Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
198 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-026-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 197-198
Anglické resumé
000242829
O autorech ...9 // Předmluva ...11 // Seznam zkratek ...15 // 1. Význam slušného chování při vzdělávání a v životě ...16 // 1.1 Úloha rodiny při utváření a podpoře slušného chování .. 23 // 1.2 Role školy při pěstování slušného chování žáků ...26 // 1.2.1 Hromadný na výuku zaměřený přístup školy ...28 // 1.2.2 Učitel ...31 // 2. Tradiční pohled na problematické chování ...34 // 3. Tradiční přístupy rodiny a školy ? řešení problémů // v chování ...38 // 3.1 Rodina ...38 // 3.2 Škola ...40 // 4. Specifika a jedinečnost edukačních cílů u dětí ...43 // // 1. Nové pojetí vzdělávání ...49 // 2. Nekategoriální přístup ? poruchám chování ...56 // 3. Aktuální diagnostika problémů s chováním ...61 // // 1. Management třídy ...68 // 1.1 Řešení problémových situací ...74 // 1.2 Doporučení ...78 // 2. Působení chování významných lidí v okolí žáka // na jeho chování ...82 // 3. Spolupráce školy s rodiči ...90 // 4. Úloha samotného žáka při řešení problémů s chováním ..99 // 5. Právní aspekty ...101 // 5.1 Kam sahá působnost školy ...102 // 5.2 ...a kam sahá působnost rodičů ...105 // 5.3 Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) // podle školského zákona ...106 // Problémy s chováním ve škole - jak na ně // // 5.4 Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučovaní // 5.5 Zdravotní stav žáka a otázky související // 5.6 Bezprostřední spolupráce rodiny a školy // 5.7 Co dělat v případě neplnění povinností plynoucích // z rodičovské zodpovědnosti? // 5.8 Základní povinnosti žáků podle školského zákona // 5.9 Školní řád // 5.10 Kázeňská opatření // 5.11 Speciální vzdělávací potřeby // Spolupráce uvnitř školy // Spolupráce se střediskem výchovné péče //
Podíl školní speciální pedagožky na řešení výchovných problémů v rámci ZŠ // Značka „Rodiče vítáni" se snaží dát debatě téma a pravidla ...145 // 9.1 Školy slíbí vstřícnost ...145 // 9.2 Co je to vstřícná škola? ...146 // 9.3 Naučte se domlouvat ...146 // Šikana a projekt Minimalizace šikany ...147 // Záškoláctví ...149 // Díl IV. // 1. Individuální výchovný plán ...152 // 1.1 Postup při vytváření IVýP ...156 // 1.2 Náležitosti IVýP ...160 // 2. Problémy při naplňování IVýP ...162 // 2.1 Rodiče nenavštěvují školu ...163 // 2.2 Rodiče odmítají spolupracovat ...164 // 2.3 Rodiče jsou agresivní ...165 // 2.4 Rodiče navrhují učiteli fyzické trestání žáka // při přestupku ...166 // 2.5 Rodiče bagatelizují problémy dítěte ...166 // 2.6 Rodiče slíbí (slibují), ale neplní dohodu ...167 // 2.7 Rodiče kryjí dítě ...168 // 2.8 Rodiče odmítnou podepsat smlouvu ...168 // 2.9 Problémy způsobuje učitel (učitelé) nebo // se na jejich vzniku významně podílí ...169 // 2.10 Komplikace na straně dalších institucí ...169 // 3. Modelové příklady písemné dohody ...171 // 6 // Obsah // // 1. Zkušenosti ze zahraničí ...185 // 1.1 Zkušenosti z Anglie ...186 // 1.2 Evropská projekt COPASCH // (Spolupráce rodičů a školy) ...187 // Závěr ...194 // Summary ...195 // Literatura ...197
(OCoLC)847727885
cnb002448238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC