Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Kalligram, 2012
347 s. ; 22 cm + plány 2 l. ; (28 x 49 cm)

ISBN 978-80-8101-674-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 347 a bibliografické odkazy
000245122
Predslov (Roman Holec) ...9 // Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom (1939- 1945) // Úvod ...17 // I. Rozdelenie vlastníctva slovenského priemyslu pred druhou svetovou vojnou ...22 // II. Ovládnutie slovenského ťažkého priemyslu nemeckými koncernami ...47 // Banky ...51 // Baníctvo ...53 // Kovorobný priemysel ...65 // Chemický priemysel ...75 // Drevársky priemysel ...85 // III. Kartely, nástroj upevňovania hegemónie nemeckých monopolov ...94 // IV. Slovensko - surovinová zásobáreň ríše ...112 // V. Politika nemeckých monopolov na Slovensku po porážkach v ZSSR ...126 // VI. Slovenská buržoázia a prenikanie nemeckého kapitálu. 145 // Záver ...164 // Literatúra a pramene ...167 // Veľtrhy v Bratislave v rokoch 1921 - 1942 ...173 // Vinársky priemysel na Slovensku pred prvou svetovou vojnou ...200 // Cenné papiere v zbierkach múzeí ...234 // Problémy novších a najnovších dejín obchodu na Slovensku ...245 // Zber farebných kovov v rokoch prvej svetovej vojny ...256 // Továreň na spracovanie bridlice ...261 // Vinársky priemysel na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 ...265 // Smaltovnícky priemysel na Slovensku do roku 1918 ...289 // Zbrojárska urbanizácia ...312 // Zbrojárska výroba a urbanizácia na Slovensku v 19. a 20. storočí (etapy, geopolitické aspekty, dôsledky) ...326 // Redakčná poznámka ...343 // Zoznam a poradie v súbore publikovaných textov ...347

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC