Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000
83 s. ; 21 cm

ISBN 80-85864-89-4 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)
Anglické a německé resumé
Vydavatel: ÚMV pro Institut pro evropskou politiku a ekonomiku
000246162
OBSAH // PŘEDMLUVA 5 // ÚVOD 13 // I. DŮSLEDKY PŘISTUPOVÁNÍ // 1. Strategie rozšiřování Evropské unie 15 // Závěr 18 // Prameny a literatura 18 // 2. Evropská dohoda 19 // Základní charakteristika 20 // Cíle dohody 20 // Nástroje implementace ED 21 // Společné orgány 21 // Orgány na České straně 21 // Naplňování Evropské dohody 22 // Liberalizované trhy 22 // Hospodářská spolupráce a finanční pomoc 23 // Sbližování práva 23 // Politický dialog 24 // Závěr 24 // Prameny a literatura 25 // 3. Proces vyjednávání 26 // Průběh jednání 26 // Současný stav jednání s Českou republikou 27 // Výsledek screeningu 28 // Stav vyjednávání 28 // Závěr 31 // Prameny a literatura 32 // 9 // II. DŮSLEDKY VSTUPU // 1. Politické důsledky vstupu 33 // Polity 35 // Ustavně-politický rozměr 35 // Delegace zákonodárné moci 35 // Delegace výkonné moci 36 // Delegace soudní moci a přijetí právního řádu ES 37 // Sdílení některých občanských práv 37 // Regionalismus 38 // Závěr 38 // Politics 38 // Zájmové skupiny 39 // Politické strany 40 // Stranicko-politický systém 41 // Česká republika (aktér mezinárodní politiky) 43 // Prosazování zájmů v mezinárodní politice 43 // Prosazování zájmů v Evropské unii 43 // Závěr 43 // Policy 44 // Hospodářské a sociální politiky včetně vlivu vnitřního trhu 45 // Politiky s výlučnými pravomocemi Společenství 45 // Politiky vykonávané společně 47 // Politiky mezivládní 48 // Zahraniční a vnější bezpečnostní politika 49 // Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 49 // Závěr 49 // Prameny a literatura 49 // 2. Právní důsledky členství 51 // Vliv aplikace práva ES na český právní řád 52 // Prameny práva ES 52 // Obecné zásady aplikace práva ES v členské zemi 54 // Princip přímého účinku 54 // Princip nadřazenosti (supremacy) 56 //
Obecné dopady aplikace práva ES 56 // Závěr 60 // Prameny a literatura 61 // 3. Ekonomické důsledky 62 // Makroekonomické důsledky vstupu 63 // Fiskální politika 63 // Monetární politika 65 // Zahraniční obchod 65 // 10 // Mikroekonomické důsledky vstupu 66 // Podnikatelský sektor 66 // Domácnosti 69 // Spotřebitelé 69 // Pracovní trh 70 // Kapitál 71 // Kapitálový trh 71 // Bankovnictví 71 // Závěr 72 // Prameny a literatura 72 // ZÁVĚR 75 // SEZNAM TABULEK 76 // ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY VÝKONNÉ RADY IEPE 77 // SOUHRN 79 // SUMMARY 80 // ZUSAMMENFASSUNG 81 // 11
(OCoLC)47927948
cnb000983980

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC