Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
210 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0499-X (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 199-208, bibliografické odkazy a rejstřík
Učební text pro posluchače Husitské teologické fakulty UK
Německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000244738
PŘEDMLUVA 9 // Úvod // Oprávněnost vzniku CČS(H) 13 // Jednota církve a nutné reformy v nej starším období církevních dějin 15 // Reformní hnutí ve středověku 18 // Novověk a vznik protestantských církví 22 // Snahy o změny v římskokatolické církvi 19. století 24 // PRVNÍ ČÁST // 1. Vznik CČSH 29 // 1.1. Vznik a fonnování křesťanství na území Velké Moravy a v českých zemích // do středověku 29 // 1. 2. České země a církev v novověku 31 // 1. 3. Národní hnutí a česká katolická moderna 36 // 1.4. Ke vzniku 39 // 1.5. Vznik 45 // 1. 6. Reakce na vznik 47 // 1. 7. Shrnutí a závěry první části 54 // DRUHÁ ČÁST // 2. Propria husitské teologie 57 // 2. 1. Středověká husitská teologie a její vztah ? dnešnímu teologickému bádání: // Čtyři pražské artikuly a Poselství VIII. sněmu CČSH 59 // 2. 2. Reformní požadavky 19. století 64 // 2. 3. Pojmové určení CČSH 65 // 2. 4. Ideové směrnice 69 // 2. 5. Učení náboženství křesťanského a Základy víry 71 // 2. 6. Shrnutí a závěry druhé části 74 // 5 // 2. 7. Exkurz druhé části: Nástin klasifikace teologických disciplin 76 // 2.1. 1. Systematická teologie 77 // 2.1.2. Biblická teologie 79 // 2. 7. 3. Praktická teologie 79 // 2.1. 4. Historická teologie (dějiny křesťanství - církevní dějiny) 81 // TŘETÍ ČÁST // 3. Novodobá husitská teologická škola 83 // 3. 1. Karel Farský 83 // 3. 2. Karel Statečný 87 // 3.3. Alois Spisar 89 // 3. 4. František Kovář 94 // 3. 5. František Mária Hník 97 // 3. 6. Otto Rutrle 100 // 3. 7. Jindřich Mánek 104 // 3.8. Zdeněk Trtík 106 // 3. 9. Rudolf Horský 109 // 3.10. Miloslav Kaňák 112 // 3.11. Anežka Ebertová 115 // 3.12. Milan Salajka 118 // 3.13. Vladimír Kubáč 122 // 3.14. Zdeněk Kučera 123 // 3.15. Zdeněk Sázava 127 // 3. 16. Shrnutí a závěry třetí části 130 // 3. 17. Exkurz třetí části 132 //
ČTVRTÁ ČÁST // 4. Různé aspekty a vztahy novodobé husitské teologie 135 // 4.1. Husitská teologie a Církev československá husitská 135 // 4. 1. 1. Novodobá husitská teologie 135 // 4. 1. 2. Církev československá husitská 138 // 4. 1. 3. Husitská teologická fakulta Karlovy univerzity 139 // 4. 2. Reakce a kritiky na vznik a vývoj Církve československé husitské // a na formování její novodobé teologie 140 // 4. 2. 1. Tomáš Garrigue Masaryk 141 // 4. 2. 2. Ferdinand Peroutka 142 // 4. 2. 3. Josef Lukl Hromádka 145 // 4. 2. 4. Rudolf Urban, Eduard Winter, Ulrich Daske 148 // 4. 2. 5. Josef Král, Karel Mácha, Ludvík Němec 153 // 4. 2. 6. R. M. Dacík, Josef Kubalík 157 // 4. 2. 7. Petr Pithart, Petr Příhoda, Milan Otáhal (Podiven) 159 // 6 // 4. 2. 8. Odilo L Štampach, Pavel Filipi, Martin C. Putna 161 // 4. 2. 9. Encyklopedie, slovníky a další publikace o CČSH 164 // 4.3. Husitská teologie a ekumenismus 166 // 4. 3. 1. Ekumenismus 166 // 4. 3. 2. Ekumenismus a CČSH 168 // 4. 4. Husitská teologie a celospolečenské problémy 171 // 4. 5. Shrnutí a závěry čtvrté části 178 // PÁTÁ ČÁST // 5. Cíle novodobé husitské teologie 181 // 5.1. Dokončit českou reformaci 181 // 5.2. Teologie prostého života 183 // ZÁVĚR 186 // ZUSAMMENFASSUNG 190 // JMENNÝ REJSTŘÍK 194 // SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 199 // PŘÍLOHA Č. 1 209 // PŘÍLOHA Č. 2 210
(OCoLC)53272924
cnb001192332

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC