Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2008
627 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1500-4 (brož.)
čeština
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Souběžný anglický text
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000245782
TEORETICKÁ ČÁST -- Základní pojmy finančních trhů -- Základní pojmy -- Prostředí pro finanční zprostředkováni -- Velikost a struktura finančního trhu ve světě -- Struktura českého finančního sektoru v ČR a důležitost českého -- bankovního sektoru ; -- Charakter finančního zprostředkování případ České republiky -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Základní principy bankovnictví -- Banka a bankovní sektor -- Hodnocení výkonnosti, rentability či efektivnosti banky, rizika -- Úspory z rozsahu a ze sortimentu v bankách, bankovní heterogenita -- a finanční inovace -- Tržní segmentace a heterogenita v České republice -- Instituce konkurující bankám -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Centrální bankovnictví a úrokové sazby -- Centrální banky -- Měnová politika -- Úrokové sazby -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Principy měření a řízení rizika -- Řízení rizik (risk management) -- Řízení aktiv a pasiv -- Účetní a ekonomické modely vhodné pro ALM -- Případ Savings & Loans, U.S.A příklad úrokového rizika -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Bankovní regulace -- Stabilita bankovního systému, nestabilita a bankovní panika proč regulovat? -- Regulace bankovního systému a bankovní dozor -- Ostatní (nepřímé) nástroje regulace měnově-politická opatření -- Poučení z nestability USA pro EU -- Zdroje -- Klíčová slova
-- Použité zkratky -- Kapitál banky teorie, řízení a regulace -- Typy kapitálu -- Teoretické základy -- Problém standardů regulatorní kapitálové přiměřenosti jako -- implicitního ocenění rizika -- Basel II -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Přílohy -- Likvidita, likviditní riziko a řízení pasiv -- Základní pojmy -- Důvěra v banku -- Řízení pasiv a řízení likvidity -- Bankovní depozitní produkty v ČR -- Likvidita v českém bankovním sektoru -- Zdroje -- Klíčová slova -- Zkratky -- Kreditní riziko jeho měření a řízení -- Úvěrové riziko zdroje a důležitost -- Struktura úvěrů dle plateb a splátek -- Typy úvěrů -- Kreditní riziko, kreditní riziko v korporátním bankovnictví -- Retailové bankovnictví a jeho vývoj v ČR -- Makroekonomické měření kreditních rizik -- Mikroekonomický přístup k měření a řízení kreditního rizika -- Registry úvěrů nový nástroj pro řízení kreditního rizika -- Hodnocení kreditního rizika -- Cena úvěru -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Tržní riziko jeho měření a řízení -- GAP analýza pro měření rizika úrokové sazby -- Tradiční nástroje měření tržních rizik -- Změna hodnoty banky -- Value at risk -- Imunizace portfolia -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Neúrokové výnosy bank I a platební styk -- Neúrokové výnosy bank -- Mimobilanční položky -- Banky a platební styk -- Platební
systémy -- Zdroje -- Apendixy -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Neúrokové výnosy bank II: Bankovní finančně-úvěrové obchody -- a finanční inovace -- Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace -- Další zdroje neúrokových výnosů investiční bankovnictví -- a optimalizace financování a finančního investování -- Bankovní sektor v souvislosti s finančním sektorem a jeho produkty -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky : -- Apendix: Příčiny hypoteční krize ve Spojených státech -- Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v Evropské unii -- Problémy ekonomické transformace -- Konsolidace corporate governance -- Současný stav bankovního sektoru v EU -- Konsolidace a privatizace bankovního sektoru v nových členských státech EU -- Postprivatizační fáze v bankovním sektoru: směrem k integraci -- Zdroje -- Apendixy -- Klíčová slova -- Zkratky -- PŘÍKLADY -- Finanční matematika -- Anuita -- Perpetuita -- Typy úročení -- Frekvence úročení -- Dlouhodobé dluhopisy -- Zdroje -- Finanční výkazy a finanční analýza -- Finanční výkazy základní informace -- Účetní standardy -- Finanční výkazy bank -- Podrozvahové (mimorozvahové) položky -- Hodnocení finančního zdraví podniku a banky -- Některé finanční ukazatele bank -- Mezinárodní srovnání bank -- Zdroje -- Organizační uspořádání a specifika banky -- Kontinetální přístup ke corporate
governance banky -- Oddělení neslučitelných funkcí -- Ostatní důležité útvary -- Ostatní specifika -- Zdroje -- Instrumenty peněžního trhu a úrokové sazby -- Instrumenty peněžního trhu -- Úrokové sazby -- Repo operace -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Bankovní kapitál -- Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel II (pro úvěrové riziko -- investičního portfolia) -- Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel II (tržní riziko a úvěrové -- riziko obchodního portfolia) -- Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel II (operační riziko) -- Apendix -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Likviditní riziko a řízení pasiv -- Hlavní druhy likviditního rizika rozvahy banky -- Žebříková metoda -- Výpočet úroků na běžném účtu -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Hodnocení kreditního rizika -- Kreditní modely -- Stanovení ceny úvěru -- Zdroje -- Měření tržních rizik -- GAP analýza -- Tradiční nástroje měření tržních rizik -- Value at Risk -- Zdroje -- Kreditní deriváty -- Kreditní deriváty -- Zdroje -- Klíčová slova -- Použité zkratky -- Faktoring a forfaiting -- Faktoring -- Forfaiting -- Zdroje -- Rejstřík
(OCoLC)298775186
cnb001803230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC