Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:398x 
BK
Příručka
6., rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2013
562 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0367-4 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000245314
Obsah // Úvod... 7 // 1. část // Praktické a emocionální potřeby žáka ... 9 // 1 Jak se učíme ... 10 // 2 Osvojování praktických a intelektuálních dovedností ... 34 // 3 Potřeby žáka... 39 // 4 Vyučování jako dvousmérný proces... 48 // 5 Motivace ... 53 // 6 Chvála a kritika ... 73 // 7 Vztah učitel a žák - rovné možnosti ... 86 // 8 Vedení třídy ... 104 // 9 Kázeň a řešení problému... 115 // 10 Typ učitele ... 134 // 2. část // Učitelova dílna ... 143 // Úvod - metody a styly učení ... 144 // 11 Výklad ... 165 // 12 Umění vysvětlovat ... 171 // 13 Umění ukazovat... 184 // 14 Dialogická metoda ... 191 // 15 Vybavovací pomůcky ... 204 // 16 Procvičování pod dohledem učitele... 209 // 17 Diskuse... 219 // 18 Skupinová práce žáků... 228 // 19 Hry a metody aktivního učení... 243 // 20 Hraní rolí, drama a simulace... 254 // 21 Hry pro osvojování jazykových a komunikačních dovedností... 258 // 5 // MODERNI VYUČOVANÍ // 22 Semináře... 264 // 23 Učení pro zapamatování ... 267 // 24 Frontální interaktivní výuka - asertivní otázky... 275 // 25 Učení z textu... 283 // 26 Samostudium a domácí úkoly... 289 // 27 Projekty a samostatné práce... 292 // 28 Kompozice... 300 // 29 Řízené objevování - vyučování pomocí otázek ... 307 // 30 Tvořivost a vynalézavost... 316 // 31 Učení ze zkušenosti... 329 // 32 Metody zapojující obě mozkové hemisféry, vizuální a kinestetické metody...
338 // 33 Nezávislé učení ... 348 // 34 Sebeřízené učení... 358 // 3. Část // Zdroje pro vyučování a učení... 365 // 35 Vizuálni pomůcky, Microsoft PowerPoint* a interaktivní tabule ... 366 // 36 Učeni se s počítači - e-learning, informační a komunikační technologie, // informační a učební technologie ... 378 // 4. část // Shrnutí... 391 // 37 Cíle a úkoly...-... 392 // 38 Výběr činností pro vyučovací hodinu... 405 // 39 Výběr činností pro dosažení afektivních cílů ... 417 // 40 Sestavováni plánu hodiny ... 423 // 41 Organizace a dokumentace flexibilních a inkluzivnich výukových kurzů ... 430 // 42 Plánování kurzu... 448 // 43 Evaluace ... 457 // 44 Sumativní evaluace ... 473 // 5. část // Profesionál v praxi... 481 // 45 Hodnoty a učitel... 482 // 46 Autoevaluace učitele ... 491 // 47 Úvodní a diagnostická evaluace - odhad potřeb žáků ... 503 // 48 Poskytování podpory žákům... 518 // 49 /Evaluace kurzů a zlepšení kvality... 530 // 50 Pár slov na závěr... 545 // Dodatek - diferenciační strategie ... 547 // Literatura ... 549 // Rejstřík ... 555 // 6
(OCoLC)852382183
cnb002436001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC