Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2013
224 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-557-0521-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 199-220, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. český text, anglické a francouzské resumé
000245325
1. IDEOVÉ POZADIE EKONOMICKEJ DEMOKRACIE § 1.1 Štruktúry kapitalizmu §1.2 Politická sloboda, ekonomická sloboda a problém rovnosti § 1.3 „Filozofia" demokraciu  1.3.1 Podstata demokracie  1.3. 2 Ekonomicky rozvoj a demokracia 2. TEÓRIA EKONOMICKEJ DEMOKRACIE §2.1 Prológ § 2.2 Genéza a historický vývoj 2.2.1 Náznaky ekonomickej demokracie v i8. a 19. storočí $ 2.2.2 Expanzia myšlienky ekonomickej demokracie v 20. storočí í>’ 2.2.3 Mvšlienkv zamestnaneckej participácie v Československu f 2.3 Exkurz č.1 : Katolícka sociálna nauka a zamestnanecká participácia § 2.4 Problém definície § 2.5 Exkurz č. 2: Odborové hnutie a ekonomická demokracia § 2.6 Charakteristické znaky a princípy § 2.7 Exkurz č. 3 : Ekonomická demokracia a družstevníctvo  2. 7 I Veľkosť a vznik družstva § 2.8 Predpoklady a podmienky implementácie § 2.9 Pro et contra ekonomickej demokracie §2.10 „Spillover thesis": politické dôsledky participácie na pracovisku  2.10.1 Obhajoba spillover thesis <> 2.10.2 Kritika spillover thesis § 2.1 1 námietky a problémy uplatniteľnosti §2.12 argument morálneho oprávnenia a kritika jeho kritiky 3. EKONOMICKÁ DEMOKRACIA A PRAX §3.1 usa a ekonomická demokracia § 3.2 Juhoslovanský experiment § 3.3 nemecká kodeterminácia § 3.4 Podoby zamestnaneckej participácie vo Švédsku § 3.5 austrálska skúsenosť s ekonomickou demokraciou § 3.6 KooperativaMondragón § 3.7 Legislatívna úprava zamestnaneckej participácie
platná v Slovenskej republike. § 3.8 Ďalšie vybrané svetové skúsenosti so zamestnaneckou participáciou f 3.8.1 Slovinsko  3.8.2 Veľká Británia  3.8.3 Francúzsko § 3.8.4 Rusko § 3.8.5 Japonsko y’ 3.8.6 Čína  3.8.7 Argentína f 3.8.8 Izrael § 3.9 Úprava zamestnaneckej participácie v EÚ í* 3.9.1 Európske zamestnanecké rady § 3.9.2 Finančná spoluúčasť RÉSUMÉ VECNÝ A MENNÝ REGISTER Zoznam tabuliek a schém Tabuľka č. 1: Diferencie medzi politickou a hospodárskou oblasťou života spoločnosti v súčasnej liberálnej demokracii (polyarchii) Tabuľka č. 2: Charakteristické prvky československej ekonomickej reformy zo 60. rokov 20. stor Tabuľka č. 3: Charakteristiky humánnej ekonomickej demokracie podľa Ota Sika Schéma č. 1 : Historický vývin katolíckej sociálnej náuky Schéma č. 2: Fundament a princípy ekonomickej demokracie Zoznam boxov BOX č. 1 : Abraham Alfonse Albert Gallatin ( 1761-1849) BOX č. 2: Knights of Labor BOX č. 3: Gildový socializmus BOX č. 4: Ladislav Karel Feierabend (1891-1969) BOX č. 5: Ota Šik (1919-2004) BOX č. 6: Názory reformných československých teoretikov BOX č. 7: Jaroslav Vanek (nar. 1930) BOX č. 8: Don José Maria Arizmendiarrieta Madariaga (1915-1976)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC