Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra teorie a dějin hudby, 2002
183 s. : il., noty, faksim. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 80-85883-86-4 (brož.)
Studijní texty
Na obálce vročení 2001
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000246129
Obsah // Úvodem (Jan Vičar - Roman Dykast) ... 7 // I. TEORIE // Předmět, metody a význam estetiky (Jan ???) ... 9 // 1. Estetika jako nauka o estetičnu ... 11 // 2. Estetika jako nauka o estetickém osvojování skutečnosti ... 12 // 3. Předmět estetiky vymezený pomocí základních estetických kategorií. 13 // Předpoklady estetického procesu ... 13 // Průběh estetického procesu ... 15 // Výsledky estetického procesu ... 15 // 4. Vztah estetiky ? příbuzným oborům ... 19 // Estetika a filozofie ... 19 // Estetika a obecná teorie umění ... 20 // Estetika a jiné disciplíny ... 21 // 5. Metody estetiky ... 22 // 6. Význam estetiky ... 26 // Hudební estetika a její současná problematika (Jan Vičar)... 27 // 1. Co je hudební estetika ... 27 // Hudební estetika a hudební estetično ... 27 // Filozofie hudby? ... 29 // Historické souvislosti a jiná současná vymezení ... 34 // 2. Rozjímání nad Poemem Zdeňka Fibicha ... 38 // 3. Vztah hudební estetiky ? jiným disciplínám ... 45 // Hudební estetika a obecná teorie umění ... 45 // Hudební estetika a srovnávací estetika ... 56 // lůn ... 56 // Čas ... 59 // Hudební estetika a hudební psychologie ... 62 // Hudební estetika a hudební sociologie ... 67 // Hudební estetika a hudební kritika ... 71 // Subjektivnost a objektivnost kritického soudu a kritikův paradox ... 72 // Doporučená literatura ... 76 // II. HISTORIE // Dějiny hudebněestetického myšlení (Roman Dykast)
... 79 // Antická hudební estetika ... 79 // 1. Úvod ... 79 // 2. Počátky ... 79 // 3. Hudba a mýtus ... 80 // 4. Pythagorovská škola ... 82 // 5. Múzický étos ... 85 // 6. Platon ... 8Í5 // 7. Aristoteles ... 90 // 8. Aristoxenos z Tarentu ... 93 // 9. Stolkové ... 94 // 10. Zpochybňování múzického étosu ... 95 // 11. Pozdně helénsky novoplatonismus ... 97 // 12. Shrnutí ... 97 // Mezi starověkem a středověkem... 99 // 1. Antické dědictví... 99 // 2. Sv. Augustin... 101 // 3. Boethiovy tři hudby ... ?4 // Středověk ... ?6 // 1. Návrat antiky vkarolínské renesanci... 106 // 2. Hudební traktát ... ?7 // 3. Hudba a matematika... ?9 // 4. Musica practica... 112 // 5. Zrození vícehlasu ... 114 // 6. Spor o novou hudbu... 116 // Prameny a literatura ... 118 // ?. AKTUALITY // Univerzálně nebo specializovaně v interpretačním pojetí? (Roman Dykast) 121 // Svár artificiální a nonartificiální hudby (Roman Dykast)... 127 // Postmodernistická (hudební) estetika aneb návrat sokratovské ironie. 139 // (Roman Dykast) // Evropská klasická hudba v současném světě (Jan Vičar)... 150 // 1. ? označení „evropská klasická hudba“... 152 // 2. Klasická, moderní a soudobá hudba z hlediska moudrosti jazyka... 154 // 3. ? dosavadnímu vývoji evropské klasické hudby ... 156 // 4. Mezi ideologií a ekonomikou ... 159 // 5. ? periodizaci a stavu evropské klasické hudby ve světovém měřítku 163 // Západní Evropa ... 164 // Spojené
státy ... 165 // Japonsko ... 167 // Čína, Korea a Indie ... 169 // Afrika... 169 // Jižní Amerika... 170 // Izrael ... 170 // Rusko a východní Evropa... 171 // 6. Chvála interpretů, soudobá hudba a hudba budoucnosti ... 173 // 7. Závěrečné shrnutí ... 177 // Jmenný rejstřík ... 180
(OCoLC)188552566
cnb001174648

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC