Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
5. vyd.
V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2006
374 s. ; 22 cm

ISBN 80-7185-819-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 359-369
000246127
OBSAH // PŘEDMLUVA ...5 // KAPITOLA I. // ÚVOD DO DĚJIN FILOSOFIE. POJEM FILOSOFIE A JEJÍ VZTAH К OSTATNÍMU DUCHOVNU. // vnitřní Členění filosofie ...9 // Láska к moudrosti. Údiv. Mezní situace...9 // Kritičnost a metodická skepse...14 // Nejstarší a současné vnitřní členění filosofie...16 // Filosofie a věda...19 // Filosofie a umění...19 // Filosofie a ideologie...20 // Filosofie a náboženství...22 // Filosofie a mytologie...25 // KAPITOLA II. // VZNIK FILOSOFIE // A PRVNÍ IÓNŠTÍ PŘÍRODNÍ FILOSOFOVÉ ...27 // A) Milětská škola ...29 // Thalés...30 // Anaximandros ...32 // Anaximenés...35 // B) Hérakleitos Efeský ...37 // KAPITOLA III. // POČÁTKY FILOSOFICKÉ SPEKULACE // VE VÝVOJI ŘECKÉ FILOSOFIE NA ITALSKÉ PÚDÉ ...42 // A) Pythagoras a pythagorovci...42 // B) Škola elejská...46 // Xenofanés z Kolofónu... 46 // Parmenides ...48 // Melissos...50 // Zénón Elejský...51 // 370 // KAPITOLA IV. // ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE // NA CESTĚ К ATOMISTICE ...54 // A) Empedoklés z Akragantu ...54 // B) Anaxagoras z Klazomén...57 // KAPITOLA V. // VRCHOLNÉ SMĚRY // ŘECKÉ FILOSOFIE...61 // A) Atomisté...61 // Leukippos...61 // Démokritos...63 // B) Sofisté, Sókratés a malé sokratovské školy...69 // Sofisté...71 // Sókratés...72 // Malé sokratovské školy...78 // Škola kynická 7 9 // Škola hédonická ...82 // Škola megarská ...83 // C) Platón...83 // D) Aristotelés ...93 // KAPITOLA VI. // HELENISTICKÉ
OBDOBÍ ŘECKÉ FILOSOFIE // A JEHO POKRAČOVÁNÍ V ŘÍMĚ ...106 // A) Stoicismus...108 // B) Epikúreismus...114 // C) Skepticismus ...120 // KAPITOLA VII. // SYNKRETICKÉ MYŠLENKOVÉ SMĚRY NÁBOŽENSKÉ POVAHY // NA SKLONKU ANTIKY ...125 // A) Filón Alexandrijský ...126 // B) Plótinos...127 // C) Křesťanství. // Ježíš z Nazaretu. Pavel z Tarsu. Synoptici. Jan...131 // 371 // « // * // KAPITOLA VIII. // PAŤRISTIKA A JEJÍ VYVRCHOLENÍ // U AUGUSTINA ... 144 // A) Gnóse ... 145 // B) Máni a manicheismus...148 // C)Apologeté ...152 // D) Systematikové...155 // E) Aurelius Augustinus ...159 // KAPITOLA IX. // FILOSOFIE V RANÉM STŘEDOVĚKU ... 172 // Anicius Manlius Severinus Boethius ...173 // Pseudodionysios Areopagités...174 // Johannes Scotus Eriugena...177 // Scholastika ...181 // Spor nominalismu s realismem ...184 // Roscelin...184 // Vilém ze Champeaux ...185 // Anselm z Canterbury...185 // „Renesance“ 12. století ...189 // Pierre Abélard...189 // Bernard z Clairvaux a cisterciácká mystika... 196 // Chartreská škola...200 // Gilbert de la Porrée ...200 // Jan ze Salisbury...201 // Svatoviktorská škola ...202 // Hugo ze Sv. Viktora ...202 // Richard ze Sv. Viktora...203 // Petr Lombardský ...203 // KAPITOLA X. // FILOSOFIE VE VRCHOLNÉM // A POZDNÍM STŘEDOVĚKU...204 // Arabská a židovská filosofie...205 // AI Kindí...206 // AI Farabí...207 // Avicenna...207 // Algazel... 207 // 372 // Averroes...208 // Maimonides...209 // Františkánsky
a dominikánský řád...210 // Vznik univerzit...213 // Siger Brabantský ...214 // Albert Veliký ...216 // Tomáš Akvinský...218 // Bonaventura ...229 // Roger Bacon...230 // Mistr Eckhart z Hochheimu ...230 // Duns Scotus...235 // William Occam ...237 // KAPITOLA XI. // PŘECHOD К NOVOVĚKU: FILOSOFIE RENESANČNÍ...241 // Renesanční humanismus ...245 // Platónská akadémie ve Florencii...246 // Mikuláš Kusánský...247 // Giordano Bruno...251 // Reformace ...255 // Mistr Jan Hus ...256 // Martin Luther ...259 // KAPITOLA XII. // VÝVOJ BRITSKÉHO EMPIRISMU ...262 // Francis Bacon z Verulamu ...263 // Thomas Hobbes...271 // John Locke ...274 // George Berkeley...283 // David Hume ...288 // KAPITOLA XIII. // KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE 17. STOLETÍ ...297 // René Descartes...297 // Baruch Spinoza ...306 // Gottfried Wilhelm Leibniz...315 // Blaise Pascal...322 // Jan Amos Komenský...328 // 373 // KAPITOLA XIV. // FRANCOUZSKÉ OSVÍCENSTVÍ A MATERIALISMUS // 18. STOLETÍ ...335 // Charles Louis dc Montesquieu...338 // Jean Meslier ...340 // Francois-Marie Voltaire...340 // Julien Offray de La Mettrie...343 // Denis Diderot ...343 // Claude Adrien Helvétius ...343 // Paul Heinrich Dietrich Holbách...343 // Jean-Jacques Rousseau...350 // ODKAZY A ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE...359 // 374
(OCoLC)42604934
cnb001703443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC