Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:40x 
BK
Příručka
Autobiografie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
179 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0370-4 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 179
000245317
Obsah // Předmluva // 13 // I. ČÁST // JAK SE ZRODÍ LÁSKA . . . // 1. kapitola // Na začátku... // 2. kapitola // Vazba ... // Emoční naladění... // Vztek... // 3. kapitola // TVauma... // Strach... // Zármutek... // 4. kapitola // Odolnost... // Samota... // Soucit... // Vyrovnanost... // II. ČÁST // HLEDÁNÍ SMYSLU. . . . // 5. kapitola // O citech... // Témata společná všem lidem Hledání společného zájmu . // 15 // 17 // . . 19 . . 19 . . 23 // 27 // 27 // 32 // . 37 . 37 . 41 . 43 // 47 // 49 // 49 // 50 // Začněme u pocitů... // Scbeprosazující a sebepřesabující emoce // 6. kapitola // Pevná vazba: formativní zkušenost... // Cítit se dobře, být v pohodě: emoční naladční a rcintegrační pocit studu . CO SE DĚJE? Úvahy o vazbě... // Zrozeni ke společenskosti: novorozenci v jejich sociálním prostředí . Na začátku: vývoj mozku a vazba od početí do konce prvního roku . . // Uzlové body růstu: čtyři stadia rozvoje mozku... // Na rodině záleží: úloha dospělých při vzniku vazby u nemluvněte Vzorce přetrvávající v Čase: zdravý rozum si osvojujeme ještě před druhými narozeninami... // CO POZORUJEME? Život s dítětem... // Nejistě připoutané děti... // Příklady užitečných otázek... // CO MŮŽEME DĚLAT? Jak přistoupit ? životu a práci s dětmi // . 57 . 57 . 58 . 58 59 61 63 // 66 // 68 // 71 // 76 // s nenaplněnou potřebou vazby... 77 // Čtyřstupňový plán... 77 // Terapeutické náhradní
rodičovství... 81 // Podpora afektivního naladění... 82 // Podpora reintegračního zahanbení... // Hledání vztahu ? sobě ? ? ostatním: vztek, reflexe a vzájemnost ... 88 // CO SE DĚJE? Teorie a výzkum vzteku a zloby... 8g // CO POZORUJEME?Známky a projevy vzteku, rejlexe a vzájemnosti. . . 93 // Vztek... // Reflexe ... ... 97 // Příklady užitečných otázek... // CO MŮŽEME DĚIA T? Jak dětem pomoci při usměrňování vzteku...101 // Zvládání hněvu... jqj // 7. kapitola // Trauma: prožitek vedoucí ? proměně... // Strach... // CO SE DĚ1JE? Teorie a výzkum traumatického stresu // Trauma... // Traumatický stres... // Spontánní zotavení... // Posttraumatická stresová porucha... // ,107 // 107 // 108 108 109 111 113 // CO POZORUJEME? Známky a projevy poruchy...115 // Narušení normálních funkcí...115 // Chování je výmluvné...120 // Příklady užitečných otázek...129 // CO MŮŽEME DĚLAT? Jak žít a pracovat s traumatizovanými dětmi...130 // Tři fáze léčení... 130 // Žal...142 // CO SE DĚJE? Úvahy o ztrátě a žalu...143 // CO POZORUJEME? Život s truchlícím dítětem...145 // Příklady užitečných otázek...147 // CO MŮŽEME DĚLAT? Přístupy ? životu a práci se zarmouceným dítětem . . . .147 // 8. kapitola // Psychická odolnost: pozitivní zkušenost...151 // Osamělost...151 // CO SE DĚJE? Úvahy o rozvoji osobní odolnosti...151 // CO POZORUJEME? Život s dětmi, které získávají osobní odolnost...154
// Příklady užitečných otázek...156 // CO MŮŽEME DĚLAT? Podpora osobní odolnosti ? dětí, pro něžje obtížné // zůstat o samotě...157 // Soucit...160 // CO SE DĚJE? Úvahy o vývoji sociální odolnosti...160 // CO POZORUJEME? Život s dětmi, které si budují sociální odolnost...162 // CO MŮŽEME DĚLAT? Podpora sodální odolnosti ? dětí, které se obtížně // učí soud tu...163 // Podpořit zařazení do společnosti...163 // Povzbudit osobní a sociální účinnost...164 // Povzbudit ustavičnou změnu...165 // Vyrovnanost...171 // CO SE DĚJE? Úvahy o rozvoji odolnosti přesahujíd člověka...171 // CO POZORUJEME? Život s dětmi, které prozkoumávají vyrovnanost...172 // CO MŮŽEME DĚLAT? Podpora odolnosti, která přesahuje člověka...173 // 9. kapitola // Na konci...175 // Doporučená literatura...179
(OCoLC)837502457
cnb002433310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC