Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Galén, 2012
97 s. : il. ; 19 cm

ISBN 978-80-7262-950-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 91-93
000242838
1. ÚVOD ...9 // 2. ZÁKLADY DRG ...11 // Přínosy a poslání DRG ...12 // Předchozí úhradové systémy v ČR ...14 // 3. DRG KROK ZA KROKEM ... 16 // Případ hospitalizace... 16 // Klíčové charakteristiky hospitalizačního případu...17 // Hlavní diagnóza... 18 // Vedlejší diagnóza...19 // Další pravidla a výjimky...22 // Rozdělení případů do skupin podle hlavních a vedlejších diagnóz...22 // MDC ...23 // Kritický výkon...23 // DRG báze ...25 // Zařazení do konečné skupiny DRG ... 26 // Relativní váha případu...28 // Case-mix ...30 // Další charakteristiky ovlivňující relativní váhu ...31 // Vliv délky hospitalizace na relativní váhu případů ...31 // Výpočet relativní váhy u časového outliera ...33 // Pojem „ekonomický outlier“...34 // Ocenění případu... 37 // Specifické DRG skupiny ...38 // DRG markéry...38 // DRG skupiny 888XX ...39 // DRG skupiny 99980, 99990 ...40 // 4. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT V SYSTÉMU DRG ...41 // Nastavení motivací v systému výkonově-paušálních úhrad ...41 // Nastavení motivací v systému DRG ... 42 // Cesty ke zvýšení efektivity zařízení v systému DRG ...44 // Fixní v. variabilní náklady ...44 // Zkrácení délky hospitalizace a optimální obložnost ...44 // Hospitalizační případ v systému DRG ...46 // Obložnost oddělení v DRG ...48 // Snižování nákladů na hospitalizaci ...50 // Spektrum chirurgických výkonů ...50 // Mezioborová péče o pacienty ...52 // n
5. SPRÁVNÉ KÓDOVÁNÍ POMOCÍ MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ ...53 // MKN a její desátá revize... 53 // Tabelární část ...54 // Instrukční příručka ...54 // Abecední seznam ...55 // Postup k určení správného kódu diagnózy ...55 // Zkratka NS (nespecifikovaný) ...59 // Zkratka NJ (nezařazený jinde) ...60 // Systém „křížků a hvězdiček“...60 // Problematika upcodingu ...61 // Chybný výběr hlavní diagnózy ...62 // Upcoding formou vedlejších diagnóz ...63 // 6. KALKULACE RELATIVNÍCH VAH ...65 // Vysvětlení pojmu „Relativní váha"...65 // Proces stanovení relativních vah ...65 // Auto-regulační a auto-potenciační mechanismy DRG ...67 // Správné pochopení pojmů ...69 // 7. ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY A METODICKÉ MATERIÁLY ...71 // Úhradové vyhlášky ...74 // Úhradová vyhláška pro rok 2012 ...74 // 8. TESTOVACÍ PŘÍKLADY ...78 // Okruh 1 - Hlavní diagnózy ...78 // Okruh 2 - Vedlejší diagnózy a markéry ...85 // ODKAZY ...91 // ZKRATKY ...94 // ABSTRAKT ...96 // AUTOR ...97

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC