Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání učitelů, 1993
231 s. : il., formuláře ; 23 cm

ISBN 80-210-0830-X (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000246250
Předmluva ...9 // ÚVOD ...12 // Dnešní mateřská škola potřebuje novou orientaci .. 12 // 1. DÍTĚ V RODINĚ ...15 // 1.1 MANŽELSTVÍ, JEHO ÚČEL A ÚVAHY O MANŽELSKÉM ŠTĚSTÍ ...15 // 1.2 RODINA - ZÁKLAD SPOLEČNOSTI ...20 // 1.3 HISTORICKÉ ZMĚNY RODINY ...25 // 1.4 ZÁKLADNÍ FUNKCE RODINY ...26 // 1.5 VÝCHOVA A VÝCHOVNÝ VLIV RODINY ...30 // 1.6 KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA V RODINĚ ...37 // Literatura k 1. kapitole ...44 // 2. MATEŘSKÁ ŠKOLA — SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ...47 // 2.1 POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI ...47 // 2.2 VÝZNAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROZVOJ DÍTĚTE ...55 // 2.3 CÍLE A ÚKOLY MATEŘSKÉ ŠKOLY ...57 // 2.4 KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA A JEJÍ POSLÁNÍ ...60 // 2.4.1 Křesťanská výchova jako součást všestranné výchovy ...60 // 2.4.2 Křesťanská výchova jako nabídka církve . 61 // 2.4.3 Osobní profil učitelky mateřské školy: . 63 // I. Eticky zdôvodnené pochopení smyslu // svého povolání ...64 // II. Světová orientovanost ...65 // III. Připravenost neustále se vzdělávat ...65 // 2.5 JEDNOTA VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ // V MATEŘSKÉ ŠKOLE ...66 // 2.5.1 Rozdílnost v názorech na výchovu a vzdělání v mateřské škole ...66 // 2.5.2 Osvětlení pojmů výchova a vzdělání ...68 // 2.5.3 Zdůvodnění jednoty obou procesů v mateřské škole ...69 // 2.5.4 Prostředky výchovy a vzdělání ...70 // 2.6 TRANSFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL ...72 // 2.6.1 Mateřská škola dříve a dnes ...72 // 2.6.2 Osobitý charakter mateřských škol ...74 // 2.6.3 Typy mateřských škol — rozdělení na základě: 75 // I. organizace ...75 // II. zřizovatelů ...77 // III. koncepce ...78 // 2.7 MATEŘSKÁ ŠKOL A JAKO ORGANIZOVANÁ INSTITUCE ...81 // 2.8 SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ ZNAKY DNEŠNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ...85 // 2.8.1 Charakteristika pojmu sociální pedagogiky ...85 // 2.8.2 Sociálně pedagogické znaky dnešní mateřské školy ...86 //
3. NETRADIČNÍ NEBOLI ALTERNATIVNÍ SMĚRY 91 // 3.1 SÍŤ KŘESŤANSKÝCH ŠKOL ...94 // 3.2 METODA MARIE MONTESSORIOVÉ ...97 // 3.2.1 Východisko pedagogiky M. Montessoriové ...97 // 3.2.2 Didaktický materiál M. Montessoriové ...98 // 3.2.3 Fenomen koncentrace a význam hry jednotlivce v pedagogice M. Montessoriové .. 100 // 3.2.4 Stěžejní myšlenky výchovy M. Montessoriové 102 // 3.2.5 Náboženská výchova M. Montessoriové ...103 // 3.2.6 Ohlas pedagogického odkazu M. Montessoriové ...106 // 3.3 WALDORFSKÉ ŠKOLSTVÍ ...107 // 3.3.1 Duchovní pozadí waldorfského školství ...107 // 3.3.2 Aplikace antroposofického obrazu člověka do waldorfské pedagogiky ...109 // 3.3.3 Vznik waldorfské školy ...109 // 3.3.4 Rozvoj dítěte a jeho výchova a vyučování ve waldorfské škole ...110 // 3.3.5 Profil waldorfského učitele ...112 // 3.3.6 Vyučování náboženství na waldorfských školách ...113 // 3.3.7 Waldorfská pedagogika a křesťanství ...114 // 3.3.8 Nutnost znalosti zvláštností waldorfské školy s jejich konsekvencemi ...115 // 3.3.9 Ohlas waldorfského hnutí v Německu a u nás ...117 // 3.4 INTEGRACE ZDRAVÝCH A POSTIŽENÝCH // DĚTÍ ...119 // 3.4.1 Nejnovější poznatky speciální pedagogiky a specifika postižení ...119 // 3.4.2 Co je integrace ...120 // 3.4.3 Integrace postižených dětí a pedagogické zásady integračních mateřských škol ...122 // 3.4.4 Důvody pro integraci a její cíle ...124 // 3.4.5 Různé formy integrace ...125 // 3.4.6 Zásady, které je nutno při integraci dodržovat, a předpoklady integračního rozvoje ...127 // 3.4.7 Výchovně vzdělávací práce v integrační skupině ...129 // 3.4.8 Integrační práce — práce vychovatele na sobě samém ...132 // 3.4.9 Principy společné výchovy ...133 // 3.4.10 Organizační předpoklady integrace u nás ...134 //
3.5 VYUČOVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ...135 // 3.5.1 Současná tendence výuky cizích jazyka v našich mateřských školách ...135 // 3.5.2 Dosavadní zkušenosti z vyučování cizích jazyka v mateřských školách u nás ...138 // 3.5.3 Zásady, kterými by se mateřské školy měly při vyučování cizích jazyka řídit ...139 // Literatura k 3. kapitole ...143 // 4. PŘECHOD DÍTĚTE Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ...146 // 4.1 ÚVODNÍ ÚVAHY K PŘECHODU DÍTĚTE Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ...146 // 4.2 STĚŽEJNÍ PRINCIPY PROBLEMATIKY PŘECHODU DĚTÍ Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: ...149 // a) Potřeba osvojit si určité životní praktiky, důležité k zvládnutí přechodu ...150 // b) Chrakteristika rôznosti struktur obou základních socializačních institucí — rodiny a mateřské školy ...151 // c) Rozdílná interpretace chování dítěte ...155 // 4.3 NUTNOST PŘÍPRAVY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH NA PŘECHODNOU SITUACI ...155 // I. K situaci nových dětí ...156 // II. K situaci skupiny dětí ...159 // III. K situaci učitelky ...160 // IV. K situaci rodičů ...160 // 4.4 ZRALOST DÍTĚTE KE VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ...162 // 4.5 STRACH DÍTĚTE Z ODLOUČENÍ ...171 // 4.6 ZÁSADY, KTERÝMI SE MÁ UČITELKA PŘI PŘECHODU DĚTÍ Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘÍDIT ...173 // 4.7 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ USNADŇUJÍCÍCH PŘECHOD DÍTĚTE Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ...174 // 4.7.1 Vyzdvednutí přihlášky ...174 // 4.7.2 Přijímací pohovor ...175 // 4.7.3 Úvodní schůzka rodičovského sdružení ...178 // 4.7.4 Kontaktní návštěva v mateřské škole ...180 // 4.7.5 Třídní schůzka ...183 // 4.7.6 Úvodní rozhovor ...186 // 4.7.7 Příprava skupiny ...188 // 4.8 FÁZE „ZVYKÁNÍ ЅI“ ...189 // 4.9 ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY K PROBLEMATICE PŘECHODU DÍTĚTE Z RODINY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ...191 // Literatura k 4. kapitole ...193 // Přílohy ...197 // Seznam literatury ...223
(OCoLC)39601697
cnb000084742

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC