Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
159 s. : il., portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-247-4480-3 (brož.)
Management
Obsahuje bibliografii na s. 127-141, bibliografické odkazy a rejstřík
000245884
O autorech // 9 // Úvod...10 // 1 Společenská odpovědnost firem ...12 // 1.1 Vymezení společenské odpovědnosti firem...12 // 1.2 Hlavní principy CSR...16 // 1.3 Přínosy vyplývající z přijetí CSR...17 // 1.4 Milníky ve vývoji CSR v EU...17 // 1.5 Implementace CSR...21 // 1.6 Shrnutí ...24 // 2 Společenská odpovědnost firem v České republice ...26 // 2.1 CSR v ČR před rokem 1989 ... 26 // 2.2 CSR v ČR po roce 1989...28 // 2.3 Organizace podporující rozšiřování CSR v ČR...32 // 2.3.1 Business Leaders Forum...32 // 2.3.2 Fórum dárců a Byznys pro společnost...33 // 2.3.3 Další organizace na poli CSR v ČR...34 // 2.4 Veřejná ocenění v oblasti CSR v ČR...37 // 2.5 Média a CSR v ČR...39 // 2.6 Vzdělávání v oblasti CSR v ČR ...40 // 2.7 Budoucnost CSR v ČR ...42 // 2.8 Shrnutí ...44 // 3 Standardy upravující společensky odpovědné chování firem ...45 // 3.1 Důvody a výhody implementace standardů včetně problémů s nimi // spojených ...45 // 3.2 Utřídění standardů ...47 // 3.3 Kritické zhodnocení standardů...48 // 3.3.1 Využití standardů v podnikové praxi...48 // 3.3.2 Komparace jednotlných standardů...51 // 3.4 Výzkum - vlastnictví ISO 14001 ... 56 // 3.5 Shrnutí ...57 // 4 Reportování o společensky odpovědném chování firem ...59 // 4.1 Vývoj a stav CSR reportování ...59 // 4.2 Důvody (ne)reportování...62 // 4.3 Trendy v CSR reportování...63 // 4.3.1 Využití možností internetu...63
4.3.2 Integrované reporty...64 // 4.3.3 Ověřování reportů...65 // 4.4 Kroky směřující ? tvorbě CSR reportu...66 // 4.5 Výzkum - CSR reportování v ČR...69 // 4.6 Shrnutí ...72 // 5 Moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem...73 // 5.1 Vytváření sdílených hodnot (Creating Shared Value) ...73 // 5.2 Work-life balance ...76 // 5.3 Corporate community involvement...79 // 5.3.1 Aktivity spadající pod corporate community involvement...80 // 5.3.2 Strategické řízení corporate community involvement...81 // 5.4 (Společensky) odpovědné investování...82 // 5.5 Shrnutí ...84 // Závěr...85 // Summary ...87 // Případové studie - Uplatňování CSR ve firemní praxi podnikatelských // subjektů v ČR...89 // 1. Reportování o udržitelném rozvoji na příkladu New World Resources Plc...91 // 2. Corporate community involvement jako součást společensky odpovědného // chování firem na příkladu energetické skupiny E.ON...94 // 3. Případová studie ? CSR společnosti Bayer s.r.o...98 // 4. Případová studie uplatňování společenské odpovědnosti - // Plzeňský Prazdroj, a.s...101 // 5. Případová studie ? CSR společnosti PRK Partners...104 // 6. Společenská odpovědnost Československé obchodní banky, a.s...107 // 7. Případová studie Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. - Firemní // dobrovolnictví...115 // 8. Případová studie AGC Flat Glass Czech (a Skupiny AGC) - Etický kodex...119 // 9. Případová
studie ? CSR společnosti Deloitte Česká republika...124 // Seznam literatury...127 // Seznam zkratek ...142 // Seznam obrázků a tabulek...143 // Přílohy ...144 // Příloha A: Směrnice GRI...145 // Příloha B: Charakteristika vybraných standardů...146 // Příloha C: Seznam odkazů na CSR reporty, resp. zprávy o udržitelném rozvoji..151 // Příloha D: Metodologie výzkumu...153 // Příloha E: Integrovaný reportingový rámec...155 // Příloha F: Důvody volby výroční zprávy pro analýzu...157 // Příloha G: Zásady odpovědného investování...157 // Rejstřík // 159
(OCoLC)852383004
cnb002456769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC