Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
189 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-6205-4 (brož.)
ISBN 9788021082229 (ebook)
ISBN 8021082224 (ebook)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 412
250 výt.
Obsahuje bibliografii naq s. 177-186, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245802
Obsah // * // Úvod...9 // 1. Co JE HUMOR A JAK NA NĚJ NAHLÍŽET...11 // 1.1 Humor jako srážka s nesmyslem...12 // 1.2 Humor jako útok...14 // 1.3 Humor jako ventil...17 // 1.4 Pokus o syntetickou definici humoru...20 // 1.5 Typologie humoru...21 // 1.6 Shrnutí...24 // 2. Humor jako sociální fenomén...25 // 2.1 Sociální funkce humoru...26 // 2.2 Humor, solidarita a sounáležitost...28 // 2.3 Humor a moc...31 // 2.4 Shrnutí...34 // 3. Humor ve školním prostředí...37 // 3.1 Čemu se žáci smějí...37 // 3.2 Jak s humorem nakládají učitelé...42 // 3.3 Vztah humoru a učení...45 // 3.3.1 Empirické doklady o efektech humoru: // Dotazníková šetření...48 // 3.3.2 Empirické doklady o efektech humoru: // Experimentální studie...49 // 3.4 Shrnutí...53 // 4. Narativní ANALÝZA JAKO METODA ZKOUMÁNÍ // ŠKOLNÍHO HUMORU ...55 // 4.1 Co je narativ...35 // 4.2 Narativ v sociálních vědách...57 // 4.3 Různé přístupy v narativní analýze...59 // 4.3.1 Tematická analýza...60 // 4.3.2 Strukturní analýza...61 // 5 // 4-4 Metodologie výzkumu školního humoru...63 // 4.4.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky...63 // 4.4.2 Design výzkumu...63 // 4.4.3 Technika sbéru dat...63 - // 4.4.4 Vzorek...67 // 4.4.5 Analytický postup: tematická a strukturní analýza.69 // 4.4.6 Způsob prezentace výsledků...72 // 4.5 Shrnutí...72 // 5. ŽÁCI SE SMĚJÍ UČITELŮM...73 // 5.1 Komický učitel...73 // 5.2 Napálený učitel...77 // 5.3 Vtipný učitel...82
// 5.4 Shrnutí...86 // 6. Smích žákovské skupiny ...8? // 6.1 Komický žák...87 // 6.2 Blbiny...91 // 6.3 Shrnutí...97 // 7. Sváteční humor...99 // 7.1 Apríl!...99 // 7.2 Na výletě...104 // 7.3 Shrnutí...109 // 8. Čemu se smějí učitelé...111 // 8.1 Hlášky...111 // 8.2 Žákovské kolonizace...116 // 8.3 Mé komické já...123 // 8.4 Sváteční humor očima učitelů...127 // 8.5 Shrnutí...134 // 9. Strukturní narativní analýza a topografie // ŠKOLNÍHO HUMORU ...135 // 9.1 Orientace: konfigurace aktérů...135 // 9.2 Zápletka: humorný princip a opoziční skript...139 // 9.3 Výsledek: funkce...145 // 9.4 Topografie školního humoru...149 // 9.5 Shrnutí...152 // li // io. Namísto diskuse: Humor v sociálním prostoru // ŠKOLY...153 // ?? Dětská vrstevnická kultura...153 // 10.1.1 Hra jako součást dětské vrstevnické kultury a její vztah // ? humoru...154 // 10.1.2 Témata dětské vrstevnické kultury...155 // 10.2 Instituce školy a její kultura/kultury...158 // 10.2.1 Kultury v kontaktu: interpretativní reprodukce...160 // 10.2.2 Institucionální zdroje humoru...161 // 10.2.2.1 Nuda ve škole jako zdroj humoru... 162 // 10.2.2.2 Moc ve škole jako zdroj humoru ...164 // 10.3 Humor v instituci školy: parazit, nebo symbiont?...168 // 10.4 Shrnutí...171 // ZÁVĚR...173 // Summary...175 // Literatura...177 // Jmenný a věcný rejstřík...187 // 7
(OCoLC)855465235
cnb002468261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC