Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
168 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-398-8 (brož.)
Monografie
Obsahuje bibliografii na s. 157-161 a rejstřík
Anglické resumé
000242831
Obsah // Úvod do sociologie sociálních deviací...5 // 1. kapitola - Základní pojmy...7 // 2. kapitola - Sociologické definice deviace...11 // 2.1 Koncepce založené na normativním přístupu...12 // 2.2 Koncepce založené na relativistickém pohledu...13 // 2.3 Shrnutí...14 // 3. kapitola - Sociologické teorie sociálních deviací...17 // 4. kapitola - Chicagská škola...21 // 4.1 Zdroje pro koncipování teorie i výzkumu...23 // 4.1.1 Pragmatická filozofie...23 // 4.1.2 Formalismus Georga Simmela...23 // 4.1.3 Další vlivy...24 // 4.2 Teorie sociální ekologie...25 // 4.3 Teorie sociální dezorganizace...26 // 4.4 Teorie diferencované asociace...28 // 4.5 Závěry...30 // 5. kapitola - Teorie anomie Émila Durkheima... v...33 // 5.1 Durkheimovy názory na patologické jevy...33 // 5.2 Koncept anomie v díle „Společenská dělba práce“...35 // 5.3 Koncept anomie v díle „Sebevražda“...37 // 6. kapitola - Teorie anomie R. K. Mertona...41 // 6.1 Pojetí sociálních deviací v rámci funkcionalismu...41 // 6.2 Teorie anomie...42 // 7. kapitola - Teorie kultur a subkultur...53 // 7.1 Teorie napětí...55 // 8. kapitola - Teorie sociální kontroly...67 // 9. kapitola - Teorie značkování (labelling, etiketizační teorie) 75 // 9.1 Sociální konstrukce deviace a labelling...75 // 9.2 Etnometodologie...78 // 9.3 Vznik labellingu...80 // 9.4 Symbolický interakcionismus jako inspirační zdroj // pro teorii labellingu...81 // 9.5 Teorie labellingu
v dílech Edwina Lemerta...84 // 9.6 Teorie labellingu a Erwing Goffman...91 // 9.7 Teorie labellingu a Howard Becker...97 // 9.8 Teorie labellingu a jeho kritika...101 // 10. kapitola - Fenomenologie v oblasti sociálních deviací...103 // 10.1 Fenomenologie a sociologie...103 // 10.2 Fenomenologie a sociální deviace...105 // 10.2.1 Deviace jako hrozba dezorganizace...106 // 10.2.2 Deviace jako antiteze k známé rutinní morálce...107 // 10.2.3 Sociální význam statistik...108 // 10.3 Fenomenologický pohled na problematiku sebevražednosti...109 // 10.4 Závěr...111 // 11. kapitola - Radikální kriminológie...113 // 11.1 Nová kriminológie...116 // 11.2 Birminghamská škola...119 // 11.3 Radikální kriminológie v Americe... 123 // 11.4 Antipsychiatrické hnutí...127 // 11.5 Vznik „levého realismu“...128 // 11.6 Kritické výtky adresované radikální kriminológii...132 // 12. kapitola - Feministická kriminológie...135 // 13. kapitola - Závěrečné shrnutí vývoje teorií sociálních deviací // a jejich současné směřování...143 // 13.1 Shrnutí a zhodnocení vývoje teorií sociálních deviací...143 // 13.2 Současné směřování teorií sociálních deviací...150 // 13.2.1 Sociální deviace a postmoderní společnost...150 // 13.2.2 Současné problémy teorií sociálních deviací...153 // Summary...155 // Literatura...157 // O autorce...163 // Věcný rejstřík...165
cnb002436917

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC