Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : OIKOYMENH, 2004
579 s. ; 22 cm

ISBN 80-7298-109-9 (váz.)
Dějiny filosofie ; sv. 9
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 541-567, bibliografické odkazy a rejstřík
000246231
Obsah // Úvod // I. ISAAC NEWTON 16 // 1. Život a dílo... 16 // 2. Metoda přírodních věd... 18 // 3. Základní vědecké myšlenky... 22 // 4. Metafyzické prvky v Newtonově filosofii přírody...25 // 5. Newtonův význam pro filosofii... 31 // II. JOHN LOCKE 33 // 1. Život a dílo... 33 // 2. Lockova výchozí pozice v teorii poznání...37 // 3. Kritika innatismu... 39 // 4. Analýza zkušenosti a otázka po původu idejí...42 // 5. Jednoduché ideje...45 // 6. Složené ideje...49 // 7. Realita a adekvátnost idejí... 57 // 8. Vědění a mínění... 60 // 9. Ideje a slova... 64 // 10. Základní myšlenky etiky... 66 // 11. Lockova politická teorie...70 // 12. Ospravedlnění soukromého vlastnictví...74 // 13. Rozumnost křesťanství a idea tolerance...78 // 14. Základní pedagogické myšlenky... 82 // HI. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 84 // 1. Život a nej důležitější spisy... 84 // 2. Filosofické názory před rokem 1670 ... 92 // 5 // 3. Nauka o monádách...95 // a) Substance jako síla... 96 // b) Substance jako hypostazovaný logický subjekt...98 // c) Substance jako jednota... 99 // d) Důsledky plynoucí z pojmu substance...101 // e) Souvislost substancí...103 // f) Nauka o substanciálním svazku...107 // 4. Nejvyšší principy...108 // a) Princip důvodu... 111 // b) Princip identity nerozlišitelného...113 // c) Princip ideality vztahů...113 // d) Princip nej lepšího...114 // 5. Základní myšlenky metafyziky poznání...120 // 6. Theodicea...
125 // 7. Základní myšlenky Leibnizovy logiky...130 // 8. Leibniz a filosofie jeho doby...136 // IV. GEORGE BERKELEY 143 // 1. Život a dílo...143 // 2. Teorie zrakového vnímání...148 // 3. Nauka o abstrakci a role jazyka...151 // 4. Kritika materialismu...157 // 5. Esse est percipi...159 // 6. Esse est percipere...161 // 7. Poznání Boha a objektivita zkušenosti...163 // 8. Základní myšlenky praktické filosofie...167 // V. BRITSKÁ MORÁLNÍ A NÁBOŽENSKÁ FILOSOFIE // VE VĚKU OSVÍCENSTVÍ 170 // 1. Shaftesbury...170 // a) Život a dílo...170 // b) Metafyzické základy...173 // c) Etika...177 // d) Základní myšlenky společenské filosofie...181 // 2. Etika morálního smyslu...184 // 6 // a) Francis Hutcheson...184 // b) Joseph Butler...188 // 3. Deisté...190 // a) John Toland...193 // b) Anthony Collins...198 // c) Matthew Tindal...201 // d) Henry Saint John Viscount Bolingbroke...203 // e) Ostatní zástupci anglického deismu...205 // VI. „PHILOSOPHES“ OD MONTESQUIEUA // PO HOLBACHA 207 // 1. Montesquieu...208 // a) Život a dílo...208 // b) Duch zákonů...211 // 2. Francois Marie Voltaire...216 // a) Život a dílo...216 // b) Základní myšlenky teorie poznání ...222 // c) Metafyzické myšlenky...225 // d) Kritika náboženství ...228 // e) Filosofie společnosti... 231 // f) Charakter Voltairových historických spisů...233 // 3. Denis Diderot...236 // a) Život a dílo...236 // b) Teorie poznání a metodologie...239 // c) Idea přírodního
řádu...245 // d) Základní myšlenky estetiky...248 // 4. Jean Lerond d’Alembert...253 // 5. Přírodní vědy ve Francii v 18. století ...258 // 6. Etienne de Condillac...261 // a) Teorie idejí...262 // b) Condillac jako ekonom ...268 // c) Metodologie...270 // d) Condillakovi následovníci...272 // 7. J.-O. de la Mettrie...274 // 8. Claude Adrien Helvetius...279 // 9. P. H. D. von Holbách...284 // 7 // a) Život a dílo...284 // b) Kritika náboženství ...287 // c) Praktická filosofie...289 // d) Pojem přírody...292 // 10. Fyziokraté...294 // VIL NEMECKÁ FILOSOFIE VE VĚKU OSVÍCENSTVÍ 301 // 1. Christian Wolff...303 // a) Život a dílo...303 // b) Rozdělení a metoda filosofie ...307 // c) Základní myšlenky ontologie...310 // d) Aspekty speciální metafyziky...315 // e) Témata filosofie přírody...319 // f) Základní myšlenky praktické filosofie...321 // 2. Wolffovi žáci...’...325 // 3. Antiracionalistický proud německé filosofie...331 // 4. Filosofové bez jednoznačné příslušnosti ? nějaké škole . . . 342 // a) L. Euler...342 // b) G. Ploucquet...344 // c) J. H. Lambert...345 // d) Chr. Garve, J. G. H. Feder a J. N. Tetens...355 // 5. Filosofie mimo rámec universit ...361 // a) G. E. Lessing...361 // b) Moses Mendelssohn...373 // c) Ostatní zástupci německého osvícenství...378 // VIII. GIAMBATTISTA VICO 380 // 1. Život a dílo ...380 // 2. Kritika kartesianismu...382 // 3. Metoda humanitních věd...385 // 4. Struktura dějinných
událostí...390 // 5. Vicův vztah ? jeho současníkům ? ? pozdější době...394 // IX. DAVID HUME 397 // 1. Život a dílo...397 // 2. Cíl a metoda Humovy filosofie...400 // 8 // 3. Empiristické východisko...402 // 4. Kritika tradičního pojetí substance...409 // 5. Kritika racionalistické koncepce kauzality...411 // 6. Etika...422 // a) Charakter a úkol etiky...422 // b) Vysvětlení základních morálních skutečností...425 // 7. Filosofie státu a práva...429 // 8. Vlastnické právo ...434 // 9. Filosofie náboženství...437 // X. SKOTSKÁ FILOSOFIE PO HUMOVI 444 // 1. Adam Smith...444 // a) Život a dílo...444 // b) Zásady etiky...447 // c) Základní myšlenky filosofie práva...451 // d) Základní myšlenky ekonomie...453 // 2. Thomas Reid a skotská filosofie common-sensu ...462 // a) Reidův život a dílo...463 // b) Reidova metodologie ...464 // c) Kritika systému idejí...468 // d) Úloha common-sensu...472 // e) Etika...476 // XI. JEAN-JACQUES ROUSSEAU A POČÁTKY // SPOLEČENSKÉHO ROMANTISMU 483 // 1. Život a dílo...483 // 2. Antropologické předpoklady...488 // 3. Kritika vědy...492 // 4. Kritika náboženství a výchovných zásad...495 // 5. Kritika společnosti...501 // a) Rekonstrukce společenského vývoje...502 // b) Konstrukce pojmu státu...506 // 6. Kritika kapitalistické ekonomie ...512 // 7. Zástupci socialistických idejí v 18. století...516 // 9 // XII. OSVÍCENSTVÍ A REVOLUCE 521 // 1. Condorcet...521 // a) Život
a dílo...521 // b) Role matematiky...523 // c) Ústavněprávní zásady...526 // d) Filosofie dějin...528 // 2. Ideologové revoluce... 531 // a) Mirabeau...531 // b) Siéyés...534 // c) Babeuf...537 // d) Chamfort a Rivarol...539 // Seznam literatury ...541 // Jmenný rejstřík... 568 // Ediční poznámka...579 // * // 10
(OCoLC)85132531
cnb001493913

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC