Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
V Praze : Vyšehrad, 2013
375 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7429-344-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 354-358 a rejstříky
000246185
OBSAH // Príchod Moravanů do Konstantinopole... 7 // Byzanc... 19 // Východořímská říše zápasí o přežití... 19 // Christologické spory v církvi... 21 // Arabská expanze... 24 // Proměna pozdně římské společnosti v byzantskou... 26 // Období ikonoklasmu... 33 // Reformy ikonoklastických císařů... 35 // Obnovení západořímského císařství... 36 // Obnovení kultu ikon... 40 // Spor Konstantinopole s Římem - Fotiovo schisma... 43 // Byzanc a Bulhaři... 47 // Žádost Moravanů... 48 // Soluňští bratři před odchodem z Byzance... 50 // Slované v Řecku... 51 // Mládí Konstantina a Metoděje... 54 // Mladý učenec... 57 // Konstantinovy disputace... 61 // Konstantin opouští Konstantinopol... 63 // Byzanc a Chazaři... 65 // Zastávka v Chersonu... 69 // Nalezení ostatků svátého Klimenta... 71 // Cesta ? Chazarům... 72 // Návrat do Konstantinopole... 73 // Vznik slovanského písma... 75 // Cesta na Moravu... 83 // ... rudis adhuc christianitas gentis Maraensium... 89 // (... hrubé dosud křesťanství národa Moravanů)... 89 // Franské misie v Panonii... 89 // Moravané vstupují na historickou scénu... 94 // Začátky křesťanství na Moravě... 95 // Morava misijní oblastí pasovského biskupa... 99 // Učitelé křesťanští z Vlach... 106 // Dosazení Rastislava na knížecí trůn... 111 // U Rastislava...116 // Zavedení slovanské liturgie... 118 // Nový boj Ludvíka Němce s Rastislavem... 123 // Spory s latinskými
misionáři... 126 // Výuka domácích žáků... 129 // Pobyt na dvoře knížete Kocela... 132 // Příchod do Benátek... 135 // Pozvání do Říma... 140 // Bulharsko mezi Konstantinopolí a Římem... 142 // Fotiovo schisma... 146 // U prahů apoštolských...149 // Pontifikát Mikuláše 1... 152 // Volba nového papeže... 158 // Příchod soluňských bratří do Říma... 160 // Schválení slovanské liturgie // a vysvěcení Konstantinových žáků... 162 // Další pobyt obou bratří v Římě... 167 // Konstantinova smrt... 170 // Obnovení panenské arcidiecéze... 173 // Metoděj apoštolským legátem a misijním arcibiskupem... 178 // Rastislavův pád a Metodějovo zajetí... 181 // Bulharsko se vrací do lůna východní církve... 189 // Metoděj - arcibiskup svaté církve moravské...193 // Boje Moravanů proti franské okupaci... 194 // Jan VIII. prosazuje osvobození Metoděje // z bavorského vězení... 198 // Metodějův návrat na Moravu...201 // Právní dílo Metodějovo...203 // Církevní architektura Velké Moravy...207 // Slovanská církev a latinské duchovenstvo... 214 // Metodějův Veligrad... 217 // Kláštery na Velké Moravě...229 // Fotiův návrat...234 // Arcibiskup Metoděj a kníže Svatopluk...237 // Předvolání do Říma...241 // Wichingovy intriky...250 // Návrat na Moravu - zastávka v Reichenau?...251 // Metodějova cesta do Byzance...256 // Metodějova poslední léta...260 // Setkání s „uherským" králem...264
// Smrt arcibiskupa Metoděje...266 // Slovanské písemnictví na Velké Moravě...269 // Překlad evangelií...269 // Metodějovy překlady...275 // Literární tvorba Metodějových žáků...276 // Život Konstantinův...277 // Život Metodějův...287 // Ideová tendence obou staroslověnských životů...298 // Hymny a chvalořcči...301 // Poslední léta moravské církve...305 // Štěpán V. zasahuje do moravských záležitostí...306 // Vyhnání slovanských duchovních z Moravy...308 // Wiching v čele moravské církve...313 // Poslední roky Svatoplukovy vlády...315 // Svatoplukovi dědici... 316 // Obnovení moravské arcidiecéze... 318 // Zánik Velké Moravy...321 // Cyrilometodějské dědictví...323 // Slovanská liturgie a slovanské písemnictví // v přemyslovských Čechách...323 // Slovanská liturgie v Chorvatsku...329 // Bulharsko hlavním dědicem cyrilometodějské misie...332 // Bulharsko předává slovanskou vzdělanost Rusům...342 // Poděkování...351 // Ediční poznámka...353 // Výběrová bibliografie...354 // Rejstřík osobních jmen...359 // Rejstřík místních názvů...364 // Rejstřík cizích pojmů...368 // Rejstřík věcný...370
(OCoLC)855465606
cnb002470095

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC