Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Biografie
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
263 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6114-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Část. slovenský text, anglická resumé
000242775
Obsah // Jana Marie Tušková // K jubileu docentky Evy Minářové...7 // I. Stylistika jako obor // Pojetí a teoretické vymezení stylistiky...11 // Marie Čechová // Kodifikace a styl...13 // Marie Krčmová // Stylistika - disciplína pomezní...21 // Hana Srpová // Terminologická patálie...27 // Ján Findra // Stylistika v kontexte lingvistických disciplín a jej didaktická transformácia.35 // Petr Mareš // O jazykovém slohu. Brožura Františka Trávnička // a její místo ve vývoji české stylistiky...43 // II. Stylistika a onomastika...49 // Svatopluk Pastyřík // Existuje stylistická onomastika?...51 // Rudolf Šrámek // Emocionalita - spojnice psychoonomastiky a stylistiky...57 // Pavol Odaloš // Verbálna a modelová realizácia funkcií literároným...71 // III. Vývojové a historické aspekty české stylistiky...79 // Alena M. Černá // Styl středověkých lékařských knih...81 // Marie Janečková // Stylizační umění barokních kazatelů...89 // Naděžda Kvítková // Přínos Františka Palackého ? formování publicistického stylu...95 // 3 // IV. Stylistika a současná komunikace...101 // Jana Hoffmannová // Jakou cestou se ubírat ke stylistice dialogů a mluvených projevů?...103 // Oľga Orgoňová, Alena Bohunická // Stylistika a súčasná komunikácia v priesečníku generácií // (Na ceste k pochopeniu a zlepšeniu vzťahu matiek a dcér) ...115 // Jiří Zeman // Prezentace vztahu dívky a sourozenců v dívčích časopisech...127
// Robert Hammel // Stylové rozdíly v použití neurčitých zájmen v češtině...133 // Diana Svobodová // Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek...139 // Ivana Kolářová // Konkurence konverzních sufíxů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu)...145 // V. Charakteristika textů vybraných stylových oblastí...153 // Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková // ? žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu)...155 // Katarína Bieleková // Syntaktické prostriedky textovej väzby homiletického prejavu...163 // Amr Ahmed Shatury // Styl muslimských náboženských textů a problematika jejich překládání do češtiny...169 // Viktor Jílek // Normativní koncept zpravodajství jako specifický zdroj stylové normy a prostředek analýzy zpravodajských textů...175 // Soňa Schneiderová // Příběh jako součást zpravodajství...181 // Lucie Jílková // Ženský hlas optikou Goffmanových teatrologických metafor...193 // Kamila Mrázková // Emotivní funkce a lexikální expresivita v současné české publicistice...199 // Bohumila Junková // Způsoby reprezentace názorů v psaných textech funkčního stylu prostěsdělovacího na Internetu...209 // * // 4 // VI. Stylistika a její místo ve výuce...215 // Martin Klimovič // Písané naratíva detí a ich miesto v primárnej škole...217 // Zuzana Hlubinková // Užití
nářeční terminologie ve školní praxi...223 // Květoslava Klímová // Učebnice češtiny = základní pomůcka? ...227 // Eva Hájková // Stylistika v současných studijních programech // na Pedagogické fakultě UK v Praze...233 // Karla Ondrášková // Propadli ze slohů. Propadl (se) sloh? ...237 // Hana Adam // Postavení stylistiky ve výuce češtiny jako cizího jazyka...241 // Ivo Martinec // Nespisovné útvary a stylové rozvrstvení v rámci výuky češtiny // jako cizího jazyka na zahraničních školách...249 // Summary...255 // Seznam autorů...257 // Věcný rejstřík...261 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC