Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 3., nezměn.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013
185 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7013-553-2 (brož.)
V tiráži uvedeny autorky: Eva Trachtová, Gabriela Trejtnarová, Dagmar Mastiliaková
Obsahuje bibliografii na s. 184-185
Určeno pro vyšší zdravotnické školy, specializační vzdělávání a LF
000242827
Předmluva ...7 // 1. POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŘOVATELSTVÍ ... 9 // 1.1. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu ...9 // 1.1.1. Bio-psycho-sociální jednota organismu ...9 // 1.1.2. Pojem potřeby člověka ...10 // 1.2. Vztah motivace a potřeb ...11 // 1.3. Klasifikace potřeb ...11 // 1.3.1. Index biogenních potřeb ...12 // 1.3.2. Index psychogenních potřeb (podle E.R. Hilgarda, 1962)...13 // 1.4. Hierarchie potřeb podle A. H. Maslowa ...13 // 1.4.1. Hierarchicky organizovaný systém potřeb podle Maslowa ...14 // 1.5. Nemocný člověk a jeho potřeby ...16 // 1.5.1. Faktory, které modifikují uspokojování potřeb člověka ...16 // 1.6. Využití poznatků o potřebách lidí v práci sestry ...17 // 2. HODNOCENÍ ÚROVNĚ SEBEPÉČE A SOBĚSTAČNOSTI NEMOCNÉHO ...19 // 2.1. Aktivity denního života ...19 // 2.1.1. Potřeby nemocného a aktivity denního života ...19 // 2.1.2 Potřeby člověka a denní aktivity ve vybraných ošetřovatelských modelech ...20 // 2.2. Sebepéče a soběstačnost...20 // 2.2.1. Hodnocení úrovně sebepéče a soběstačnosti nemocného ...20 // 2.2.2. Klasifikace funkčních úrovní sebepéče podle M. Gordonové...21 // 2.2.3. Testy na hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného ...22 // 2.3. OšetřovateLská diagnostika ...23 //
2.3.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...23 // 2.3.2. O čekávané výsledky ...24 // 3. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O POHYBOVOU AKTIVITU NEMOCNÉHO ...26 // 3.1. Pohyb a aktivita ...27 // 3.1.1. Význam tělesné aktivity pro člověka ...27 // 3.1.2. Pohyb a tělesná aktivita v ošetřovatelském procesu ...28 // 3.1.3. Potřeba pohybu a tělesné aktivity ...28 // 3.2. Faktory ovlivňující pohyb a tělesnou aktivitu ...29 // 3.2.1. Fyziologicko-biologické faktory ...29 // 3.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...34 // 3.2.3. Sociálně-kulturní vlivy ...34 // 3.2.4. Faktory životního prostředí ...34 // 3.3. Poruchy hybnosti ...34 // 3.3.1. Poruchy polohy - imobilizační syndrom... 35 // 3.3.2. Poruchy postoje, sedu, chůze ...37 // 3.4. Ošetřovatelská anamnéza ...39 // 3.4.1. Vyšetření hybnosti nemocného ...39 // 3.4.2. Hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného ...39 // 3.4.3. Rozhovor s nemocným ...39 // 3.5. Ošetřovatelská diagnostika ...40 // 3.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...40 // 3.5.2. Očekávané výsledky ...44 // 3.6. Ošetřovatelská intervence ...46 // 3.6.1. Mobilizace ...46 // 3.6.2. Kondiční cvičení ...47 // 3.6.3. Prevence trombembolických komplikací ...48 // 4. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O HYGIENU NEMOCNÉHO A OBLÉKÁNÍ ... 50 // 4.1. Význam hygienické péče...51
4.1.1. Potřeba hygieny ...51 // 4.1.2 Hygienická péče (a oblékání) v ošetřovatelském procesu ...52 // 4.2. Faktory ovlivňující hygienickou péči a oblékání ...52 // 4.2.1. Fyziologicko-biologické faktory ...52 // 4.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...53 // 4.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...53 // 4.2.4. Faktory životního prostředí ...54 // 4.3. Změny na kůži ...54 // 4.4. Ošetřovatelská anamnéza ...56 // 4.4.1. Hodnocení celkové úpravy a vzhledu nemocného ...56 // 4.4.2. Posouzení stavu kůže ...56 // 4.4.3. Identifikace rizikových nemocných ...56 // 4.4.5. Rozhovor s nemocným ...57 // Ošetřovatelská diagnostika ...58 // 4.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...58 // 4.5.2. Očekávané výsledky ...59 // Ošetřovatelské intervence - obecně ...60 // 4.7. Ošetřovatelská problematika dekubitů ...62 // 4.7.1. Definice ...62 // 4.7.2. Historie ...62 // 4.7.3. Etiologie ...62 // 4.7.4. Klasifikace dekubitů ...63 // 4.7.5. Ošetřovatelská anamnéza ...65 // 4.7.6. Ošetřovatelská diagnostika ...67 // 4.7.7. Očekávané výsledky ...67 // 4.7.8. Ošetřovatelské intervence ... 67 //
5. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O SPÁNEK A ODPOČINEK ...68 // 5.1. Odpočinek a spánek ...69 // 5.1.1. Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu ...69 // 5.1.2. Potřeba spánku ...70 // 5.2. Faktory ovlivňující spánek a odpočinek ...70 // 5.2.1. Biologicko-fyziologické faktory ...70 // 5.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...74 // 5.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...75 // 5.2.4. Faktory životního prostředí ...75 // 5.3. Poruchy spánku ...75 // 5.4. Ošetřovatelská anamnéza ...76 // 5.4.1. Anamnéza spánku ...76 // 5.4.2. Fyzikální vyšetření ...76 // 5.4.3. Diagnostické studie ...76 // 5.4.4. Rozhovor s nemocným ...76 // 5.5. Ošetřovatelská diagnostika ...77 // 5.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...77 // 5.5.2. Očekávané výsledky ...78 // 5.6. Ošetřovatelské intervence ...78 // 6. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O VÝŽIVU NEMOCNÉHO ...80 // 6.1. Správná výživa ...81 // 6.1.1. Potřeba výživy ...82 // 6.1.2. Výživa v ošetřovatelském procesu ...82 // 6.2. Faktory ovlivňující výživu ...82 // 6.2.1. Fyziologicko-biologické faktory ...83 // 6.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...84 // 6.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...85 // 6.2.4. Faktory životního prostředí ...85 // 6.3. Poruchy výživy ...85 // 6.4. Ošetřovatelská anamnéza ...86 // 6.4.1. Posouzení stavu výživy ...86 // 6.4.2. Identifikace nemocných s rizikem problémů ve výživě ...87 //
6.4.3. Hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného ...89 // 6.4.4. Rozhovor s nemocným ...89 // 6.5.Ošetřovatelská diagnostika ...90 // 6.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...90 // 6.5.2. Očekávané výsledky ...92 // 6.6. Ošetřovatelské intervence ...934 // 7.OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O VYPRAZDŇOVÁNÍ NEMOCNÉHO ...95 // 7.1. Vyprazdňování moče a stolice ...95 // 7.1.1. Potřeba vyprazdňování ...95 // 7.1.2. Vyprazdňování v ošetřovatelském procesu ...96 // 7.2. Faktory, které ovlivňují vyprazdňování stolice a moče ...96 // 7.2.1. Biologicko-fyziologické faktory ...96 // 7.2.2. Psychologické faktory ...98 // 7.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...98 // 7.2.4. Faktory životního prostředí ...99 // 7.3. Poruchy vyprazdňování ...99 // 7.3.1. Poruchy vyprazdňování stolice ...99 // 7.4. Ošetřovatelská anamnéza ...102 // 7.4.1. Hodnocení vyprazdňování moče a stolice ...102 // 7.4.2. Hodnocení soběstačnosti nemocného v oblasti vyprazdňování ...102 // 7.4.3. Rozhovor s nemocným ...103 // 7.5. Ošetřovatelská diagnostika ...104 // 7.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...104 // 7.5.2. Očekávané výsledky ...107 // 7.6. Ošetřovatelské intervence (obecně) ...108 //
8. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O DÝCHÁNÍ ...110 // 8.1. Charakteristika dýchání ...110 // 8.1.1. Dýchání v ošetřovatelském procesu ...110 // 8.1.2. Potřeba dýchání ...111 // 8.2. Faktory, které ovlivňují dýchání ...111 // 8.2.1. Biologicko-fyziologické faktory ...111 // 8.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...112 // 8.2.3. Sociálně-kulturní a ekologické faktory ...112 // 8.3. Poruchy dýchání ...113 // 8.4. Ošetřovatelská anamnéza ...115 // 8.4.1. Hodnocení dýchání ...115 // 8.4.2. Rozhovor s nemocným ...116 // 8.5.Ošetřovatelská diagnostika ...116 // 8.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...116 // 8.5.2. Očekávné výsledky ...118 // 8.6. Ošetřovatelské intervence ...119 // 8.6.1. Správné dýchání ...119 // 8.6.2. Poloha nemocného ...119 // 8.6.3. Dechová gymnastika, nácvik dýchání ...120 // 8.6.4. Podpora expektorace ...122 // 8.6.5. Prevence pneumonií a atelektáz ...123 // 9. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U NEMOCNÉHO BOLESTÍ ...124 // 9.1. Bolest ...125 // 9.1.1. Definice bolesti ...125 // 9.1.2. Konceptuální model nemoci ...126 // 9.1.3. Bolest v ošetřovatelském procesu ...127 // 9.2.Faktory, které ovlivňují bolest ...127 // 9.2.1. Fyziologicko-biologické faktory ...127 // 9.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...130 //
9.2.3. Sociálně-kulturní faktory, faktory životního prostředí ...131 // 9.3. Hodnocení bolesti ...13 // 19.4. Ošetřovatelská anamnéza ...134 // 9.4.1. Rozhovor s nemocným - otázky na posuzování bolesti ...134 // 9.5. Ošetřovatelská diagnostika ...134 // 9.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...134 // 9.5.2. Očekávané výsledky ...135 // 9.6. Ošetřovatelské intervence ...136 // 9.6.1. Obecné zásady ...136 // 9.6.2. Léčba bolesti ...137 // 9.6.3. Psychoterapie bolesti ...139 // 10. JISTOTA A BEZPEČÍ V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU ...140 // 10.1. Jistota a bezpečí ...141 // 10.1.1. Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu ...142 // 10.1.2. Potřeba jistoty a bezpečí ...142 // 10.2. Faktory ovlivňující potřebu jistoty a bezpečí ...143 // 10.2.1. Biologicko-fyziologické faktory ...143 // 10.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...144 // 10.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...145 // 10.2.4. Faktory životního prostředí ...145 // 10.3. Psychická odezva neuspokojené potřeby jistoty a bezpečí — strach, úzkost, hněv, smutek ...145 // 10.4. Ošetřovatelská anamnéza ...146 // 10.4.1. Rozhovor s nemocným - otázky na posouzení potřeby jistoty a bezpečí ...146 // 10.5. Ošetřovatelská diagnostika ...147 // 10.5.1.Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...147 // 10.5.2. Očekávané výsledky ... 150 // Ošetřovatelské intervence ... 151
11. SEBOKONCEPCE A SEBEÚCTA V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU ...154 // 11.1. Pojem sebekoncepce a sebeúcta ...154 // 11.1.1. Složky sebekoncepce ...155 // 11.1.2. Sebekoncepce a sebeúcta v ošetřovatelském procesu ...156 // 11.2. Faktory ovlivňující sebekoncepci a sebepojetí ...156 // 11.2.1. Biologicko-fyziologické faktory ...156 // 11.2.2. Psychicko-duchovní faktory ...158 // 11.2.3. Sociálně-kulturní faktory ...159 // 11.3. Ošetřovatelská anamnéza ...160 // 11.3.2. Rozhovor s nemocným ...161 // 11.3.3. Chování, které signalizuje poruchu sebekoncepce a snížení sebeúcty ...161 // 11.4. Ošetřovatelská diagnostika ...162 // 11.4.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA ...162 // 11.4.2. Očekávané výsledky ...164 // 11.5. Ošetřovatelské intervence - obecně ...165 // 12. „MODEL FUNGUJÍCÍHO ZDRAVÍ“ MARJORY GORDONOVÉ ...166 // 12.1. Položky(pomocné charakteristiky) jednotlivých oblastí 1-12 MODELU GORDONOVÉ ...169 // 12.2. Ošetřovatelská anamnéza a fyzikální vyšetření ...171 // 12.2.1. Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou ...173 // 12.2.2. Příklad ...174 // 12.3. Ošetřovatelská anamnéza a fyzikální vyšetření ...175 // 12.4. Stručně o autorce ...177 // 13.PŘÍLOHY ...178 // 13.1. Kazuistika ...178 // 13.2. Ošetřovatelské diagnózy ...182 // Použitá literatura ...184
(OCoLC)829662547
cnb002438033

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC