Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
V Ostravě : Marionetti Press, 2013
130 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-260-4462-8 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
Obsahuje bibliografii na s. 115-126 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000245329
Obsah // ÚVOD 6 // S čím souvisí sociální práce a sociální podnikání aneb kde začít 8 // 1 SOCIÁLNÍ STÁT 8 // 1.1 Původní myšlenky sociálního státu 8 // 1.2 Prognózy vývoje sociálního státu a možností řešení jeho krize 10 // 2 ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI V KONTEXTU JEJÍ MODERNIZACE 74 // 2.1 Rysy současné postmoderní doby a význam rizika 14 // 2.1.1 Aktuální problémy související s procesem modernizace 15 // 2.1.2 Jak čelit novým problémům? 17 // 2.2 K otázkám chudoby 19 // 3 STRUČNĚ K TRHU PRÁCE A AKTIVNÍ POLITICE ZAMĚSTNANOSTI 23 // 3.1 Zaměstnanost - nezaměstanost 23 // 3.2 Aktivní politika zaměstnanosti 24 // 3.3 Sociální podnik typu WISE 25 // 4 JAK VYPADÁ HERNÍ POLE? 28 // 4.1 Modely národního hospodářství 28 // 4.2 Vztah třetího sektoru a sektoru tržního 30 // 4.3 Sociální ekonomika 31 // 4.4 Občanská společnost 33 // 4.5 Ke konceptům participace a zplnomocnění v souvislosti s dosahováním // integračních cílů sociální práce a sociálního podnikání 34 // Sociální práce v kontextu sociálního podnikání - 3 - // Sociální práce a sociální podnikání - spojuje je něco? 36 // 5 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 36 // 5.1 Principy sociálního podniku 39 // 5.2 Právní formy sociálních podniků v České republice 40 // 5.3 Sociální podnikání a jeho možná provázanost se sociálními službami 41 // 6 SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VZTAHU K IMPERATIVŮM TRHU 44 // 6.1 Ekonomizace sociální
práce 44 // 6.1.1 Definice ekonomizace sociální práce 45 // 6.1.2 Specifické aspekty sociální práce 46 // 6.1.3 Charakteristiky ekonomizace sociální práce 50 // 6.1.4 Diskuse o ekonomizaci sociální práce 56 // 6.2 Několik poznámek souvisejících s otázkami ekonomizace sociální práce 59 // 7 VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A VYBRANÝCH METOD // SOCIÁLNÍ PRÁCE 63 // 7.1 Koncept sociální integrace ve způsobech dosahování cílů sociálních podniků 63 // 7.2 Vztah sociálního podnikání a komunitní práce 67 // Realita sociální práce v oblasti sociálního podnikání 72 // 8 PŘÍKLADY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V PRAXI 72 // 8.1 Kavárna Empatie 72 // 8.2 Pragulic - Poznej Prahu jinak! 75 // 8.3 Mléčný bar NAPROTI 78 // 9 VÝZKUM „SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO // PODNIKÁNÍ" 82 // 9.1 Kvalitativní část výzkumu 84 // 9.1.1 Design kvalitativní části výzkumu 84 // 9.1.2 Analýza kvalitativních dat 85 // 9.2 Kvantitativní část výzkumu 105 // 9.2.1 Design kvantitativní části výzkumu 105 // - 4 - Sociální práce v kontextu sociálního podnikání // 9.2.2 Interpretace výsledků analýzy kvantitativních dat 108 // ZÁVĚR 111 // SUMMARY 113 // SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 115 // PŘÍLOHY 127 // Sociální práce v kontextu sociálního podnikání // -5-
cnb002466969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC