Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Brno : Paido, 2012
237 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7315-232-1 (brož.)
400 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000245241
OBSAH // Úvod ...7 // 1 Teoretická východiska ...9 // 1.1 Právo na vzdělání žáků se speciálními vzdelávacími potřebami ...9 // 1.2 Základní vymezeni specifických poruch učení ...15 // 1.2.1 Klasifikace specifických poruch učení ...20 // 1.2.2 Klasifikace funkčních schopností, postižení a zdraví (ICF) // se zaměřením na specifické poruchy učení ...21 // 1.2.3 Definice dyslexic ...24 // 1.3 Projevy specifických poruch učení ...29 // 1.4 Etiologie specifických poruch učení a poruch pozornosti ...37 // 1.4.1 Příčiny specifických poruch učení ...38 // 1.4.2 Specifické poruchy pozornosti a jejich příčiny ...46 // 2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ...55 // 2.1 Specifika ve vzděláváni žáků se specifickými poruchami učení ...56 // 2.1.2 Formy vzdělávání a podpory ...58 // 2.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ...63 // 2.2.1 Individuální vzdělávací plán ...65 // 2.3 Postavení cizího jazyka ve vzděláváni žáků se specifickou poruchou učení . 67 // 2.3.1 Cizí jazyk v kontextu RVP ZV ...68 // 2.3.2 Zásady vyučování a učení se cizímu jazyku ...71 // 2.3.3 Formy a metody výuky cizího jazyka ...73 // 2.4 Fřodnocení a klasifikace žáků s SPU ...82 // 3 Faktory působící na edukaci žáků se specifickými poruchami učení ...89 // 3.1 Vliv dyslexie na život rodiny s dítětem s SPU . . ...89 // 3.1.1 Funkce rodiny a styly výchovy ...92 // 3.1.2 Faktory resilience v rodině s dítětem s SPU ...94 // 3.1.3 Sourozenecké konstelace v rodině s dítětem s SPU ...95 // 3.2 Pedagogicko-psychologické poradenské služby pro žáky s SPU ...99 // 3.3 Prevence a včasná intervence školních obtíží ...107 // 3.3.1 Deficity dílčích funkcí ve čtení a psaní ve vzdělávání ...109 // 3.4 Strategie přístupů a podpůrná opatření ...113 //
3.4.1 Podpůrná opatření ve třídě se žáky s SPU ...116 // 3.4.2 Podpůrná opatření k omezení nevhodného chování žáků s ADHD . . 117 // 4 Reedukace a diagnostika specifických poruch učení ...121 // 4.1 Diagnostika specifických poruch učení ...122 // 4.1.1 Diagnostické nástroje ve vztahu k žákům s SPU ...123 // 4.1.2 Zásady nápravy ...126 // 4.2 Reedukace dyslexie . . . ...131 // 4.2.1 Základní reedukační metody čtení ...137 // 4.3 Reedukace dysgrafie ...140 // 4.3.1 Písmo a jeho znaky ...143 // 4.3.2 Metody a strategie při reedukaci dysgrafie ...145 // 4.4 Reedukace dysortografie ...151 // 4.4.1 Pravopis - strategie učení a metody vyučování ...162 // 4.5 Reedukace dyskalkulie ...165 // 4.5.1 Strategie upevňování matematických pojmů a dovedností ...166 // 5 Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení // v rámci středního vzdělávání ...173 // 5.1 Specifika osobnosti žáků se specifickými poruchami učení ...174 // 5.1.1 Oblast školního výkonu ...174 // 5.1.2 Sociální aspekty a strategie přístupu k adolescentům ...177 // 5.2 Profesní poradenství, poradenství v průběhu života ...183 // 5.2.1 Kritéria rozhodování u žáků s SPU ...184 // 5.3 Strategie a přístupy k žákům v kontextu kurikulámí reformy ...188 // 5.3.1 Kurikulární dokumenty ...189 // 5.3.2 Analýza výzkumného šetření ...192 // 5.4 Styly učení v edukaci žáků/studentů s dyslexií ...196 // 5.4.1 Praktické instrukce k zavedení stylů učení do edukace ...201 // 6 Dospělé osoby s dyslexií a profesní život ...* ...207 // 6.1 Osobnost dospělého jedince s SPU ...208 // 6.2 Přístupy a strategie ke studentům s dyslexií v terciárním vzdělávání ... 213 // 6.2.1 Problematické oblasti u studentů s dyslexií na vysoké škole ...214 // 6.2.2 Dovednost čtení a psaní u dospělých dyslektiků ...216 // 6.3
6.3 Jedinci s dyslexií v profesním životě ...221 // 6.3.1 Strategie a postoje k dyslektikům v zaměstnání ...223 // Seznam obrázků a tabulek ... 229 // Literatura ...231
(OCoLC)829662059
cnb002435543

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC