Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
230 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0368-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Určeno školním psychologům, školním speciálním pedagogům, poradenským psychologům, ředitelům škol, učitelům a studentům pedagogiky a psychologie, rodičům
000245321
Obsah // Předmluva... 8 // 1 Proč školní psychologie?...9 // Části // Historie a současnost školní psychologie u nás a v zahraničí...17 // 2 Z historie školní psychologie...18 // 2.1 Vývoj školní psychologie ve světě...18 // 2.2 Vývoj školní psychologie u nás - snaha o zkracování vzdálenosti // mezi psychologií mimo školu a ve škole...26 // 3 Školní psychologie v zahraničí... // 3.1 Společenské podmínky zavedení školněpsychologických služeb // 3.2 Pluralita podob školní psychologie... // 3.2.1 Mezinárodní srovnávací výzkumy - podobnosti a rozdíly // 3.2.2 Napětí v současném pojetí školní psychologie (nejen v USA?) // 3.3 Problémy a klíčová témata... // 3.3.1 Ambivalentní spojení se školou... // 3.3.2 Střídání modelů práce ... // 3.3.3 Deficit teorie... // 4 Definice a mezinárodně uznávané zásady: // co je školní psychologie a kdo je školní psycholog?... // Část II // Co víme o školní psychologii u nás?... // 5 Kdo jsou školní psychologové v ČR?... // 5.1 Základní charakteristiky školních psychologů... // 5.2 Profil pracovních činností... // 5.2.1 Nejčastější činnosti... // 5.2.2 Nejnáročnější činnosti... // 5.3 Metody a postupy práce... // 5.4 Úskalí a výhody profese... // 5.5 Profesní sebeobraz českých školních psychologů... // 5.6 Několik poznámek ? profesní identitě školního psychologa závěrem // 5 // ui ->vj >—*? ???»—*>—??? // ÚVOD DO ŠKOLNÍ
PSYCHOLOGIE // 6 Vztahová síť školního psychologa - kritická místa profese... 95 // 6.1 Hlavní vztahové linie... 95 // 6.2 Hodnocení kritických míst profese... 93 // 7 Na čem stojí důvěra ve vztahu školního psychologa a učitele?...101 // 7.1 Podmínky facilitující přijetí psychologa učiteli...103 // 7.2 Co vztah učitele a psychologa ohrožuje?...104 // 7.3 Střet profesních kultur...?6 // Část III // Kritická místa ve vztahové síti školního psychologa...? // 8 Role ředitele školy v přijetí školního psychologa školou...112 // 8.1 Náročnost práce ve školním prostředí...114 // 8.2 Vytvoření podmínek pro práci psychologa ve škole...115 // 8.3 Informování rodičů o práci psychologa ve škole...116 // 8.4 Pracovněprávní vztah ředitel-školní psycholog...117 // 8.5 Další podmínky zapojení školního psychologa do života školy...118 // 9 Práce se zakázkou ředitele - oponenti, konkurenti, partneři?...120 // 9.1 Některé problémy při práci školního psychologa se zakázkou ředitele ... 121 // 9.1.1 Nejasná očekávání a jejich korekce...122 // 9.1.2 Předjímání širších souvislostí a následků přijetí zakázky...124 // 9.1.3 Práce se zakázkou - psycholog jako -průvodce problémem"...126 // 10 Školní psycholog a práce s učiteli...130 // 10.1 Faktory ovlivněné školou...•...131 // 10.2 Faktory spojené s osobností školního psychologa...133 // 10.3 Činnosti školního psychologa s učiteli...133
// 10.3.1 Formy spolupráce s učiteli ...I34 // 10.3.2 Diagnostika učitelovy práce...I37 // 10.3.3 Vybraná témata práce s učiteli...141 // 11 Školní psycholog a třídní učitel...151 // 11.1 Psycholog jako průvodce třídního učitele...152 // 11.2 Postupy školního psychologa v práci s třídním učitelem...154 // 12 Školní psycholog a práce se školní třídou...I57 // 12.1 Diagnostika školní třídy...I59 // 12.1.1 Pozorování...159 // 12.1.2 Rozhovor...160 // 12.1.3 Dotazníky zjišťující vztahy ve třídě a její klima...161 // 6 // OBSAH // 13 Školní psycholog a práce s jednotlivými žáky...164 // 13.1 Podmínky, formy a obsah práce s jednotlivci...165 // 13.2 Péče o tzv. hraniční žáky...169 // 14 Nejčastější typy intervencí ve školním prostředí...-...172 // 14.1 Krizová intervence ve školním prostředí...172 // 14.1.1 Rozhovor v průběhu krizové intervence...175 // 14.1.2 Zkušenosti z krizové intervence na střední škole (specifika)...177 // 14.2 Intervence v práci s učebním stylem (strategií učení) žáka...179 // 14.2.1 Co je styl (strategie) učení...180 // 14.2.2 Mapování učebního stylu...182 // 15 Práce školního psychologa s rodinou...187 // 15.1 Seznámení rodičů s působením školního psychologa...188 // 15.2 Formy práce s rodiči...190 // 15.3 Kritická místa v práci s rodinou...195 // 16 Specifika psychologických vyšetření a psaní zpráv ve škole...198 // 16.1 Záznam z vyšetření
- nález, zpráva, posudek...200 // 16.1.1 Navrhovaná struktura zprávy...202 // 16.1.2 Zpráva z psychologického vyšetření a učitelé...204 // 16.2 Zpráva z vyšetření jako podklad // pro stanovení úprav ve vzdělávání žáka...206 // 16.3 Sdělení výsledků vyšetření rodičům...208 // 16.4 Nejčastější typy individuálních vyšetření...209 // 16.5 Další charakteristiky vyšetření...211 // 17 Etika práce školního psychologa a informovaný souhlas ...213 // 17.1 Informovaný souhlas...213 // 17.2 Stanovení organizačních pravidel pro návštěvy školního psychologa...214 // Slovo závěrem...216 // Přílohy...217 // Příloha la: Pracovní náplň školního psychologa pro práci se žáky a studenty. ... 217 Příloha 1b: Pracovní náplň školního psychologa pro práci s rodiči, pedagogy // a s dalšími spolupracujícími subjekty...220 // Příloha 2: Etické normy práce školního psychologa...222 // Příloha 3: Legislativní předpisy...229 // 7
(OCoLC)852382184
cnb002436002

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC