Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012
264 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7405-188-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 251-263, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text, anglické resumé
000244491
Obsah // Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti...11 // Jeden svět nás a těch druhých...12 // Společenské vědy a politika na scéně...14 // Tolerance a hodnotová opora...16 // Obecné tendence a jejich rizika...17 // Kaleidoskop otázek...20 // Význam vzdělávání a proaktivního přístupu k migraci... 23 // Appendix - Osobní svědectví ...25 // Země na obzoru?...26 // ODDÍL I // 1 Islám v současné Evropě: Krize multikulturalismu, nebo sekularismu?...31 // 1.1 Úvod...31 // 1.2 Od etnických kultur ke globálnímu islámu...33 // 1.3 Od náboženství k národnosti a zpět...36 // 1.4 Islámské a křesťanské obrození...38 // 1.5 Tři návraty ke kořenům...39 // 1.6 Levice a multikulturalismus...41 // 1.7 Postsekulární situace...43 // 1.8 Rekapitulace...47 // 2 Revize multikulturalismu...49 // 2.1 Multikulturalismus v krizi...49 // 2.1.1 Selhal multikulturalismus?...49 // 2.1.2 Nedostatky multikulturalismu...50 // 5 // 2.2 Revize Taylorova pojetí...53 // 2.2.1 Ohrožená idea multikulturalismu...53 // 2.2.2 Kritika Taylorova „splývání horizontů“...55 // 2.2.3 Světová kultura jako nová idea multikulturalismu...56 // 2.3 Politika neidentity ...59 // 2.3.1 Neidentita jako nepojmový pojem...59 // 2.3.2 Aplikace neidentity na kulturní identitu...60 // 3 Multikulturalismus na lavici obžalovaných...67 // 3.1 Úvod...67 // 3.2 Multikulturalismus a binarita myšlení...68 // 3.3 Nebezpečí ostrakizace...71 // 3.4 Opravdu multikulturalismus selhal?...74 // 3.5 Transkulturní komunikace a multikulturalismus 78 // 3.6 Závěr...81 //
ODDÍL II // 4 Tradiční romská kultura a Evropská unie -(ne)možnosti koexistence...85 // 4.1 Úvod...85 // 4.2 Úvodní noticka...85 // 4.3 Tradiční romská kultura...86 // 4.4 Tradiční romská kultura - jaká je?...88 // 4.4.1 Tradiční romská kultura a její nekompatibilita // s normativními principy Evropské unie...88 // 4.4.2 Lidská práva a tradiční romská kultura...88 // 4.4.3 Problematika samosprávy a autonomie...92 // 4.5 Dílčí závěr...95 // 4.6 Závěr...97 // 5 Uniformita a diverzita ve středověké společnosti: Předpoklady multikulturality a transkultumí komunikace v perspektivě historické antropologie... 99 // 5.1 Úvod...99 // 5.2 Středověká společnost a schopnost diverzity...100 // 5.3 Náboženská pluralita a síla středověké kultury ...103 // 5.4 Příčiny netolerance a její zvládání...106 // 5.5 Závěr... 109 // 6 „Kokosi“, „banáni“ a „černobílá jehňata“ v literatuře multietnických Čech ...111 // 6.1 Úloha literatury...111 // 6.2 Hybridita ...113 // 6.3 Romové...116 // 6.4 Černoch a Japonec...120 // 6.5 Vietnamci...122 // 6.6 Závěr ...125 // 7 Mise bez kompromisu - putování od člověka // k člověku ve filmu Mise...129 // 7.1 Úvod...129 // 7.2 Mise jako podobenství: Otázka závaznosti // putování člověka k člověku...132 // 7.3 Dvě mise - s kompromisem a bez kompromisu 135 //
7.4 Nezměrná důstojnost člověka jako existenciálni výzva a povolání...137 // 7.5 Vyznání jako cesta ke světlu...138 // 7 // 7.6 Být osobou - být ve světle: Transcendentní zdroj lidské (inter)personality...140 // 7.7 Putování k sebevydávajícímu prameni bytí...142 // 7.8 Být osobou - být obdarován a žít v sebedarování 143 // 7.9 Nezměrný proud přijetí...145 // 7.10 Totální receptivita - zprostředkování (odhalení // a obhájení) personální důstojnosti člověka...147 // 7.11 Být osobou - být „unášen“ nezměrnou silou receptivity...148 // 7.12 Komunikace směřující ke communiu...150 // 7.13 Komunikace vycházející z communia (a uvádějící // do communia)...151 // 7.14 Závěr...153 // ODDÍL III // 8 Kulturní rozmanitost a interkultumí vzdělávání v globální společnosti (na příkladu Německa)...161 // 8.1 Úvod...161 // 8.2 Přehled témat článku...163 // 8.3 Interkultumí vzdělávání v kontextu rozdílných státních příslušností...165 // 8.4 Interkultumí vzdělávání s ohledem na etnickou a kulturní heterogenitu...167 // 8.5 Interkultumí vzdělávání jakožto vzdělávání k vícejazyčnosti...169 // 8.6 Interkultumí vzdělávání v prostředí různých náboženství...170 // 8.7 Příspěvek interkulturního vzdělávání ke změně paradigmatu od homogenní k pluriformní transkulturní společnosti...173 // 8.8 Závěr...173 //
9 Prevence xenofobie a rasismu pomocí multikulturních workshopů...177 // 9.1 Proč multikulturní výchova?...177 // 9.2 Hodnotová orientace adolescentů a jejich postoje k odlišné etnicitě a kultuře...181 // 9.3 Empirická část - výzkum...182 // 9.4 Závěr výzkumného šetření...191 // 9.5 Rizika realizace multikulturní výchovy...194 // 10 Problematika dizajnu sociálnej politiky v kultúrne heterogénnych spoločenstvách...199 // 10.1 Úvod...199 // 10.2 Hlavné determinanty postojov k sociálnej solidarite...200 // 10.3 Problematika konštrukcie nástrojov sociálnej pomoci...207 // 10.4 Záver...211 // 11 Možnosti migrační a integrační politiky České Republiky...213 // 11.1 Vývoj migrační politiky v České republice // po roce 1989...213 // 11.2 Od politiky migrační k integraci cizinců // v České republice...216 // 11.3 Migrace: politické téma...221 // APPENDIX // Pluralita kultur - mýtus, nebo skutečnost: Polská // perspektiva...227 // Takové Polsko už je minulostí...227 // Jaké bylo to minulé Polsko...228 // Co z této tradice zůstalo a jak lze dnes hovořit o multikulturalitě v zemi jednoho národa, jednoho náboženství, jedné kultury?...229 // Fotbalové hřiště - Mistrovství Evropy v kopané 2012. Polsko-Ukrajina...230 // Škola - univerzita...231 // Čtyřicet let dialogu se židy, reformovanými křesťany a řeckými ortodoxními křesťany...233 // I. Dialog se židy...233 // II. Dialog s reformovanými křesťany ve Světovém svazu reformovaných církví a na úrovni Švýcarských reformovaných církví ...236 // III. Dialog s řeckými ortodoxními biblisty v Řecku 238 // Závěr...239 // Summary...241 // Crisis in multiculturalism: Multiculturalism in crisis ...241 // Jmenný rejstřík...247 // Literatura a prameny...251 // Odkazy na internet...263
(OCoLC)829661786
cnb002433522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC