Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2012
152 s. : il., 1 mapa ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7440-073-5 (brož.)
Monografie ; no. 19
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. 147-150 a bibliografické odkazy
000244518
1 ÚVOD 8 // 1.1 Cíl studie 9 // 1.2 Definice zneužíváni léků 10 // 1.3 Zdroje informací 13 // 2 SKUPINY NÁVYKOVÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V LÉCÍCH 14 // 2.1 Analgetika 13 // 2.1.1 Opioidni analgetika ’5 // 2.1.1.1 Děleni opiodních analgetík podle WHO 16 // 2.1.1.2 Děleni opiodních analgetík podle farmakodynamického profilu 17 // 2.1.1.3 Opioidni analgetika používaná v České republice při substituční léčbě závislosti // na opioidech 17 // 2.2 Sedativa a hypnotika 18 // 2.2.1 Dělení hypnotik 19 // 2.3 Anxiolytika 20 // 2.4 Ostatní látky 20 // 2.5 Kontrolované léky 21 // 2.6 Historie zneužíváni léků se stimulačním účinkem, opiátových analgetík (kodeinu) // a benzodiazepinů v ČR 22 // 2.6.1 Stimulancia 23 // 2.6.2 Kodein 23 // 2.6.3 Benzodiazepiny 24 // 3 MONITOROVÁNÍ A ANALÝZA INFORMAČNÍCH A DATOVÝCH ZDROJŮ O OSOBÁCH UŽÍVAJÍCÍCH.ZNEUŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S OBSAHEM GPL a JEJICH LÉČBĚ 26 // 3.1 Výběrová šetřeni (dotazníkové studie) 27 // 3.1.1 Výběrová šetřeni v obecné populaci 28 // 3.1.1.1 Výběrová šetřeni o zdravotním stavu v České republice 28 // 3.1.1.2 Mezinárodni výzkumný projekt GENACIS v r. 2002 32 // 3.1.1.3 Výběrové šetřeni o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené // na zneužíváni drog v r. 2004 34 // 3.1.1.4 Celopopulační studie uživáni psychotropních látek v ČR v r. 2008 37 // 3.1.2 Výběrová šetřeni ve školní populaci 40 // 3.1.2.1 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice 40 // 3.1.2.2 Health Behaviour in School-aged Children 42 // 3.1.3 Výběrová šetřeni v populaci seniorů 42 // 3.1.3.1 Projekt Aged in Home Care 45 //
3.2 Léčba uživatelů psychoaktivních látek v České republice 46 // 3.2.1 Národní zdravotnický informační systém 46 // 3.2.1.1 Ambulantní péče o uživatele psychoaktivních látek 47 // 3.2.1.2 Lůžková péče o uživatele psychoaktivních látek 53 // 3.2.2 Registr žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog 58 // 5 // Obsah // 3.3 Nefatálni intoxikace psychoaktivními léky 74 // 3.4 Úmrtí spojená s psychoaktivními léky 75 // 3.4.1 Drogová úmrtí ve Speciálním registru mortality 75 // 3.4.2 Drogová úmrtí v informačním systému Zemřeli 80 // 3.5 Zneužíváni buprenorfinu problémovými uživateli drog 82 // 3.6 Zneužíváni léků obsahujících pseudoefedrin a efedrin ? výrobě pervitinu 93 // 3.7 Shrnutí 96 // 3.7.1 Uživáni psychoaktivních léků 96 // 3.7.2 Léčba osob zneužívajících psychoaktivní léky 98 // 3.7.3 Nefatální intoxikace a smrtelná předávkování psychoaktivními léky 100 // 3.7.4 Zneužívání buprenorfinu a léků obsahujících pseudoefedrin 101 // 4 SPOTŘEBA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V LÉKÁRNÁCH A OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA LÉKY NA PŘEDPIS 102 // 4.1 Spotřeba léčivých přípravků v lékárnách a ostatních zdravotnických zařízeních 103 // 4.2 Náklady zdravotních pojišťoven na léčivé přípravky na předpis 105 // 4.3 Spotřeba buprenorfinu v České republice 109 //
5 SYSTÉM FARMAKOVIGILANCE V ČESKÉ REPUBLICE 112 // 5.1 Definice a obsah farmakovigilance 113 // 5.1.1 Nežádoucí účinky léčiv 113 // 5.2 Státní ústav pro kontrolu léčiv 114 // 5.3 Systém farmakovigilance v České republice 115 // 5.4 Zdroje informaci ve farmakovigilanci 116 // 5.5 Vývoj hlášeni nežádoucích účinků léků v České republice 117 // 5.6 Systém farmakovigilance v Evropské unii 118 // 5.6.1 Evropská léková agentura 119 // 5.7 Světové organizace podílející se na farmakovigilanci 120 // 6 ZÁVĚR 122 // 7 PŘÍLOHY 126 // SEZNAM GRAFŮ 132 // SEZNAM OBRÁZKŮ 136 // SEZNAM TABULEK 138 // SEZNAM PŘÍLOH 142 // SEZNAM MAP 144 // LITERATURA 146
cnb002439955

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC