Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : L. Marek, 2006
194 s. ; 21 cm

ISBN 80-86263-68-1 (brož.)
Deus et gentes ; sv. 1
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 185-194 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
000246248
Obsah // úvodní Slovo nejen k Přibylově knize // X. Vymezení tématu...11 // II. Brzda rozvoje ekumenismu?...11 // I 2 Kanonické právo jako garant ekumenismu v katolické církvi...13 // і K’ Kanonické právo u nekatolických církví...14 // 14. Šíře ekumenických vztahů a možnosti kanonického práva...17 // II. Kanonická recepce ekumenismu...19 // K. 1. Recepce ekumenického hnutí na II. vatikánském koncilu...19 // II. 2. Nezvratnost ekumenických snah v katolické církvi...21 // II. 3. Právně závazné zakotvení ekumenismu v katolické církvi...22 // III. Kanonickoprávní postavení nekatolíků...28 // III. 1. Pojem „latinská církev" v CIC/1983...28 // III. 2. Rozsah osobní působnosti v CIC/1917 a v CIC/1983...30 // III. 3. Právní status katechumenů ve srovnání s nekatolickými křesťany ...35 // III. 4. Pojetí církve podle CIC/1983...36 // III. 5. Princip „semel catholicus semper catholicus"...38 // III. 6. Hereze a schizma...40 // III. 7. Trestání hereze a schizmatu v kanonickém právu...42 // III. 8. Propuštění členů z řeholní společnosti...45 // III. 9. Přechod nekatolických křesťanů do katolické církve...46 // III. 10. Procesní způsobilost nekatolíků...49 // IV. Institucionální zajištění ekumenických vztahů...52 // IV. 1. Úroveň univerzální církve...52 // IV. 2. Papežství jako ekumenický problém...55 // IV. 3. Úroveň partikulárních církví...60 // IV. 4. Místní úroveň...65 // IV.
5. Řeholní a jiné podobné společnosti...67 // IV. 6. Sdružení křesťanů...70 // V. Zvěstování a ekumenismus...73 // V- 1 • Homilie a kázání...74 // V. 2. Katecheze...77 // V. 3. Ekumenická spolupráce v misijní činnosti...78 // • 4. Ekumenická formace duchovních...80 // • Ekumenická formace 11a církevních a katolických univerzitách...82 // 5 // VI. Ekumenické aspekty svátostí křtu a biřmování... // VI. 1. Udělovatel křtu...’"KK // VI. 2. Podmínky platnosti křtu - matérie a forma...JM // VI. 3. Ekumenicky nevstřícná kanonická ustanovení o křtu... // VI. 4. Opětovné udělení křtu... // VI. 5. Dohody o vzájemném uznávání křtu mezi církvemi v ČR... // VI. 6. Smlouvy o vzájemném uznávání křtu mezi církvemi v Německu 9g // VI. 7. Problematika křestních kmotrů... 102 // VI. 8. Ekumenické aspekty svátosti biřmování...K5 // VII. „Communicatio in sacris“...108 // VII. 1. „Communicatio in sacris“ jako účast na bohoslužbě...log // VII. 2. „Communicatio in locis sacris“...112 // VII. 3. „Communicatio in sacris“ v disciplíně udílení svátostí..114 // VII. 4. „Communicatio in sacris“ podle с. 844 CIC/1983 - с. 671 // KKKK/1990...118 // VII. 5. „Communicatio in sacris“ s křesťany východních církví...119 // VII. 6. „Communicatio in sacris“ s křesťany reformačních církví.123 // VII. 7. Partikulární právo upravující „communicatio in sacris“...129 // VII.
8. České partikulární právo upravující „communicatio in sacris“ 130 // VII. 9. „Communicatio in sacris“ a svátostiny...133 // VII. 10. Odpustky v CIC/1983...135 // VII. 11. Mariánská úcta...136 // VIII. Smíšená manželství...138 // VIII. 1. Smíšená manželství v CIC/1917...13 // VIII. 2. Pokoncilní vývoj v otázce smíšených manželství...143 // VIII. 3. Pojem smíšeného manželství podle CIC/1983 a CCEO/1990...149 // VIII. 4. Licence pro uzavření smíšeného manželství...152 // VIII. 5. Kanonická forma „ad liceitatem“ pro sňatky s vých. nekatolíky.. 1 // VIII. 6. Dispens od kanonické formy...1 // VIII. 7. Zvláštnosti kanonické formy v katolických východních církvích. 1 // VIII. 8. Partikulární právo upravující smíšená manželství...•$ // VIII. 9. Liturgické aspekty uzavírání smíšených manželství...— 1’ // IX. Závěrečné poznámky...* // Bibliografie
(OCoLC)74909828
cnb001632169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC