Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2013
338 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 24 cm

ISBN 978-80-200-2226-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000245813
Obsah // f • // • * • // // . ; % «a // ’ T // * // // w // // • • S // ď // t* // é // Předmluva O autorech // 1. Teoretické prístupy a současná témata výzkumu suburbanizace // Martin Ouředníček, Petra Špačková // 2. Idea bydlení za městem a koncept zahradního města // Barbora Vacková // 3. Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace // Martin Ouředníček // 4. Nerezidenční suburbanizace v České republice: vývoj, příčiny a důsledky // Pavel Ptáček, Zdeněk Szczyrba, Petr Šimáček // 5. Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v České republice vlivem suburbanizace // Tomáš Chuman, Dušan Romportl // 6. Hodnocení intenzity, prostorového rozložení // a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat dálkového průzkumu Země // Lucie Kupková, Martin Ouředníček // 7. Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu // Jan Kopp, Marie Novotná, Alena Matušková // 8. Vnímání a využití krajiny staro- a novousedlíky v suburbánní zóně Prahy: případová studie Zlatníky-Hodkovice // Eva Klápšťová, Petr Klápště, Miloš Říha // 9. Svoboda, soukromí a bezpečí: nové hraniční prostory // v naracích obyvatel vybraných brněnských předměstí 200 // Lucie Galčanová // 10. Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování // při nakládání s územím v suburbánních obcích 234
Marie Feřtrová, Petra Špačková, Martin Ouředníček // 11. Veřejná prostranství v době rozmachu sídelní kaše 256 // Pavel Hnilička // 12. Měření rozsahu, prostorových vzorců // a vývojové dynamiky suburbanizace 289 // Josef Mareš, Jakub Novák // 13. Metodické problémy výzkumu a vymezení zón // rezidenční suburbanizace v České republice 309 // Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák // Přílohy 327 // Summary 333
cnb002458385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC