Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2010
367 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87149-11-9 (brož.)
čeština, polština, němčina
350 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 363-365 a bibliografické odkazy
Část. anglický, německý a polský text, část. též souběžný anglický text
000244763
ÚVODEM / INTRODUCTION -- PREHISTORIE A ARCHEOLOGIE / PREHISTORY AND ARCHEOLOGY -- Vít Dohnal: OLOMOUCKÝ HRAD A JEHO ARCHEOLOGICKÉ POZNÁVÁNÍ / THE OLOMOUC CASTLE AND ITS ARCHAEOLOGICAL RESEARCH -- Richard Zatloukal: ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V AREÁLU ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA OLOMOUC / EMERGENCY ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE GROUNDS OF THE OLOMOUC ARCHOIOCESAN MUSEUM -- Kryzstof Jaworski, Aleksandra Pankiewicz: ORIGINS OF CHRISTIANITY IN SILESIA -- Rudolf Chadraba: TĚŽBA KOVŮ A OLOMOUCKÁ KŘIŽOVATKA / METAL MINING AND THE OLOMOUC CROSSROADS -- Anna Tyniec, Katarzyna Olejarczyk: SLAVIC BATHS IN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL RECORDS, ON THE EXAMPLE OF AN EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT IN BRZEZIE, POLAND -- Naďa Profantová: ZÁVĚSEK S MOTIVEM LIDSKÉ TVÁŘE NOVÁ INTERPRETACE STARŠÍHO NÁLEZU Z OLOMOUCE / PENDANT WITH THE MOTIF OF A HUMAN FACE A NEW INTERPRETATION OF THE OLDER FINDS FROM OLOMOUC -- OLOMOUCKÝ HRAD V LOKÁLNÍM A STŘEDOEVROPSKÉM KONTEXTU. UMĚNÍ A ARCHITEKTURA / THE OLOMOUC CASTLE IN BOTH THE LOCAL AND CENTRAL EUROPEAN CONTEXT. ART AND ARCHITECTURE -- Pavol Černý: NĚKOLIK POZNÁMEK K ROMÁNSKÉ PLASTICE V OLOMOUCI SEVERAL NOTES ON THE ROMANESQUE RELIEFS IN OLOMOUC -- Lubomír Jan Konečný: ROMÁNSKÝ HRAD V OLOMOUCI VE SVĚTLE AKTUÁLNÍCH POZNATKŮ / PROBLEMS REGARDING THE ROMANESQUE CASTLE IN OLOMOUC IN LIGHT OF ACTUAL KNOWLEDGE -- Miroslav Plaček: OTÁZKY KOLEM PŘEMĚNY OLOMOUCKÉHO HRADU DO VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ PODOBY / QUESTIONS REGARDING THE TRANSFORMATION OF THE OLOMOUC CASTLE INTO THE HIGH MEDIEVAL LOOK --
Jan Bistřický †: K LOKALIZACI NOVÉHO HRÁDKU V OLOMOUCI / ON THE LOCALISATION OF THE NEW SMALL CASTLE (NOVÝ HRÁDEK) IN OLOMOUC -- Kateřina Dolejší, Leoš Mlčák: K DĚJINÁM OLOMOUCKÉHO HRADU VE 12. AŽ 1E. STOLETÍ / ON THE HISTORY OF THE OLOMOUC CASTLE FROM THE 12th-16th CENTURIES -- Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski: ZESPOŁ ARCHITEKTONICZNY KATEDRY KRAKOWSKIEJ OD 1000 DO OKOŁO 1300 ROKU / ARCHITECTURAL COMPLEX OF CRACOW CATHEDRAL BETWEEN 1000 CA. 1300 -- Tomáš Durdík: K VÝSKYTU OKROUHLÝCH OBYTNÝCH VĚŽÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ V 1Z POČÁTKU 13. STOLETÍ / ON THE EXISTENCE OF ROUND RESIDENTIAL TOWERS IN CENTRAL EUROPE IN THE 12th AND BEGINNING OF THE 13th CENTURIES -- Marius Winzeler: DER ST. WENZELSDOM IN OLMÜTZ UND SEINE BEDEUTUNG FÜR MEISSEN UND DIE OBERLAUSITZ. BRUNO VON SCHAUENBURG UND BERNHARD III. VON KAMENZ ALS BAUHERREN UND MÄZENE IM UMFELD DER SPÄTEN PŘEMYSLIDEN / ST. WENCESLAS CATHEDRAL IN OLOMOUC AND ITS IMPORTANCE FOR MEISSEN AND UPPER LUSATIA. BRUNO VON SCHAUENBURG AND BERNHARD III OF KAMENEC (KAMENZ) AS COMMISSIONERS AND PATRONS OF THE ARTS IN THE ENVIRONMENT OF THE LAST PŘEMYSLIDS -- Helena Soukupová: KLÁŠTER KLARISEK V OLOMOUCI / THE CONVENT OF THE ORDER OF ST. CLAIRE IN OLOMOUC -- Jana Hrbáčová: „ES TU, FILIUS MEUS IESUS?" K IKONOGRAFII NÁSTĚNNÝCH MALEB V KAPU SV. JANA KŘTITELE V OLOMOUCI / "ES TU, FILIUS MEUS IESUS?" ON THE ICONOGRAPHY OF THE WALL PAINTINGS IN THE CHAPEL OF ST. JOHN THE BAPTIST IN OLOMOUC
Jan Štěpán: ČTVRTÝ BISKUPSKY DŮM NA OLOMOUCKÉM PŘEDHRADÍ V 1G. STOLETÍ / THE FOURTH BISHOP’S HOUSE AT THE OLOMOUC OUTER WARD [PREURBIUM] IN THE 16™ CENTURY -- Ondřej Jakubec: KAPLE SV. ANNY NA OLOMOUCKÉM HRADĚ A SVATOANENSKÝ KULT NA MORAVĚ KOLEM ROKU 1600 / THE CHAPEL OF ST. ANNE AT THE OLOMOUC CASTLE AND THE CULT OF ST. ANNE IN MORAVIA AROUND 1E00 -- Vladislava Říhová: BISKUP, HRNČÍŘ A STŘEPY Z NÁDVOŘÍ OLOMOUCKÉHO DĚKANSTVÍ / BISHOP, POTTER AND FRAGMENTS FROM THE COURTYARD OF THE OLOMOUC DEANERY -- Martin Pavlíček: „MOŽNOSTI TU SOU". GIAN LORENZO BERNINI V ARCIDIECÉZNÍM MUZEU OLOMOUC / "THE POSSIBILITIES ARE HERE". GIAN LORENZO BERNINI AT THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM -- Leoš Mlčák: FRANZ KOTTAS [1828-1892], AUTOR HISTORIZUJÍCÍ PŘESTAVBY KAPITULNÍHO DĚKANSTVÍ V OLOMOUCI / FRANZ KOTTAS (1828-1832), AUTHOR OF THE HISTORICISING RECONSTRUCTION WORK OF THE CHAPTER DEANERY IN OLOMOUC -- ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC / ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEUM NEW ARCHITECTURE -- Pavel Zatloukal: ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI 1398-2006 (TUCET VZPOMÍNEK) / THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM 1998-2006 (TWELVE RECOLLECTIONS) -- Jindřich Garčic: ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, TRADICE A SOUČASNOST / THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM, TRADITION AND THE PRESENT -- Jan Šépka: ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI KONCEPCE A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ / THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM THE CONCEPTION AND THE ARCHITECTURAL DESIGN --
Rostislav Švácha: 1989-2008: ARCHITEKTURA UMĚLECKÝCH MUZEÍ A GALERIÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ / 1989-2008: ARCHITECTURE OF ART MUSEUMS AND GALLERIES IN BOHEMIA AND MORAVIA -- Martin Horáček: ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI A ČESKÁ MODERNISTICKÁ LEGENDA / THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM AND THE CZECH MODERNIST LEGEND -- Ladislav Daniel: SPLNĚNÝ SEN. IDEA, KONCEPCE A SKUTEČNOST ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA V OLOMOUCI / A DREAM COME TRUE. THE IDEA, CONCEPTION AND REALITY OF THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM -- Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová, Helena Zápalková: NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝVOJI KONCEPCE LIBRETA STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA OLOMOUC / SEVERAL NOTES ON THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTION OF THE LIBRETTO FOR THE PERMANENT EXHIBITION OF THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM -- ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM DLOMOUC. RESTAUROVÁNÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE / OLOMOUC ARCHDIDCESAN MUSEUM. RESTORATION AND MONUMENT CARE -- Miloš Solař: K PŘESTAVBĚ KAPITULNÍHO DĚKANSTVÍ NA OLOMOUCKÉM HRADĚ NA ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM / ON THE RECONSTRUCTION OF THE CHAPTER DEANERY AT THE OLOMOUC CASTLE INTO THE ARCHDIOCESAN MUSEUM -- Jan Živný: RESTAUROVÁNÍ MALEB V AMBITECH TZV. PŘEMYSLOVSKÉHO PALÁCE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA V OLOMOUCI / RESTORATION OF PAINTINGS IN THE CLOISTERS OF THE SO-CALLED PŘEMYSLID PALACE OF THE OLOMOUC ARCHDIDCESAN MUSEUM -- Zdeňka Glaserová Lebedová: RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU MADONY Z KAPLE SV. BARBORY / RESTORATION OF THE ALTAR PAINTING OF THE MADONNA FROM THE CHAPEL OF ST. BARBARA --
Vratislav Nejedlý: DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY OKENNÍCH ŠPALET MÍSTNOSTI ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA V OLOMOUCI A PROBLEMATIKA AUTENTICITY / DECORATIVE WALL PAINTINGS ON THE WINDOW SCUNCHEONS IN THE ROOM OF THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM AND THE PROBLEM AREA OF AUTHENTICITY -- Jiří Novotný: POZNÁMKY KE KONCEPCI A PROBĚHU RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ NA EXTERIÉRU SEVERNÍ ZDI TZV. PŘEMYSLOVSKÉHO PALÁCE V OLOMOUCI / NOTES ON THE CONCEPTION ANO COURSE OF RESTORATION WORK ON THE EXTERIOR OF THE NORTHERN WALL OF THE SO-CALLED PŘEMYSLID PALACE IN OLOMOUC -- Simona Jemelková, Helena Zápalková: RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL PRO STÁLOU EXPOZICI ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA OLOMOUC / RESTORATION OF THE ART WORKS FOR THE PERMANENT EXHIBITION AT THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM -- ZKRATKY, BIBLIOGRAFIE, AUTOŘI
(OCoLC)664090919
cnb001811766

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC