Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Poznań : Pro, 2012
516 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-63090-24-1 (brož.)
Bohemica Posnaniensia ; fasc. 10
Nad názvem: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. český text, anglické, německé a české resumé
000245960
WPROWADZENIE // Mieczysiaw BALOWSKI : Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu ...9 // Marie ČECHOVÁ : Jsme vrstevníci, současníci, nebo různé generace? (Vztahy mezi pojmy generace, současníci, vrstevníci) ...19 // I. LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ // Aleš Havran : Proměny narativních hlasů v současné české próze ...29 // Vladimír NOVOTNÝ : Trojí rekviem za generaci otců ...37 // Pavel HORKÝ : Generační střetávání v prózách Emila Hakla ...47 // Svatava URBANOVÁ : Generační výpověď Jana Balabána (Kategorie času a indentity v románu Zeptej se táty) ...53 // Jana Šrubařová : Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy ...61 // Martin TICHÝ : Stanislav Kostka Neumann na počátku 10. let: mezi generacemi, mezi civilizací a přírodou ...75 // Jindra HYLMAROVÁ : Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy ...85 // Zdeněk BRDEK : Skupina kolem Kamila Bednáře uprostřed noci ...91 //Joanna Maksym-Benczew : Recepcja literatury pokoleniowej w „Kritickim měsíčníku” ...111 // Martin ŠÍP : Aspekt generační v české historické próze 60. let 20. století ...123 // Dobrava MOLDANOVÁ : Pozapomenutá epizoda? ...131 // Aleksandra PAJAK : Młody bohater w starciu z historie ...141 // Daniela BYSTŘICKÁ : Recepce Vaculíkova Českého snáře v generačních souvislostech ...157 // Małgorzata BALCERZAK : Pokolenie „skradzionej opowieści”, czyli o nowym obliczu postmodemizmu w czeskiej literaturze po 1989 roku ...175 // Bohuslav HOFFMANN : Za-, přes- a jiné lingvistické po-hádky post-modemisty Petra Nikla ...185 // Libor Martinek : K problematice jazykové orientace spisovatelů českého Těšínska ...193 // Lucie MARŠÍKOVÁ : Česká literární kritika na přelomu 19. a 20. století a Henryk Ibsen ...215 // Jan NEMČEK : Bogdan Trojak ve střetech s literární kritikou ...225 //
Justyna KOŚCIUKIEWICZ : Česká a polská literárně kritická reflexe románu Nevědomost Milana Kundery ...243 // II. BUNT MŁODEGO POKOLENIA A MOTYWY PRĄDY LITERACKIE // Viktor VIKTORA : Nad českou poezií počátku devadesátých let 19. století ...255 // Václav JINDRÁČEK : Puchmajerovy almanachy a jejich vztah k preromantickým tendencím ...269 // Michał STEFAŇSKI : Niedokończona apokalipsa. Wokół Továrny Konstantina Biebla ...287 // Martin ŽEMLIČKA : Česko-polské kontakty očima kronikářů Galla Anonyma a Kosmy ...301 // III. „POKOLENIOWY” ROZWÓJ JĘZYKA CZESKIEGO W AKTACH MOWY // Jana HOFFMANNOVÁ : Projevy generační asymetrie v české talk-show (vzájemná kategorizace účastníků, vyjednávání pozic) ...323 // Jaroslav HUBÁČEK : O diglosii jako zdroji jazykových střetů a změn ...335 // Marie HÁDKOVÁ : „Cizost” v češtině (pro cizince)? ...339 // Jitka LUKÁŠOVÁ : Interakce spisovné češtiny a běžně mluveného jazyka ve výuce češtiny pro cizince na začátku 21. století ...349 // Diana SVOBODOVÁ : Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých ...365 // Helena CHÝLOVÁ : Podoba současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku z generačního hlediska ...373 // IV. TRADYCJA A WSPÓŁCZESNOSČ W ODMIANACH I STYLACH JĘZYKA CZESKIEGO // Alena M. ČERNÁ : Starý a mladý - generační střet ve staročeské slovní zásobě ...385 // Ludmila ZIMOVÁ : Co na srdci, to na jazyku (vlastně v jazyce) ...395 // Martina KYSELOVÁ : Synonymie v písemných slohových pracích žáků ZŠ ...415 // Ivana KOLÁŘOVÁ : Odraz setkání generací z nižných století v jazyku novely Otakara Bystřiny ...423 // Jindřiška SVOBODOVÁ : Střetávání v Rudišových Helsinkách ...435 // Eva JANDÍKOVÁ, Jiří ZEMAN : Prezentace generačních konfliktu v dívčích časopisech ...443 //
Ewa MICHALSKA : Počítačová terminologie a její postavení v běžné komunikaci mladé generace Čechů a Poláků ...457 // V. KONFLIKT POKOLEŃ A RÓŻNICE CYWILIZACYJNE W PRZESZŁOŚCI // Karel KOMÁREK : Generační rozdíly ve vnímání starších podob češtiny ...471 // Naděžda KVÍTKOVÁ : Sedmero věků člověka ...477 // Robert DlTTMANN : Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století ...481 // Kateřina VOLEKOVÁ : K latinsko-německo-českým slovníkům 15. století ...491 // Hana SODEYFI, Marie GRUSCHER-MERTLOVÁ : Porovnání Svéhlavičky od Elišky Krásnohorské s německým originálem Der Trotzkopf Emmy von Rhoden ...499 // Indeks nazwisk ...505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC