Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
107 s. 64 s. obr. příl. : barev. il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-201-2 (brož.) ISBN !978-80-7464-201-5 (chyb.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 101-104 a rejstřík
Anglické resumé
000242941
Obsah // úvod...5 // 1 BAREVNÝ VJEM...6 // 1.1 Definice barvy...6 // 1.2 Fyzikální podstata barev...7 // 1.3 Spektrální barvy...7 // 1.4 MĚŘENÍ BARF.V...8 // 1.4.1 Spektrofotometrie...8 // 1.4.2 Kolorimetrie...9 // 1.5 Vlastnosti barev...9 // 1.5.1 Barevný tón...9 // 1.5.2 Světlost barvy...9 // 1.5.3 Sytost barvy...10 // 1.6 FUNKCE BAREV...10 // 1.7 Chromatické a achromatické barvy...10 // 1.8 MÍŠENÍ BAREV... 11 // 2 PSYCHOFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY BAREVNÉHO VIDĚNÍ...13 // 2.1 Fyziologická podstata barevného počitku...13 // 2.2 Citlivost a adaptace oka k barevným počitkům...14 // 2.2.1 Purkyňův fenomén...15 // 2.2.2 Bürcke-Bezoldův a Bezold-Abneyův efekt...15 // 2.2.3 Pozitivní a negativnípaobraz...15 // 2.3 Kontrast v barevném vidění...15 // 2.3.1 Následný kontrast...16 // 2.3.2 Současný kontrast...16 // 2.4 Vjemová barevná konstanta...16 // 2.5 Poruchy barvocitu a barvoslepost...17 // 2.6 Teorie barevného vidění...17 // 2.6.1 Young-Helmholtzova teorie barevného vidění...18 // 2.6.2 Heringova teorie protikladných barev...19 // 2.6.3 Dvoustupňová teorie vnímání barev...19 // 2.6.4 Některé další teorie barevného vidění...20 // 3 BARVA V PSYCHOLOGII...22 // 3.1 Preference barev...23 // 3.1.1 Vztah mezi preferencí barev a věkem...25 // 3.1.2 Vztah mezi preferenci barev a pohlavím...26 // 3.1.3 Podlí rasových a kulturních vlivů na preferenci barev...27 // 3.1.4 Preference barevných kombinaci...28 // 3.2 SYNESTÉZIE...29 //
3.3 PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ BAREV...30 // 3.4 Vliv barev na vnímání hmotnosti, velikosti a vzdálenosti...32 // 3.4.1 Iluze hmotnosti...32 // 3.4.2 Iluze velikosti...33 // 3.4.3 Iluze vzdálenosti...33 // 3.5 Emocionální a významová konotace barev...34 // 3.6 LÜSCHEROVO POJETÍ BAREV... 38 // 3.7 Estetická hodnota barev...40 // 3.8 Symbolický význam barev...40 // 3.9 Barva a afektivita...41 // 3.10 Barvy v psychodiagnostice...41 // 3.10.1 Testy volby barev...42 // 3.10.2 Testy tvorby barevného objektu...42 // 3.10.3 Barvy v osobnostních projektivních metodách...43 // 4 EMOCE...44 // 4.1 Vlastnosti emocí...45 // 4.2 DĚLENÍ EMOCÍ...45 // 4.3 VÝRAZ EMOCÍ...46 // 4.3.1 Obličejová exprese emoci...46 // 4.3.2 Řeč těla...47 // 4.3.3 Doteky...47 // 4.4 Fyziologická podstata emocí...47 // 4.5 Hypotéza obličejové zpětné vazby...48 // 4.6 NĚKTERÉ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K EMOCÍM...49 // 4.6.1 Fyziologický přistup k emocím...49 // 4.6.1.1 James-Langcova teorie emocí...49 // 4.6.1.2 Cannon-Bardova teorie emocí...49 // 4.6.2 Kognitivní přístup k emocím...50 // 4.6.2.1 Schachter-Singerova dvoulaktorová teorie emocí...50 // 4.6.2.2 Lazarusova teorie kognitivního zhodnocení...50 // 4.6.3 Evoluční přístup k emocím...51 // 4.6.3.1 Plutchikova teorie emocí...51 // 4.6.3.2 ízardova teorie diskrétních emocí...51 // 4.7 Funkce emocí...52 // 5 PŘEHLED HLAVNÍCH TEORETICKÝCH K PRAKTICKÝCH PROBLÉMŮ PRÁCE 52 // 6 ZKOUMANÝ SOUBOR A ZPŮSOB JEHO VÝBĚRU...53 // 7 APLIKOVANÁ METODIKA...55 // 8 VÝSLEDKY A INTERPRETACE...58 // 9 DISKUSE...92 // 10 ZÁVĚR...95 // 11 SOUHRN...96 // SUMMARY...100 // POUŽITÁ LITERATURA...101 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 105
(OCoLC)842345328
cnb002447136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC