Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2012
196 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7440-052-0 (brož.)
Výzkumná zpráva ; no. 6
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje bibliografii na s. 146-147
Anglické resumé
000244516
Obsah // Souhrn o // Summary j, // 1 ÚVOD 14 // 2 PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A METODIKA STUDIE 16 // 2/1 ČasovýprůWh Setřeni ]7 // 2/2 Dotazník studie 17 // 2/3 VýbĚrrespondentů 19 // 2/4 Sbér dat 20 // 2/5 Neuskutečněné rozhovory 20 // 2/6 Příprava datového souboru a zpracováni dat 21 // 3 SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU 22 // 3/1 Struktura podle pohlaví a věku 23 // 3/2 Rodinný stav 24 // 3/3 NejvySSI dosažené vzděláni 24 // 3/4 Ekonomická aktivita 25 // 3/5 Geografické rozloženi 27 // 4 LEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 30 // 4/1 Tabák 3, // 4/2 Alkohol 34 // 4/3 Sedativa a tišící prostředky 41 // 5 NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 44 // 5/1 Prevalence užiti nelegálních drog podle pohlaví a věku 45 // 5/2 Prevalenčnl indikátory podle dalších sociodemografických charakteristik 51 // 5/3 Věk prvního užiti nelegálních návykových látek 54 // 5/4 Frekvence užiti nelegálních drog 56 // 5/5 Odhady počtu uživatelů drog 63 // 5/6 Polyvalentnl užíváni drog 64 // 5/7 Intenzivní užíváni konopných drog 65 // 5/8 Trh s konopnými drogami 67 // 6 POSTOJE ? UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 74 // 6/1 Tolerance ? užíváni legálních a nelegálních drog 75 // 6/2 Rizika spojená s užíváním návykových látek 77 // 7 DOSTUPNOST NELEGÁLNÍCH DROG 82 // 7/1 Subjektivněvnlmaná dostupnost nelegálních drog 83 // 7/2 Nabídka drog 84 // 6 // Obsah // // 3 TRENDY A SROVNÁNÍ 90 // 3/1 Vývoj v čase 91 // 3/2 Mezinárodnisrovnanl 97
// 3 ZÁVĚR 112 // PŘÍLOHY 116 // SEZNAMY 138 // Seznam tabulek 139 // Seznam grafů 142 // Seznam příloh 144 // Seznam použitých zkratek 145 // Zkratky krajů 145 // Seznam použitých zdrojů 146 // POUŽITÝ DOTAZNÍK 148 // 7
cnb002185676

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC