Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Netolice : Jc-Audio, 2013
381 s. : il., noty ; 31 cm + errata (1 l.)

ISBN 978-80-87132-25-8 (brož.)
Anglicko-český slovník
Vydáno ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka
Obsahuje rejstřík
000246080
OBSAH // ÚVOD ... 5 // Jak pracoval s loulo knihou ... 6 // I. AKORD ... 7 // Akordické značky a stavba akordu ... 7 // Tenze ... 13 // Barva akordu a hudební slyl ... 19 // Úprava akordu ... 20 // II. TONALITA ...23 // Tonalita a funkční harmonie ... 23 // DIATOMICA // Diatonika dur ...24 // Akordické stupnice ...25 // Kadencc II-V-I ... 28 // Dominanta V7 ... 31 // Stupnice na dominantě ... 33 // Harmonie v moll ... 36 // Diatonika přirozené mollové stupnice ...:... 36 // Mollová tonalita ... 38 // Harmonické principy moll melodické stupnice ... 41 // Mollová tonika ... 44 // Line Cliches ... 44 // Kadence v moll ... 45 // Kombinovaná diatonika v moll ... 46 // CHROMAT/KA // Mimotonální funkce - rozšířená diatonika ... 50 // Tritónová substituce dominanty - subV7... 50 // Zmenšený septakord VI Io7 ... 53 // Modálni zámčna dur-moll ... 54 // Mollová subdominanta v dur ... 54 // Kadence IIm7(b5) - V7(b9) v dur ... 61 // Mollová tonika v dur ... 62 // Mimotonální dominanta ... // Tenze a akordické stupnice u mimotonálních dominant // Tritónové substituce mimotonálních dominant ... 69 // Dominanty s dominantní funkcí ... 72 // Sledy mimotonálních dominant ... 72 // Mimotonální střídavá dominanta (řetězce II-V) ... 79 // Harmonický rytmus ... 87 // Mimotonální dominanty a tritónové substituce v moll ... 89 // Klamné rozvody dominantního septakordu ... 92 // Rozvody mimotonálních dominant a jejich substitucí ... 95 // Mimotonální
zmenšený septakord ... 99 // Akordické stupnice mimotonálních zmenšených septakordu ... 104 // Rcharmonizacc zmenšených septakordu ... 108 // 3 // SS // Akord flIV-7(b5) ... // Dominanty s ncdominantní funkci // Blues ... // Lomené akordy - dvojznačky ... // Prodleva a ostinato ... // Modulace ... // Rcharmonizacc ... // Analýza ... // Ill // 113 // 125 // 129 // 135 // 137 // 142 // 153 // III. MODALITA . // Mody ... // Modálni zámčna .. Modálni harmonie Netradiční stupnice // 173 // 173 // 176 // 183 // 195 // IV. NE-TONALITA Nc-funkční harmonie // Symetrie ... // Postupné dominanty Coltrane Changes ... // Sekvence ... // Konstantní struktury // 196 // 196 // 196 // 205 // 206 210 215 // V. HARMONIZACE VOICINGS ... // Tóny melodie ... // Přístupové tóny (approach notes) ... // Voicings ... // Pět způsobů harmonizace ... // I ) Bčžná harmonizace ... // 2) Harmonizace se zdvojeným tónem v melodii // 3) Harmonizace v kvartách... // 4) Klastry ... // 5) Trojzvuky ve vrchní struktuře ... // Orchestrální sazba - tutti ... // Souhrn pravidel pro vytvářeni voicings ... // Rozsahy nástrojů ... // 217 // 217 // 220 // 228 // 229 // 230 234 239 241 // 243 // 244 // 246 // 247 // PŘEHLEDY // 251 // TESTY // 262 // TESTY - VYPRACOVANE ... 319 // REJSTŘÍK ... 377 // SLOVNÍK ... 378 // ZKRATKY // 381
(OCoLC)855465669
cnb002473340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC