Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:7x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
České Budějovice : Veduta ; v Ostravě : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013
275 s., xxxii s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 26 cm

ISBN 978-80-86829-85-2 (Veduta ; váz.)
ISBN 978-80-7464-191-6 (Ostravská univerzita ; váz.)
Spis OU ; č. 272/2013
400 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 241-259, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000246517
Obsah // Předmluva 7 // Úvod 9 // Myšlenkový kontext vývoje nauky o sedmi hříších ve starověku 12 // Poiátky nauky o sedmi hříších v křesťanské antice 24 // Nauka o sedmi hříších v raném středověku 40 // Vývoj nauky o kardinálních hříších ve vrcholném středověku 49 // Pojetí ctností ve středověku a skutky milosrdenství 54 // Reflexe nauky o sedmi hříších v českých zemích 67 // Krok za krokem sedmerým hříchem 89 // Pýcha 90 // Závist 92 // Hněv 95 // Lenost 97 // Lakomství 101 // Lakotné obžerství 103 // Smilstvo 105 // Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v umění // evropského středověku 109 // Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství // ve středověkém umění českých zemí 120 // Ctnosti dvojího meče. Alegorie panovnických ctností a církve // v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi 122 // .Sola superbia destruit omnia...’ Boj s hříchem jako součást // ars memorativa 134 // Cura animarum. Krumlovský sborník jako příručka // pro pastorační praxi v pozdně středověkém městě? 146 // Cura laicorum. Sedm smrtelných hříchů a sedm milosrdných // skutků v české středověké nástěnné malbě 160 // Ctnosti a hříchy pod obojí. Vizuální sumy utrakvismu // a jejich etický kontext 182 // Závěr .Dat septem vicia dictio saligia’ 194 // Poznámky 199 // Seznam zkratek biblických knih 240 // Seznam citované literatury 241 // Seznam příloh a vyobrazení 260
// Rejstříky 263 // Summary 271
cnb002484138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC