Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Brno : Host, 2012
839 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7294-848-2 (váz.)
Rozložená tit. s.
Terminologický slovník
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000245251
Literární věda dnes / Aleš Haman ...9 // Průvodce Průvodcem. Ediční poznámka / Alice Jedličková ...36 // Šifry autorů hesel ...41 // Theodor Wiesengrund Adomo: Estetická teorie ...42 // Beda Allemann: Ironie a básnictví ...51 // Erich Auerbach: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách ...56 // Gaston Bachelard: Voda a sny. Esej o imaginaci hmoty ...66 // Michail Michajlovič Bachtin: Otázky literatury a estetiky ...71 // Roland Barthes: Mytologie ...79 // Frederick Wilse Bateson: Anglická poezie a anglický jazyk. Literárněhistorický experiment 88 // Walter Benjamin: Pařížské pasáže ...92 // Amy Maud Bodkinová: Archetypální struktury v poezii. Psychologické studie o imaginaci 100 // Wayne Clayson Booth: Rétorika prózy ...105 // Pierre Bourdieu: Pravidla uměni. Geneze a struktura literárního pole ...111 // Cleanth Brooks: Dobře tepaná urna. Studie o struktuře poezie ...120 // Antoine Compagnon: Démon teorie. Literatura a běžné myšlení ...126 // Ronald Salmon Crane: Jazyky kritiky a struktura poezie ...134 // Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie ...138 // Paul de Man: Alegorie čteni. Figurativní jazyk u Rousseaua. Nietzscheho. Rilka a Prousta 146 // Gilles Deleuze: Proust a znaky ...153 // Jacques Derrida: Gramatologie ...163 // Teun Adrianus van Dijk: Některé aspekty textové gramatiky. // Studie z teoretické lingvistiky a poetiky ...171 // Terry Eagleton: Úvod do literární teorie ...177 // Umberto Eco: Otevřené dílo ...185 // Boris Michajlovič Ejchenbaum: Napříč literaturou ...193 // Keir Douglas Elam: Sémiotika divadla a dramatu ...202 // William Empson: Sedm typů viceznačnosti ...209 // Robert Escarpit: Sociologie literatury ...212 // René Étiemble: Eseje o literatuře (skutečně) generální ...218 // Stanley Fish: Je v této třídě nějaký text? Autorita interpretačních komunit ...224 // Vilém Flusser: Komunikologie ...233 //
Iván Fónagy: Metafora ve fonetice ...240 // Michel Foucault: Slova a věci. Archeologie humanitních věd ...242 // Northrop Frye: Anatomie kritiky. Čtyři eseje ...253 // Gérard Genette: Rozprava o vyprávění ...265 // Michal Glowiňski: Styly recepce. Studie o literární komunikaci ...274 // Lucien Goldmann: Za sociologii románu ...281 // Stephen Jay Greenblatt: Shakespearovská vyjednáváni. // Cirkulace sociální energie v renesanční Anglii ...289 // Algirdas Julien Greimas: Strukturální sémantika. Metodologický průzkum ...297 // Kate Hamburgerová: Logika básnictví ...302 // Martin Heidegger: Zrození uměleckého díla ...313 // Eric Donald Hirsch jr.: Platnost interpretace ...329 // Johan Huizinga: Homo ludens. O původu kultury ve hře ...327 // Linda Hutcheonová: Narcismi narativ. Paradox metafikce ...334 // Roman Ingarden: Umělecké dílo literární. Výzkum z pomezí ontologie, logiky a literární vědy ...343 // Luce Irigarayová: Já, ty, my. Ke kultuře odlišnosti ...355 // Wolfgang Iser: Akt čtení. Teorie estetického účinku ...363 // Roman Jakobson: Lingvistika a poetika ...370 // Hans Robert Jauß: Dějiny literatury jako výzva literární vědě ...380 // André Jolles: Jednoduché formy ...387 // Wolfgang Kayser: Jazykové umělecké dílo. Úvod do literární vědy ...397 // Friedrich Adolf Kittler: Systémy zápisu 1800/1900 ...405 // Werner Krauss: Dějiny literatury jako historická instance ...413 // Julia Kristevová: Text románu. Sémiologickýpřistup k diskurzivní transformační struktuře ...419 // Jacques Lacan: Funkce a pole promluvy a řeči v psychoanalýze ...426 // George Lakoff-Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme ...434 // Eberhard Lämmert: Formy výstavby vyprávění ...444 // Claude Lévi-Strauss: Strukturální antropologie — dvě ...450 // Dmitrij Sergejevič Lichačov: Poetika staroruské literatury ...458 //
Jurij Michajlovič Lotman: Struktura uměleckého textu ...466 // Percy Lubbock: Technika prózy ...474 // György Lukács: Teorie románu. Dějinněfilozofický pokus o formách velké epiky ...479 // Jean-Franfois Lyotard: Postmoderní situace ...487 // Henryk Markiewicz: Hlavni problémy literární vědy ...498 // Charles Mauron: Od obsesivních metafor к osobnímu mýtu. Úvod do psychokritiky ...505 // Herbert Marshall McLuhan: Jak rozuměl médiím. Extenze člověka ...511 // Jeleazar Mojsejevič Meletinskij: Poetika mýtu ...519 // Charles William Morris: Základy teorie znaků ...526 // Walter Jackson Ong: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč ...533 // José Ortega у Gasset: Odlidštění umění ...540 // Thomas G. Pavel: Fikční světy ...545 // Manfred Pfister: Drama. Teorie a analýza ...551 // Georges Poulet: Metamorfózy kruhu ...561 // Mary Louise Prattová: К teorii řečových aktů v literárním diskurzu ...569 // Vladimir Jakovlevič Propp: Morfologie pohádky ...576 // Irina O. Rajewská: Intermedialila ...581 // John Crowe Ransom: Nová kritika ...590 // Paul Ricoeur: Čas a vyprávěni ...597 // Ivor Armstrong Richards: Principy literárni kritiky ...609 // Jean Rousset: Forma a význam. Eseje o literárních strukturách // od Corneille po Claudela ...616 // Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu ...621 // Jean-Paul Sartre: Co je to literatura? ...630 // Eiaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. // Britské spisovatelky od Brontěové к Lessingové ...639 // Siegfried Johannes Schmidt: Sebeorganizace sociálního systému literatura v 18. století ...648 // Levin Ludwig Schiicking: Sociologie literárního vkusu ...656 // Stefania Skwarczyňská: Literárni druh. Obecná genologická problematika ...661 // Janusz Slawiňski: Dito — jazyk — tradice ...667 // Susan Sontagová: Nemoc jako metafora ...675 //
Leo Spitzer: Studie o stylu 1-2 ...683 // Emil Staiger: Základni pojmy poetiky ...689 // Franz Karl Stanzel: Typické vyprávěcí situace v románu. // Na příkladu Torna Jonese, Moby Dicka, Vyslanců, Odyssea ad. ...696 // Peter Szondi: Teorie moderního dramatu ...704 // Viktor Borisovič Šklovskij: Teorie prózy ...710 // Tzvetan Todorov: Gramatika Dekameronu ...717 // Boris Viktorovič Tomaševskij: O verši ...724 // Jurij Nikolajevič Tyňanov: Problém básnického jazyka ...729 // Boris Andrejevič Uspenskij: Poetika kompozice. Struktura uměleckého textu // a typologie kompozičních forem ...735 // Paul Van Tieghem: Literární komparatistika ...742 // Viktor Vladimirovič Vinogradov: Stylistika — teorie poetické řeči — poetika ...748 // Lev Semjonovič Vygotskij: Psychologie uměni ...754 // Harald Weinrich: Slovesný čas. Projednávaný a vyprávěný svět ...761 // René Wellek - Austin Warren: Teorie literatury ...767 // Hayden White: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století ...778 // Raymond Williams: Klíčová slova. Slovník kultury a společnosti ...785 // William Kurtz Wimsatt: Jazyková ikona. Studie o významu v poezii ...792 // Viktor Maximovič Žirmunskij: Rým, jeho historie a teorie ...798 // Časová osa pojednávaných prací ...803 // Klíčová slova ...806 // Jmenný rejstřík ...827
(OCoLC)847728235
cnb002456677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC