Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
587 s. : il. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7357-614-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 571-582, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000246528
1 Postavení a funkce územní samosprávy v teorii a praxi — -- 1.1 Postavení a funkce územní samosprávy -- 1.2 Stručně k historii územní samosprávy -- 1.3 Územní samospráva ve veřejné správě -- 1.4 Modely a praxe postavení volených orgánů územní samosprávy -- 1.4.1 Municipální úroveň územní samosprávy -- 1.4.2 Regionální úroveň územní samosprávy -- 1.5 Veřejná volba na úrovni územní samosprávy -- 1.6 Vztahy mezi volenými a výkonnými orgány územní samosprávy -- 1.7 Předpoklady fungování územní samosprávy -- 1.8 Reformy územní samosprávy finanční aspekty -- 1.9 Územní samospráva a regionální politika -- Shrnutí -- 2 Teorie fiskálního federalismu a její vliv na postavení -- a hospodaření územní samosprávy -- 2.1 Zaměření teorie fiskálního federalismu -- 2.2 Teorie fiskálního federalismu a decentralizace funkcí veřejných financí v praxi -- 2.2.1 Možnosti decentralizace alokační funkce -- 2.2.2 Možnosti decentralizace redistribuční funkce -- 2.2.3 Možnosti decentralizace stabilizační funkce -- 2.3 Decentralizace kompetencí ve veřejném sektoru -- 2.4 Fiskální decentralizace -- 2.5 Modely fiskálního federalismu -- 2.5.1 Centralizovaný model fiskálního federalismu -- 2.5.2 Decentralizovaný model fiskálního federalismu -- 2.5.3 Kombinovaný model fiskálního federalismu Shrnutí -- 3 Ekonomická funkce územní samosprávy -- zajišťování veřejných statků -- 3.1 Charakter
veřejných statků a jejich decentralizované zabezpečování -- 3.1.1 Daně hlavní zdroj financování čistých veřejných statků -- 3.1.2 Uživatelský poplatek za spotřebu smíšeného veřejného statku -- 3.2 Způsoby zabezpečení lokálních a regionálních veřejných statků -- 3.3 Efektivnost zabezpečování veřejných statků -- Shrnutí -- 4 Finanční systém územní samosprávy, rozpočet -- a mimorozpočtové fondy -- 4.1 Finanční systém na úrovni územní samosprávy 4.1.1 Principy finančního systému -- 4.2 Územní rozpočet a mimorozpočtové fondy -- 4.2.1 Územní rozpočet -- 4.2.2 Mimorozpočtové peněžní fondy -- 4.3 Finanční analýza, finanční kontrola, audit -- Shrnutí -- 5 Příjmy a výdaje územních rozpočtů -- 5.1 Požadavky na konstrukci příjmů územních rozpočtů -- 5.2 Klasifikace příjmů -- 5.3 Daňové příjmy územních rozpočtů -- 5.3.1 Majetkové daně příjem územních rozpočtů -- 5.3.2 Důchodové daně příjem územních rozpočtů -- 5.3.3 Spotřební daně příjem územních rozpočtů -- 5.3.4 Místní a regionální daně -- 5.3.5 Rozdíly v daňovém výnosu -- 5.4 Příjmy nedaňového charakteru -- 5.5 Nenávratné přijaté peněžní transfery -- 5.6 Návratné úvěrové příjmy a možnost jejich využití -- 5.7 Regulace dluhu územní samosprávy -- 5.8 Výdaje územních rozpočtů -- 5.8.1 Členění výdajů -- 5.8.2 Výdaje územních rozpočtů na financování veřejných statků
-- 5.8.3 Výdaje územních rozpočtů nenávratné platby -- 5.8.4 Efektivnost výdajů územních rozpočtů -- Shrnutí -- 6 Stručně k historii a současnosti postavení -- územní samosprávy na našem území -- 6.1 Územní samospráva na našem území do roku 1918 -- 6.2 Územní samospráva v ČR v letech 1918-1938 -- 6.3 Územní samospráva v letech 1939-1948 -- 6.4 Územní samospráva v letech 1948-1990 -- 6.5 Územní samospráva po roce 1989 -- 6.5.1 Reforma veřejné správy a územní samosprávy v ČR po roce 1989 -- 6.5.2 Územní uspořádání státu po roce 1989 -- 6.6 Obec základní územní samosprávný celek -- 6.6.1 Postavení a funkce obce působnost -- 6.6.2 Orgány obcí a jejich činnost -- 6.6.3 Spolupráce obcí dobrovolné svazky obcí -- a další formy spolupráce -- 6.7 Kraj vyšší územní samosprávný celek -- 6.7.1 Funkce kraje působnost -- 6.7.2 Orgány kraje -- 6.8 Vztahy mezi obcí a krajem -- 6.9 Zabezpečování veřejných statků obcí, krajem -- 6.9.1 Charakteristika organizačních složek -- a příspěvkových organizací -- 6.9.2 Hospodaření organizačních složek -- a příspěvkových organizací -- 6.9.3 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Veřejné zakázky a partnerství veřejného -- a soukromého sektoru -- 6.10 Postavení obcí a krajů v regionální politice ČR -- a v politice rozvoje venkova -- Shrnutí -- 7 Rozpočty územních samosprávných celků -- v rozpočtové soustavě v ČR, rozpočty
DSO a RRRS -- 7.1 Model fiskálního federalismu v ČR -- 7.2 Rozpočty a další peněžní fondy obcí a krajů -- v rozpočtové soustavě ČR -- 7.2.1 Rozpočty obcí a krajů -- 7.3 Fiskální decentralizace v ČR a odlišnosti ve vývoji struktury příjmů a výdajů rozpočtů obcí a krajů -- 7.4 Struktura územních rozpočtů v ČR, vliv na míru finanční soběstačnosti obcí a krajů -- 7.5 Finanční analýza, finanční kontrola, audit -- Shrnutí -- 8 Příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů v ČR -- 8.1 Daňové příjmy -- 8.2 Nedaňové příjmy -- 8.3 Vlastní kapitálové příjmy -- 8.4 Přijaté peněžní transfery -- 8.5 Návratné příjmy -- 8.5.1 Analýza dluhové služby -- 8.5.2 Regulace dluhu obcí a krajů ze strany státu , -- 8.6 Výdaje rozpočtů obcí a krajů -- 8.6.1 Mandatorní výdaje obcí -- Shrnutí -- Přílohy -- 9 Majetek obcí a krajů v ČR -- 9.1 Struktura majetku obcí a krajů -- 9.2 Evidence a ocenění majetku -- Shrnutí
(OCoLC)752793940
cnb002175453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC