Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2012
84 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7440-072-8 (brož.)
Monografie ; no 20
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000244488
1 ÚVOD 8 // 2 „SKRYTÉ SKUPINY"-ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 10 // 2/1 Terminologie 11 // 2/2 Způsoby dělení podle jednotlivých skupin 11 // 2/3 Jiné způsoby děleni 12 // 2/4 Skryté skupiny pro potřeby této studie 14 // Literatura 15 // 3 SKUPINY MIGRANTŮ A ETNICKÝCH MENŠIN 16 // 3/1 Úvod 17 // 3/2 Zahraniční zkušenosti 17 // 3/3 Obecně k tématu migrace a užíváni drog v ČR 18 // 3/4 Romové 19 // 3/4/1 Rozsah užíváni drog u Romů 19 // 3/4/2 Vzorce užíváni drog u Romů 20 // 3/4/3 Povědomí o drogách mezi Romy 21 // 3/4/4 Drogová kriminalita u Romů 21 // 3/4/5 Zotavováni ze závislosti 21 // 3/4/6 Práce s romskými uživateli drog 22 // 3/5 Vietnamci 22 // 3/5/1 Informace o užíváni drog mezi Vietnamci v ČR 23 // 3/6 Žadatelé o mezinárodni ochranu 24 // 3/6/1 Zjištěné informace o užíváni drog mezi žadateli o mezinárodni ochranu 24 // 3/7 Migranti z oblasti Balkánu 25 // 3/7/1 Zjištěné informace o užíváni drog mezi migranty z Balkánu 25 // 3/8 Ruskojazyčné skupiny 25 // 3/8/1 Zjištěné informace o užíváni drog v ruskojazyěných skupinách 26 // 3/9 Doporučeni ke skupinám migrantů a etnických menšin 26 // Literatura 28 // 4 LIDÉ S POSTIŽENÍM 32 // 4/1 Vymezeni skupiny osob s postižením 33 // 4/2 Osoby s mentálním postižením 34 // 4/2/1 Užíváni drog u osob s mentálním postižením v zahranič! 35 // 4/2/2 Užíváni drogu osob s mentálním postižením v České republice 36 // 4/3 Osoby s tělesným postižením 37 //
4/3/1 Užíváni drogu osob s tělesným postižením v zahraničí 37 // 4/3/2 Užíváni drogu osob s tělesným postižením v České republice 39 // 4/4 Osoby se sluchovým postižením 39 // 4/4/1 Užíváni drogu osob se sluchovým postižením 40 // 6 // Obsah // 4/5 Osoby se zrakovým postižením 41 // 4/5/1 Užíváni návykových látek u osob se zrakovým postižením 41 // 4/6 Osoby sADHD a přidruženými poruchami emoci a chováni 42 // 4/6/1 Užívání drog u osob s sADHD v zahraničí 42 // 4/6/2 Užíváni drogu osob sADHD v České republice 43 // 4/7 Doporučeni 43 // 4/7/1 Doporučeni pro zpřístupněni služeb osobám s mentálním postižením 43 // 4/7/2 Doporučeni pro zpřístupnění služeb osobám s tělesným postižením 44 // 4/7/3 Doporučeni pro zpřístupněni služeb osobám se sluchovým postižením 45 // 4/7/4 Doporučeni pro zpřístupněni služeb osobám se zrakovým postižením 46 // 4/7/5 Doporučeni pro zpřístupněni služeb osobám sADHD 46 // Literatura 47 // 5 ŽENY 50 // 5/1 Mezinárodni perspektiva 51 // 5/2 Specifika žen 51 // 5/3 Dvojí stigmatizace 52 // 5/4 Genderové role 52 // 5/5 Duální diagnózy 53 // 5/6 Infekční onemocnění 54 // 5/7 Práce v sexbyznysu 54 // 5/8 Těhotné ženy a matky 54 // 5/9 Služby specializující se na ženy-uživatelky drog 55 // 5/10 Doporučeníi 56 // Literatura 57 // 6 SENIOŘI 60 // 6/1 Úvod 61 // 6/2 Užíváni drog mezi seniory 62 // 6/3 Doporučenií 65 // Literatura 65 //
7 LESBICKÉ ŽENY, GAYOVÉ, BISEXUÁLOVÉ A TRANSGENDER (LGBT) 68 // 7/1 Úvod 69 // 7/2 Užíváni drog mezi LGBT v ČR 69 // 7/3 Doporučení 70 // Literatura 71 // 8 ZÁVĚR A SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPORUČENÍ 72 // 9 PŘÍLOHA 74 // Použitá literatura 78 // 10 SOUHRN/SUMMARY 80 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC