Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
228 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0364-3 (váz.)
slovenština
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000245315
Předmluva 11 // KAPITOLA 1 // Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých 13 - Viktor Lechta // 1.1 Úrovně diagnostikováni N KS 15 // 1.2 Specifika diagnostikování NKS 16 // 1.3 Specifické podmínky vyšetření 20 // Literatura 21 // KAPITOLA 2 // Diagnostika poruch fluence 23 - Viktor Lechta // 2.1 Základní charakteristika 23 // 2.1.1 Etiologie koktavosti 27 // 2.1.2 Incidence, prevalence 28 // 2.1.3 Etiopatogeneze 29 // 2.1.4 Klasifikace 30 // 2.2 Specifika diagnostiky koktavosti u dospělých balbutiku 31 // 2.3 Zahraniční diagnostické postupy 34 // 2.3.1 Dysfluence 34 // 2.3.2 Nadměrná námaha 36 // 2.3.3 Psychická terne 37 // 2.3.4 Komplexní měřítka 39 // 2.3.5 Diagnostické standardy 41 // 2.4 Diagnostické postupy užívané v ČR a SR 43 // 2.4.1 Dysfluence 43 // 2.4.2 Nadměrná námaha 44 // 2.4.3 Psychická tenze 45 // 2.4.4 Komplexní měřítka 47 // 2.5 Diferenciální diagnostika 48 // 2.6 Doporučení pro praxi 52 // Literatura 52 // KAPITOLA 3 // Diagnostika poruch hlasu 57 - Aurélia Kerekrétlová, Viera Krasňanová // 3.1 Základní charakteristika 57 // 3.1.1 Terminologické vymezení 58 // 3.1.2 Incidence a prevalence 58 // 3.1.3 Klasifikace 59 // 3.1.4 Etiologie 61 // 3.2 Specifika diagnostikování poruch hlasu 63 // 3.3 Zahraniční diagnostické postupy 65 // 3.3.1 Percepční hodnoceni hlasu poslechem 67 // 3.3.2 Přístrojové vyšetřovací metody 68 // 3.3.3 Subjektivní hodnocení hlasu pacientem a jeho vliv na kvalitu života (Viera Krasňanová) 69 // 3.4 Diagnostické postupy užívané v ČR a SR 72 // 3.4.1 Logopedické vyšetřeni 74 // 3.5 Doporučení pro praxi 79 // Literatura 81 // KAPITOLA 4 // Diagnostika afázie 83 - Zsolt Cséfalvay, Milena Košíálová // 4.1 Klasifikace 84 // 4.1.2 Brocova afázie 85 // 4.2.2 Globálni afázie 85 // 4.2.3 Smíšená transkortikální afázie (syndrom izolace rečových zón) 86 //
4.2.4 Transkortikální motorická afázie 86 // 4.2.5 Transkortikální senzorická afázie 87 // 4.2.6 Wernickeho afázie 87 // 4.1.7 Kondukčni afázie 88 // 4.2.8 Anomická afázie (amnestická afázie) 89 // 4.2 Zahraniční diagnostické postupy 90 // 4.2.1 Screening afázie 91 // 4.2.2 Komplexní hodnocení jazykových deficitů 93 // 4.2.3 Testy specifických jazykových funkcí 96 // 4.2.4 Hodnocení funkcionální komunikace a konverzace 97 // 4.2.5 Mapování kognitivních deficitů 99 // 4.3 Diagnostické postupy užívané v ČR a SR 101 // 4.3.2 Klinické vyšetřeni afázie na základě lurijovské metodologie 102 // 4.3.2 Klinické vyšetření afázie vycházející z kognitivně-neuropsychologické teorie 103 // 4.3.3 Speciální testy afázie a některých kognitivních funkcí 106 // 4.4 Doporučení pro praxi 112 // Literatura 112 // KAPITOLA 5 // Diagnostika dysartrie 117 - Zsoll Cséfalvay. Jiří Mekyska. Milena Koštálová // 5.1 Etiologie 118 // 5.2 Klasifikace 119 // 5.2.2 Flacidnidysartrie 121 // 5.2.2 Spastická dysartrie 122 // 5.2.3 Dysartrie při unilaterálni lezi centrálního motoneuronu 123 // 5.2.4 Ataktická (celeberální, mozečková) dysartrie 123 // 5.2.5 Hypokinetická dysartrie 123 // 5.2.6 Hyperkinetická dysartrie 124 // 5.2.7 Smíšená dysartrie 124 // 5.3 Zahraniční diagnostické postupy 125 // 5.4 Metody analýzy akustických signálů 128 // 5.4.1 Parametrizace řečových signálů 129 // 5.4.2 Řečové parametry používané k popisu příznaků dysartrie 130 // 5.4.3 Další zpracování řečových parametrů 135 // 5.5 Diagnostické postupy užívané v ČR a SR 136 // 5.6 Doporučení pro praxi 139 // Literatura 139 // KAPITOLA 6 // Diagnostika narušené komunikační schopnosti při demenci 145 - Jana Marková, Zsolt Cséfalvay // 6.1 Charakteristika NKS při demenci 145 // 6.1.1 Terminologické vymezení demence 145 //
6.2.2 Terminologické vymezeni NKS při demenci 149 // 6.2 Specifika diagnostikování NKS u pacientů s demenci 155 // 6.3 Zahraniční diagnostické postupy 157 // 6.3.1 Diagnostika kognitivních deficitů 157 // 6.3.2 Diagnostika jazykových a řečových procesů 158 // 6.4 Diagnostické postupy užívané v ČR a SR 160 // 6.4.2 Diagnostika kognitivních deficitů 160 // 6.4.2 Diagnostika jazykových a řečových procesů 161 // 6.5 Doporučení pro praxi 168 // Literatura 168 // KAPITOLA 7 // Diagnostika narušené komunikační schopnosti při operacích mozku při vědomí 173 - Andrej Steňo, Veronika Steňová // 7.1 Úskalí operací primárních nádorů mozku 173 // 8 // OBSAH // 7.2 Poznámky k anatomii řečových a jazykových oblastí 174 // 7.3 Možnosti předoperačního vyšetření magnetickou rezonancí 176 // 7.4 Princip a význam „awake“ operaci nádorů rostoucích uvnitř řečových // a jazykových kôrových center a drah nebo v kontaktu s nimi 177 // 7.5 PředoperaČní diagnostika řečových, jazykových a kognitivních funkcí . 180 // 7.6 Příprava pacienta na operaci mozku při vědomí 183 // 7.7 Monitorování řečových a jazykových funkcí na operačním sále // béhem operace mozku při védomí 186 // 7.7.1 Všeobecné principy intraoperačni spolupráce // v rámci multidisciplinámiho týmu 188 // 7.7.2 Metody intraoperačniho sledování řečových a jazykových funkci.. 192 // 7.8 Logopedické vyšetření po operaci mozku při védomí 196 // 7.9 Doporučení pro praxi 197 // Literatura 198 //
KAPITOLA 8 // Diagnostika kognitivních funkcí 203 - Marek Preiss // 8.1 Význam neuropsychologických testů 205 // 8.1.1 Validita testu 207 // 8.1.2 Reliabilita testu 208 // 8.2 Popis výsledků 209 // 8.3 Testy pro neuropsychologickou praxi 210 // 8.4 Sledování snahy 215 // 8.5 Závér 216 // Literatura 216 // Rejstřík 221
(OCoLC)847727448
cnb002435998

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC