Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:45x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Academia, 2013
209 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-200-2274-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 189-200, bibliografické odkazy a rejstříky
000245310
5 // Obsah // Commendatio... 7 // Úvod ... 9 // 1. Předmět a objekt didaktiky cizích jazyků... 13 // 1.1 Různá pojetí... 13 // 1.2 Didaktika cizích jazyků v novém pojetí... 15 // 1.3 Terminologická poznámka ... 19 // 1.4 Charakter didaktiky cizích jazyků ... 20 // 2. Systém a struktura didaktiky cizích jazyků... 22 // 2.1 Různá pojetí... 22 // 2.2 Součásti didaktiky cizích jazyků... 23 // 3. Metodologie didaktiky cizích jazyků... 28 // 3.1 Pomocné vědy didaktiky cizích jazyků ... 28 // 3.1.1 Různá pojetí... 28 // 3.1.2 Tri sledy pomocných věd... 31 // 3.2. Výzkumné metody... 36 // 3.3 Didaktika cizích jazyků a lingvistika... 38 // 3.3.1 Různá pojetí... 38 // 3.3.2 Lingvistika a některé dílčí otázky didaktiky cizích jazyků ... 43 // 3.3.2.1 Didaktika cizích jazyků jako aplikovaná lingvistika? ... 43 // 3.3.2.2 Didaktika cizích jazyků a obecný jazykozpyt... 46 // 3.3.2.3 Didaktika cizích jazyků a speciální lingvistické disciplíny ... 47 // 3.3.3 Shrnutí... 47 // 3.4 Didaktika cizích jazyků a psychologie... 48 // 3.4.1 Různá pojetí... 48 // 3.4.2 Psychologie a některé dílčí otázky didaktiky cizích jazyků .. 49 // 3.4.2.1 Interference... 49 // 3.4.2.2 Osobnostní typ žáka a učitele... 52 // 3.4.2.3 Kompetence z hlediska znalosti cizího jazyka ... 53 // // 3.4.2.4 Úrovně osvojeni jazyka... 55 // 3.4.2.5 Osvojování, či učení?... // 3.4.2.6 Autonomní učení... // 3.4.2.7 Experiment... // 3.4.2.8 Psycholingvistika a didaktika cizích jazyků... // 3.4.2.9 Obecná psychologie a didaktika cizích jazyků... 67 // 3.4.2.10 Pedagogická psychologie a didaktika cizích jazyků 68 // 3.4.2.11 Neurofyziologie a neuropsychologic a didaktika cizích jazyků 68 // 3.4.3 Shrnutí... 68 // 3.5 Didaktika cizích jazyků a obecná didaktika... 69 // 3.5.1 Různá pojetí... //
3.5.2 Obecná didaktika a některé dílčí otázky didaktiky... cizích jazyků ... 7q // 3.5.2.1 Kurikulum (osnovy, učební plán, profil absolventa; vzdělávací programy)... 70 // 3.5.2.2 Cíle cizojazyčného vyučování-učení... ... 71 // 3.5.2.3 Učivo...82 // 3.5.2.4 Metody... ... // 3.5.2.5 Zásady (principy)... ” 1?n // 3.5.2.6 Fáze výuky... 134 // 3.5.2.7 Cvičení (nácvik, procvičování)___ HS // 3-5-2-s Texty...{44 // 3.5.2.9 Materiální didaktické prostředky - učební pomůcky // a didaktická technika... 140 // 3.5.2.10 Řízení učení ... ... // 3.5.2.11 Efektivnost ... 2 // 3.5.2.12 Hlavní faktory cizojazyčného vyučování-učení... I75 // 3.5.2.13 Kvalifikace učitelů cizích jazyků ... I73 // 3.5.2.14 Inovační trendy a impulzy v didaktice cizích jazyků. // Prognóza dalšího vývoje výuky cizích jazyků... 181 // 3.5.3 Shrnutí... 184 // 3.6 Shrnutí metodologie ... 286 // Závěr... ,87 // Gratiae relatio... jgg // Literatura ... I89 // Jmenný rejstřík... // Věcný rejstřík ... 205
(OCoLC)847728582
cnb002458392

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC