociálni služby...45 // Sjednocení týmu/organizace...47 // Osa zapojení pracovníka do práce se sexualitou človčka s postižením ... 50 // Před osou - Ha nule ...51 // První čtvrtina osy - Respekt...53 // Druhá čtvrtina osy - Řečení konkrétních zakázek...59 // Polovina osy - Zlom ...72 // Třetí a čtvrtá čtvrtina osy - Služby ...74 // Dům sexuality v organizaci...76 // Základy ...78 // První patro...79 // Druhé patro...81
// Třetí patro ...83 // Střecha...84 // Protokol sexuality...85 // Služby ... 91 // 5 Osvčta (Petr Eisner) ...93 // Význam sexuálni osvčty pro lidi s mentálním postižením...93 // Základní předpoklady pro provozování osvčty...94 // Cile sexuálni osvčty...95 // Kompetence pro poskytování osvčty...97 // Frekventované chyby pracovníků při poskytování osvčty...98 // Formy osvčty...99 // Obsah osvčty...100 // Metodické postupy a pomůcky...102 // Sestavení skupiny a práce s ni...111 // Práce s jednotlivými účastníky ...112 // Pravidla průbéhu osvčty ...113 // Spolupráce s rodičem nebo jinou třetí osobou...114 // Intimita a soukromí jako podmínky úspéchu...116 // 6 Sexualita lidi s mentálním postižením (Martina Venglářová, // Petr Eisner)...119 // Mýty a předsudky o sexualitč lidí s postižením ...120 // Nahlížení účastných osob na človčka s mentálním postižením...129 // Laik-člověk z veřejnosti...129 // 6 // Obsah // Radii...130 // Opatrovník...131 // Lékař...132 // Pracovník v sociálních službách ...133 // Sám ilovék s postižením...134 // Principy prístupu k sexualitč lidí $ mentálním postižením...134 // Specifika sexuálního života lidí s mentálním postižením...136 // Možné směry psychosexuálního vývoje osob s mentálním postižením...136 // Specifika sexuality podle závažnosti mentálního postižení...139 // Problematické aspekty realizace sexuality u lidí s mentálním
// postižením...141 // Obnažování spojené se sexuálním uspokojováním na veřejnosti...142 // Mevyžádané sexuální projevy ...143 // Intimní projevy ? rodičům a daltím blízkým osobám...143 // Kontakty se tleny personálu ...144 // Patologické projevy sexuality ...145 // 7 Sexuální násilí a zneužívání u lidí s mentálním postižením (Martina // Venglářová, Lucie Hrdá)...151 // Sexuální násilí - obecná část...151 // Vymezení právních pojmů ...151 // Viktimizace...155 // Vysoká latence...155 // Sexuální násilí u lidí s mentálním postižením...157 // Signály sexuálního násilí...157 // Kdo je pachatelem?...160 // Doporučené intervence při vzniku incidentu ...163 // Prevence sexuálního násilí...167 // 8 Sexualiu seniorů (Martina Venglářová) ...171 // Zmčny sexuality ve stáří ...172 // Biologické změny...172 // Psychogenní příčiny (funkční poruchy)...173 // Častéformy sexuálních dysfunkcí vesláři...174 // Sexualita seniorů v institucích...175 // Hledání partnera ä partnerky...175 // Nedostatek soukromí ...176 // Podpora intimity seniorů...177 // Problematické chování se sexuálním podtextem...178 // 7 // Sexualito osob s postižením a znevýhodnénlm // Obnaíovánl na veřejnosti...178 // Masturbace na veřejnosti...179 // Sexuální styk mezi partnery trpícími demencí ...180 // Obtéíování pracovnic v přímé péti...181 // Postup při řešení problémů...183 // Sexuální
násilí na seniorech ...186 // 9 Sexualita lidí s duševním onemocněním (Martina Venglářová) ...189 // Psychózy - vybraná onemocnění ...190 // Vliv onemocnění na psychosexuální vývoj ...193 // Problémy v sexuálním životě nemocných s psychózou...195 // Ztráta intimity ...196 // Sexuální dysßinkce ...197 // Sexuální nezdrienlivost...198 // Obtíie ovlivněné snílenými schopnostmi a molnostmi nemocného ...200 // Sexuální násilí ? lidí s psychózou ...203 // Jiné duševní poruchy se závažnějším dopadem na sexualitu ...204 // Deprese ...204 // Manická fáze afektivní poruchy...205 // Závislost na psychoaktivnich látkách, alkoholu...206 // 8
(OCoLC)842343574
cnb002436006

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC