Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Togga, 2009
190 s. : noty ; 17 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87258-15-6 (brož.)
Vita intellectiva
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
O hudbě jako ryze citovém umění -- Pojednání o melodii -- Pojednání o pokročilé hudební kompozici -- Umění operního skladatele, neboli, Úplný kurs vokální kompozice
Německé resumé
000245953
I O hudbě jako ryze citovém umění -- (Sur la musique comme art purement sentimental) -- Předmluva -- Stručný nástin nejdůležitějších témat v této práci Úvod -- Vyvrácení výtek vedených proti hudbě a postavení, které hudba zaujímá mezi krásnými uměními -- O napodobující hudbě -- Vyvrácení dalších výtek vůči hudbě -- O zdokonalování sluchového orgánu -- Poznámka o instrumentální hudbě -- Deklamované árie -- Definice figury, článku, rytmického útvaru, periody a jednoty -- O deklamovaných áriích a o tom, jak v současnosti vytvářejí hudební revoluci ve prospěch melodie -- V opeře musí být hudba hlavním předmětem -- Smíření deklamace se zájmem melodie -- Kvality hlasu, jež jsou vhodné pro melodii -- Hudba opery může být ději obětována pouze do určité míry -- Tragédie je vhodná pro zpěv stejně jako pro deklamaci -- Odmítnutí výtek k nehudebnosti francouzského jazyka -- Principy lyrické poezie -- Poezie, která promlouvá výhradně k rozumu, nepatří k umění stejně jako hudba, která je pouze vykalkulovaná -- Do jaké míry může mít rozum vliv na výkony skladatele -- Komparační funkce rozumu, které cit nemá -- Hudba nemusí interpretovat -- O citu -- II. Pojednání o melodii -- (Traité de melodie) -- Předmluva -- Předběžné poznámky o genialitě a talentu v hudbě a o prospěšnosti této práce -- Úvod -- 1. Tóniny -- 2. Spojování tónin neboli modulace -- 3. Jednota
tóniny -- 4. Přirozenost používaných taktů -- Pojednání o melodii -- O figurách, článcích, melodických kadencích, rytmickém -- útvaru a stavbě periody Různé melodické figury -- Tabulka technických termínů, které se v melodii používají -- O formách -- Principy velké dvoudílné formy (la grande coupe binairé) -- Obecné poznámky o melodických formách -- O různých charakterech melodie -- Poznámky k jednotě a rozmanitosti v melodii a obecně v hudební kompozici -- O způsobu provádění melodie a umění jejího zdobení -- Shrnutí neboli poslední poznámky o melodii a harmonii -- Závěr -- III. Pojednání o pokročilé hudební kompozici -- (Traitéde haute composition musicale) -- O umění využívání našich hudebních myšlenek k jejich rozvíjení -- O hudebních myšlenkách -- O tvoření hudebních myšlenek -- O expozici myšlenek -- Obecně o rozvíjení hudebních myšlenek -- IV. Umění operního skladatele neboli úplný kurs vokální kompozice -- (Art du compositeur dramatique, ou Cours complet de composition vocale) -- O divadelní pravdivosti a napodobování -- O příčinách a prostředcích, které nezávisejí na skladateli a které přispívají k účinkům scénické hudby -- O romantickém žánru
(OCoLC)436261542
cnb001965340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC