Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Ikar, 2012
375 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm + 1 CD

ISBN 978-80-249-1977-5 (váz.)
slovenština
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 362-366, bibliografické odkazy a rejstřík
000246044
Obsah // 3 // OBSAH // Předmluva ... 7 // Klasicismus v hudbe ... 9 // Pojem klasicismu a jeho užívání ... 9 // Klasifikace hudebního klasicismu ... 10 // Co je hudební klasicismus ... 12 // Inspirační zdroje hudebního klasicismu ve funkci determinant... 15 // Instilucionalizace hudebního života ... 15 // Hudba vrcholného baroka jako inspirační zdroj hudebního klasicismu. 19 // Konflikt hudebních slohů... 21 // Zrod smyslu pro hudební formu ... 25 // Cantabile a instrumentální styl... 31 // První vývojová etapa hudebního klasicismu - 1740 ... 39 // Nástup nové generace... 39 // Postupné upevňování měšťanského vědomí ... 40 // Idea nového stylu ve funkci racionální determinanty kompoziční techniky .. 42 // Nové nazírání na hudbu ... 43 // Mezi názorem a tvorbou... 44 // Univerzální charakter italského operního stylu ... 49 // Myšlenka restrukturace operního žánru ... 51 // Johann Adolph Hasse... 52 // Tommaso Traetta ... 60 // Gian Francesco de Majo... 61 // Opera buffa a její nový vokálně-instrumentální styl... 64 // Spolupráce libretisty a skladatele... 66 // Centralizace hudební kultury a skladatelské produkce... 72 // Berlín - ..organizované" kulturní centrum... 72 // Berlínská operní epizoda ... 75 // Skladatelé tiché opozice ... 79 // Píseň - atribut měšťanské
kultury... 80 // Nové generace básníků ... 81 // Potvrzení nového zvukového ideálu - Mannheim... 82 // 4 Dějiny hudby IV // Dramaturgie cyklu v instrumentální hudbě - symfonie ... 87 // Instrumentální styl - synonymum novátorství... 92 // Vídeňská Å¡kola - hudební produkce s centrem ve Vídni ... 94 // Snaha o dosažení nové koncepce ... 97 // Vědomí osobního hudebního stylu ... 103 // Tvorba pro klávesové nástroje... 104 // Symfonie a její koncepce ... ?9 // Virtuozita jako požadavek recepce ... 113 // Wilhelm Friedemann Bach ... 113 // Pařížská operní revolta a její důsledky na upevňování operní // stylistiky ... US // Dynamizace mimohudebního prostředí ve Francii a její vliv // na hudbu ... 11? // Proměny francouzské opery ... 120 // Druhá vývojová etapa hudebního klasicismu - 1763 ... 128 // Spektrum hudební kultury ... 128 // Hudba jako I’art pour lari - skladatel mezi prezentací a kompozicí... 131 // Johann Christian Bach... 131 // Smysl pro hudební výraz - expresivita ... 151 // Ideál simplifikace - hudba ve funkci uÅ¡lechtilé zábavy... 137 // Vokálně-instrumentální hudba v národním jazyce... 141 // Ustálení žánru zpěvohry... 143 // Píseň s instrumentálním doprovodem v národním jazyce... 151 // Hudební výraz a jeho odraz v hudební
formě... 151 // Upevnění slohu hudebního klasicismu a idea jeho univerzálnosti. // Christoph Willibald Gluck a jeho hudební osobnost... 155 // Gluckovo vídeňské působení ... 158 // Tvůrčí cíl... 159 // Balet jako dramaturgický podnět ... 161 // Libreto a hudba... 163 // Gluck v Paříži... 173 // Tvůrčí přínos ...*... 176 // Vzestup významu instrumentální hudby: Franz Joseph Haydn ... 178 // Způsob hudebního vyjadřování prostřednictvím instrumentální hudby... 178 // První skladby... 180 // Mezi službou a tvorbou ... 183 // Tvorba inspirovaná sociálními i uměleckými podněty... 185 // Od vášnivosti ? subjektivnímu výrazu... 189 // Obsah // 5 // Zlom v tvorbě smyčcových kvartetů - opus 20 ... 189 // Haydnova umělecká zralost ... 195 // Tvorba po roce 1780 ... 195 // Vznik Pařížských symfonií ... 199 // Svobodný „citoyen" a umělec ... 204 // Haydn v Londýně... 204 // Symfonie pro Londýn ... 207 // Návrat do Vídně... 210 // Expresivní výraz hudebního klasicismu: Wolfgang Amadeus Mozart--- 215 // Dítě - cestovatel a skladatel... 215 // Pokus o získání postavení v hudebním prostředí... 218 // Pobyt v Miláně... 220 // Hledání hudební identity ... 221 // Hledání vlastního stylu v operní tvorbě ... 223 // Získávání
tvůrčího sebevědomí... 224 // Spor se zaměstnavatelem ... 224 // Cesta do Mannheimu... 227 // Na cestách v matčině doprovodu ... 227 // Pobyt v Paříži ... 229 // Návrat do Salcburku ... 231 // Symfonie uvedené ve Vídni... 232 // Opera pro Mnichov ... 235 // Tvůrčí zralost... 236 // Rozhodnutí se pro život ve Vídni ... 236 // Boj o společenské uznání individuálního stylu ... 241 // Proměna osobního stylu... 242 // Figarova svatba ... 245 // Mistrovská léta. Paradigma _a la Mozart"... 247 // Na vrcholu umělecké tvorby a posluchačského neporozumění ... 249 // Don Giovanni ... 249 // Poslední symfonie... 253 // Poslední léta umělecké aktivity ... 256 // Cosi fan tutte... 257 // Na hranicích tvůrčích sil ... 261 // Kouzelná flétna... 261 // Třetí vývojová etapa hudebního klasicismu - 1791 ... 269 // Hudba - nositelka idejí: revoluce v hudbě, nebo hudba revoluce?... 269 // Antonio Salieri... 270 // Dejiny hudby IV // Umění ve funkci zprostředkovatele myšlenkového poselství // Hudba v roli propagátora událostí roku 1789 ... 2/b // Francois-Joseph Gossec ... 279 // Vzestup významu francouzské hudby... 280 // Spojení operního a instrumentálně-symfonického stylu ... 280 // Étienne Nicolas Méhul... 285 // Generace bojující mezi vůlí a schopnostmi ... 287 // Dobrý
průměr a představa o velkém tvůrčím činu ... 288 // Malý ..zásah“ s velkým účinkem ... 292 // Představitel hudební syntézy: Ludwig van Beethoven--- // „Zázračné dítě" v Bonnu ... // Hudební zážitky, spíše hypotetické než skutečné... // Cesta do Vídně, po níž nenásledoval návrat ... // Definitivní usazení se ve Vídni ... // Zpochybnění umělecké kariéry... // Klavírní sonáty po opusu 31... // Prohloubení kompoziční metody ... // „Na nové cestě ’... // Symfonie Es dur ... // Dosažené mistrovství... // Kategorie novátorství v hudbě?... // Tektonika ve funkci výrazového prostředku... // Beethovenův individuální přístup ? tvorbě ... // Upevňování osobního stylu... // Zrod hudební poetiky ... // Beethovenův klasicismus - Beethovenova syntéza ... // Individuální kompoziční metoda ... // Tvorba po roce 1815... // Potvrzení tektoniky jako nositele uměleckého vyjádření // Konec tvůrčí dráhy... // Missa solemnis. op. 123... // Osamocený umělec... // Poslední klavírní sonáty... // 296 // 296 // 297 301 301 // 311 // 312 // 313 313 // 315 // 316 316 318 // 320 // 321 // 323 // 324 // 325 329 329 334 334 // 337 // 338 // Časová mapa ... 251 // Seznam nejdůlezitější literatury ... 362
// Jmenný rejstřík... 367
(OCoLC)829660842
cnb002392587

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC